Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Course List module

Module Cursuslijst

De module Cursuslijst stelt beheerders in staat verschillende informatie over cursussen weer te geven. Deze module wordt standaard weergegeven op het tabblad Cursussen. Net als bij andere modules kunnen beheerders deze module toevoegen aan ieder moduletabblad.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module Cursuslijst.
 4. Klik op Inhoud bewerken.
 5. Schakel de selectievakjes in van de informatie die u wilt weergeven.
 6. Selecteer Verzenden.

als de optie Gebruikers toestaan om de module aan te passen is geselecteerd op de pagina Module-eigenschappen voor deze module, kunnen gebruikers de informatie wijzigen die wordt weergegeven wanneer ze de module weergeven.


Course Creation module

Module Cursus maken

De module Cursus maken biedt beheerders de mogelijkheid functies voor het maken van cursussen beschikbaar te stellen voor gebruikers, gebruikers aanvragen te laten verzenden voor het maken van een cursus of te verhinderen dat gebruikers cursussen kunnen maken. Als gebruikers cursussen mogen maken, wordt de module Cursus maken weergegeven op het tabblad Cursussen.

Als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement, kunnen beheerders deze module aan gebruikers ter beschikking stellen met specifieke rollen, zoals faculteitsleden, op de pagina Module-eigenschappen.

Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen om niet alle gebruikers cursussen te laten maken. Als alle gebruikers cursussen mogen maken, wordt dringend aangeraden om cursusleiders niet de mogelijkheid te bieden om gebruikersinformatie te wijzigen. Als u alle gebruikers toestaat cursussen te maken en de cursusleider, die mogelijk degene is die de cursus heeft gemaakt, toestaat om gebruikersinformatie te wijzigen, levert dit ernstige veiligheidsrisico's op.


Login module

Portal Direct Entry skips the Gateway and Login pages when users access the URL for Blackboard Learn. Instead, users are shown the first portal tab. When users access the system through Portal Direct Entry, they are considered guests until they log in. The Login Module is a portal module that allows users to type a user name and password to log in. This module can be placed on any module tab to allow users to log in to the system.

More on how to add a module to a tab

If an administrator has allowed users to create accounts and turned on Portal Direct Entry, a Create Account link appears in the Login Module. The module is no longer available to users after they have logged in.

Authentication types

The portal login page displays only if one of the following authentication types is set: Datatel, LDAP, or RDBMS. To learn more, see About the Authentication Framework.

Edit Login module properties

 1. On the Administrator Panel, under Communities, select Tabs and Modules.
 2. Select Modules.
 3. Open the Login module's menu.
 4. Select Edit Properties. The following table describes the available options.
  Login Module Properties
  Option Description
  Enter Tab Information
  Title [r] Edit the title.
  Module Type Login Module is automatically displayed here.
  Description Provide a description for the module. This description is not displayed to users.
  Availability
  System Availability This is set to Yes by default if Portal Direct Entry is turned on. This option may be set to No if Portal Direct Entry is turned on. If No is selected, the Login Module is removed from all module pages and users must use the icon at the top of the page to access the login page. The Login Module cannot be turned on if Portal Direct Entry is not on.
  Available for Use on a Course Module Page Select Yes to make the module available for use on Course Module pages.
  Available for Use on an Organization Module page Select Yes to make the module available for use on Organization Module pages.
 5. Select Submit.

Edit Login module content

The Login Module appears to users when Portal Direct Entry is on. Text for the module may be added from the Module Contents Login Module page. The text appears in the module along with the boxes for entering a user name and password.

 1. On the Administrator Panel, under Communities, select Tabs and Modules.
 2. Select Modules.
 3. In the menu for the module, select Edit Contents.
 4. Provide Text to display to users in the text box of the module. Users may enter HTML in this area. Users should not add <body> tags, <form> tags, or <form element> tags. These tags cause issues when the page is accessed by end users.
 5. Select Submit.

My Courses module

Module Mijn cursussen

De module Mijn cursussen stelt beheerders in staat verschillende typen informatie over cursussen weer te geven. Deze module wordt standaard weergegeven op het tabblad Mijn instelling. Net als bij andere modules kunnen beheerders deze module weergeven op elk moduletabblad.

Als het tabblad Community is ingeschakeld, is er ook een module Mijn organisaties beschikbaar. Deze module werkt hetzelfde als de module Mijn cursussen. Ook de opties zijn hetzelfde.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module Mijn cursussen.
 4. Klik op Inhoud bewerken.
 5. Selecteer de informatie die u wilt weergeven door het bijbehorende selectievakje in te schakelen.
 6. Selecteer Verzenden.

als de optie Gebruikers toestaan om de module aan te passen is geselecteerd op de pagina Module-eigenschappen voor deze module, kunnen gebruikers de informatie wijzigen die wordt weergegeven wanneer ze de module weergeven.


What's New module

Module Nieuwe items

In de module Nieuwe items wordt informatie bijgehouden over uitbreidingen en wijzigingen van de cursusinhoud. Deze module is alleen beschikbaar als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement. Deze module geeft het aantal nieuwe items weer voor elk type inhoud en biedt een koppeling naar die inhoud. De module geeft items weer tot 7 dagen terug. In de module worden de volgende typen inhoud gerapporteerd:

 • Beoordelingen
 • Opdrachten
 • Inhoud
 • Ongelezen blogberichten, dagboekberichten en discussiebijdragen

De module Nieuwe items informeert gebruikers niet over nieuwe adaptieve inhoud die beschikbaar is gekomen. Er wordt alleen melding gemaakt van inhoud die aan alle gebruikers in de cursus beschikbaar is gesteld.

De module Nieuwe items rapporteert wijzigingen eenmaal per dag. Gebruikers krijgen updates te zien zodra zij zich voor de eerste keer op een dag aanmelden. Wijzigingen die worden doorgevoerd nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, worden pas de volgende dag weergegeven in de module Nieuwe items, tenzij de gebruiker Vernieuwen selecteert in de lijst Acties .

Gebruikers krijgen alleen updates van een cursus te zien als de cursus beschikbaar is en de gebruiker deelneemt aan die cursus. Wanneer een gastgebruiker is ingeschreven voor een of meer cursussen, worden in de module Nieuwe items gegevens van deze cursussen weergegeven aan iedereen die zich als gast bij het systeem aanmeldt.