Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Module Cursuslijst

Module Cursuslijst

De module Cursuslijst stelt beheerders in staat verschillende informatie over cursussen weer te geven. Deze module wordt standaard weergegeven op het tabblad Cursussen. Net als bij andere modules kunnen beheerders deze module toevoegen aan ieder moduletabblad.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module Cursuslijst.
 4. Klik op Inhoud bewerken.
 5. Schakel de selectievakjes in van de informatie die u wilt weergeven.
 6. Selecteer Verzenden.

als de optie Gebruikers toestaan om de module aan te passen is geselecteerd op de pagina Module-eigenschappen voor deze module, kunnen gebruikers de informatie wijzigen die wordt weergegeven wanneer ze de module weergeven.


Module Cursus maken

Module Cursus maken

De module Cursus maken biedt beheerders de mogelijkheid functies voor het maken van cursussen beschikbaar te stellen voor gebruikers, gebruikers aanvragen te laten verzenden voor het maken van een cursus of te verhinderen dat gebruikers cursussen kunnen maken. Als gebruikers cursussen mogen maken, wordt de module Cursus maken weergegeven op het tabblad Cursussen.

Als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement, kunnen beheerders deze module aan gebruikers ter beschikking stellen met specifieke rollen, zoals faculteitsleden, op de pagina Module-eigenschappen.

Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen om niet alle gebruikers cursussen te laten maken. Als alle gebruikers cursussen mogen maken, wordt dringend aangeraden om cursusleiders niet de mogelijkheid te bieden om gebruikersinformatie te wijzigen. Als u alle gebruikers toestaat cursussen te maken en de cursusleider, die mogelijk degene is die de cursus heeft gemaakt, toestaat om gebruikersinformatie te wijzigen, levert dit ernstige veiligheidsrisico's op.


Aanmeldingsmodule

Bij Directe toegang worden de toegangs- en aanmeldingspagina's overgeslagen wanneer gebruikers de URL voor Blackboard Learn openen. In plaats daarvan wordt voor gebruikers het eerste portaaltabblad weergegeven. Als gebruikers toegang tot het systeem hebben via Directe toegang, worden ze beschouwd als gasten totdat ze zich hebben aangemeld. De aanmeldingsmodule is een portaalmodule waarmee gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen invoeren om zich aan te melden bij het systeem. Deze module kan op elk moduletabblad worden geplaatst om het gebruikers mogelijk te maken zich bij het systeem aan te melden.

Meer informatie over het toevoegen van een module aan een tabblad

Als een beheerder gebruikers toestaat accounts te maken en Directe toegang is ingeschakeld, wordt in de aanmeldingsmodule de koppeling Account maken weergegeven. De module is niet meer beschikbaar voor gebruikers wanneer ze zich hebben aangemeld.

Verificatietypen

De aanmeldingspagina voor het portaal wordt alleen weergegeven als een van de volgende verificatietypen is ingesteld: Datatel, LDAP of RDBMS. Zie Verificatieframework voor meer informatie.

Eigenschappen van de aanmeldingsmodule wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheeren klik onder Communitiesop Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module Aanmelden.
 4. Klik op Eigenschappen bewerken. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Eigenschappen van de aanmeldingsmodule
  Optie Beschrijving
  Algemene eigenschappen
  Titel [v] Bewerk de titel.
  Moduletype De aanmeldingsmodule wordt hier automatisch weergegeven.
  Beschrijving Voer een beschrijving in voor de module. Deze beschrijving wordt niet voor gebruikers weergegeven.
  beschikbaarheid
  Systeembeschikbaarheid Dit veld is standaard ingesteld op Ja wanneer Directe toegang is ingeschakeld. U kunt het veld instellen op Nee als Directe toegang is ingeschakeld. Als Nee is geselecteerd, wordt de aanmeldingsmodule van alle modulepagina's verwijderd en moeten gebruikers het pictogram boven aan de pagina gebruiken om de aanmeldingspagina te openen. De aanmeldingsmodule kan niet worden ingeschakeld wanneer Directe toegang niet is ingeschakeld.
  Beschikbaar voor gebruik op pagina van cursusmodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een cursusmodule.
  Beschikbaar voor gebruik op een pagina van een organisatiemodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een organisatiemodule.
 5. Selecteer Verzenden.

Inhoud van de aanmeldingsmodule wijzigen

De aanmeldingsmodule wordt weergegeven wanneer Directe toegang is ingeschakeld. Er kan tekst voor de module worden toegevoegd via de pagina Module wijzigen voor de aanmeldingsmodule. De tekst wordt in de module weergegeven met de vakken voor het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheeren klik onder Communitiesop Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Selecteer Inhoud bewerken in het menu van de module.
 4. Voer in het veld Tekst in die in het tekstvak van de module moet worden weergegeven. Je kunt hier tekst met HTML-codes invoeren. Gebruikers mogen niet de tags <body>, <form> of <form element> toevoegen. Wanneer ze dat wel doen, kunnen er problemen ontstaan wanneer de pagina wordt geopend door eindgebruikers.
 5. Selecteer Verzenden.

Module Mijn cursussen

Module Mijn cursussen

De module Mijn cursussen stelt beheerders in staat verschillende typen informatie over cursussen weer te geven. Deze module wordt standaard weergegeven op het tabblad Mijn instelling. Net als bij andere modules kunnen beheerders deze module weergeven op elk moduletabblad.

Als het tabblad Community is ingeschakeld, is er ook een module Mijn organisaties beschikbaar. Deze module werkt hetzelfde als de module Mijn cursussen. Ook de opties zijn hetzelfde.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module Mijn cursussen.
 4. Klik op Inhoud bewerken.
 5. Selecteer de informatie die u wilt weergeven door het bijbehorende selectievakje in te schakelen.
 6. Selecteer Verzenden.

als de optie Gebruikers toestaan om de module aan te passen is geselecteerd op de pagina Module-eigenschappen voor deze module, kunnen gebruikers de informatie wijzigen die wordt weergegeven wanneer ze de module weergeven.


Module Nieuwe items

Module Nieuwe items

In de module Nieuwe items wordt informatie bijgehouden over uitbreidingen en wijzigingen van de cursusinhoud. Deze module is alleen beschikbaar als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement. Deze module geeft het aantal nieuwe items weer voor elk type inhoud en biedt een koppeling naar die inhoud. De module geeft items weer tot 7 dagen terug. In de module worden de volgende typen inhoud gerapporteerd:

 • Beoordelingen
 • Opdrachten
 • Inhoud
 • Ongelezen blogberichten, dagboekberichten en discussiebijdragen

De module Nieuwe items informeert gebruikers niet over nieuwe adaptieve inhoud die beschikbaar is gekomen. Er wordt alleen melding gemaakt van inhoud die aan alle gebruikers in de cursus beschikbaar is gesteld.

De module Nieuwe items rapporteert wijzigingen eenmaal per dag. Gebruikers krijgen updates te zien zodra zij zich voor de eerste keer op een dag aanmelden. Wijzigingen die worden doorgevoerd nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, worden pas de volgende dag weergegeven in de module Nieuwe items, tenzij de gebruiker Vernieuwen selecteert in de lijst Acties .

Gebruikers krijgen alleen updates van een cursus te zien als de cursus beschikbaar is en de gebruiker deelneemt aan die cursus. Wanneer een gastgebruiker is ingeschreven voor een of meer cursussen, worden in de module Nieuwe items gegevens van deze cursussen weergegeven aan iedereen die zich als gast bij het systeem aanmeldt.