Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Opiniepeilingmodule

Opiniepeilingmodules stellen een vraag en bieden gebruikers de gelegenheid een volledig antwoord in te voeren in een tekstvak. De module bevat ook een aantal recente antwoorden. De opiniepeiling mag niet worden gebruikt om informatie van gebruikers te verzamelen die moet worden opgeslagen. Opinies worden toegevoegd, geplaatst bij het deel met recente antwoorden in de module en verdwijnen wanneer er nieuwe antwoorden worden toegevoegd.

Een opiniepeilingsmodule wijzigen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module Opiniepeiling.
 4. Klik op Inhoud bewerken. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Opties voor opiniepeilingmodule
  Optie Beschrijving
  vraag Voer de vraag of tekst in.
  Meerdere stemmen toestaan Gebruikers mogen meerdere opinies over de kwestie invoeren.
  Bestaande peiling opnieuw instellen Verwijder ingevoerde opinies. Wanneer gebruikers slechts één antwoord mogen geven, kunnen gebruikers die al hebben geantwoord, opnieuw antwoorden.
 5. Selecteer Verzenden.