Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Modules exporteren

Gebruik de pagina Module exporteren om een speciaal bestand te maken met daarin een of meer modules. Dit bestand heeft dezelfde structuur als een Building Block en de extensie .war. De naam die u typt in het veld Naam wordt de bestandsnaam. Als u de modules wilt importeren naar een andere server, gebruikt u de functie Building Block installeren in het configuratiescherm voor systeembeheer.


Een module exporteren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Selecteer Modules exporteren. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Opties voor het exporteren van modules
  Optie Beschrijving
  Informatie module-export
  Naam [v] Voer de naam van het Building Block in.
  Beschrijving Voer een beschrijving van het Building Block in.
  Versie Selecteer cijfers in de keuzelijst om een versienummer voor het Building Block te genereren.
  Bedrijfsnaam [v] Vervang de naam van het bedrijf of de instelling die het Building Block ontwikkelt.
  Bedrijfs-URL Voer de URL in voor het bedrijf of de instelling die het Building Block ontwikkelt. Dit moet de volledige URL zijn. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
  Bedrijfsbeschrijving Voer een beschrijving in van het bedrijf of de instelling die het Building Block ontwikkelt.
  Modules voor export
  Exporteren Schakel dit selectievakje in voor elke module die in het Building Block wordt opgenomen.
  Verwijderbaar Schakel dit selectievakje in als u wilt dat beheerders de module kunnen verwijderen uit de lijst met beschikbare modules zonder het Building Block (en alle andere modules) te verwijderen.
  Bewerkbaar Schakel dit selectievakje in als u wilt dat gebruikers de inhoud van de module kunnen wijzigen.
  Ontkoppelbaar Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de module kan worden losgekoppeld van een tabblad en in een apart venster kan worden bekeken.
 4. Selecteer Verzenden.