Beleid voor ondersteuning van browsers

Hoe we browsers testen en valideren

Het beleid van Blackboard ten aanzien van het testen en valideren van browsers wordt bepaald door twee hoofdpunten:

 1. We willen de meest recente browsers testen en valideren, met name in gevallen waarbij automatische updates van de browser snelle upgrades door de gebruiker tot gevolg hebben.
 2. We willen een uitgebalanceerde, brede set browsers testen en valideren die door onze klanten worden gebruikt.

Als een browser wordt vermeld als getest en gevalideerd, betekent dit dat Blackboard het gebruik van de browser op twee manieren ondersteunt:

 1. Voorafgaand aan een nieuwe release van Learn worden de beschikbare combinaties van browser en besturingssysteem getest om te voorkomen dat de release inclusief problemen met de browser wordt vrijgegeven.
 2. Als er een nieuwe versie is uitgekomen van Blackboard Learn, wordt er op de volgende manieren snel hulp geboden voor problemen met ondersteunde browsers:
  • Het accepteren van Support-incidenten over de platformtechnologie, het helpen zoeken naar een oplossing en het escaleren van problemen voor oplossing, ongeacht de gebruikte browser.
  • Het zoeken van oplossingen voor browserproblemen in productreleases, net als bij elk ander type probleem.

Browsers

Blackboard test en valideert vier veelgebruikte browsers voor Blackboard Learn-releases.

Het betreft browsers die een traditioneel traject voor software-updates volgen met periodieke releases van nieuwe versies als Algemeen beschikbaar, die meestal zijn gekoppeld aan een bepaald besturingssysteem (OS):

 • Safari van Apple

Bepaalde configuratieopties van Internet Explorer kunnen nadelige gevolgen hebben voor het gebruiken van sommige functies van Blackboard Learn. Zie het onderwerp Beveiligingszones en compatibiliteitsweergave van Internet Explorer in dit gedeelte voor meer informatie.

De andere drie browsers zijn ontworpen voor verschillende besturingssystemen en hanteren een snel updatetraject dat gebruikmaakt van kanalen:

 • Edge van Microsoft
 • Firefox van Mozilla
 • Chrome van Google

Voor deze browsers test Blackboard hun laatste 'stabiele' release-kanaal op het moment van de test. Dat is het kanaal dat het meest wordt getest door de leveranciers zelf voordat ze de nieuwe release vrijgeven aan gebruikers.

Daarnaast test en valideert Blackboard het speciale ESR-kanaal (Extended Support Release) van Firefox, dat bestaat uit een subset van het stabiele kanaal die is ontworpen voor bedrijfsbrede implementatie. Ga voor meer informatie naar de pagina Extended Support Release van Firefox (Engelstalig).

Als je informatie wilt over de specifieke versies van elke browser die zijn getest en gevalideerd op het moment van de release van een bepaalde versie van Blackboard Learn, raadpleeg je de release-opmerkingen voor die release.


Blackboard's benadering van de weergave in browsers

De weergavelaag van Blackboard Learn bestaat uit HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) en JavaScript, die allemaal voldoen aan moderne standaarden voor die talen.

Onze universele ontwerpbenadering is gericht op interoperabiliteit. Dit betekent dat we waar mogelijk geen code schrijven die specifiek is voor een bepaalde browser of dat we de minimale hoeveelheid encapsulatie gebruiken om variaties tussen de browsers op te vangen.

 • De weergavelaag van Blackboard Learn werkt samen met de weergave-engine van uw browser, wat het onderdeel is dat de webpagina's tekent in het hoofdgebied van het browservenster.
 • Alle weergave-engines van de browsers zijn ontworpen om goed samen te werken met code in HTML, CSS en Javascript die voldoet aan gedefinieerde standaarden. Het gaat om de volgende engines:
  • WebKit, de engine voor Safari, Chrome en Opera
  • Blink, een versie van WebKit die de engine vormt voor de meest recente versies van Chrome
  • Trident, de enige voor Internet Explorer
  • Gecko, de engine voor Firefox

Deze ontwerpbenadering van de weergavelaag van Blackboard Learn geeft ons het vertrouwen dat nieuwe versies van browsers, als deze op de markt komen, blijven werken met huidige versies van Blackboard Learn.


Blackboards benadering van het testen van browsers

Om dit vertrouwen te verifiëren voor elke nieuwe release, voert Blackboard voor elke nieuwe versie van een browser een aantal compatibiliteitstests uit voor verschillende combinaties van besturingssystemen. Op deze manier kunnen we de ondersteuning al bieden voordat een bepaalde versie wordt vrijgegeven. Tijdens het testen wordt gebruikgemaakt van de volledige set met strategieën voor geautomatiseerd en handmatig testen die beschikbaar zijn om zo betrouwbare testresultaten te verkrijgen.


Nieuwere browserversies

Aangezien sommige leveranciers steeds vaker een nieuwe versie van hun browser uitbrengen, is het beleid van Blackboard ondersteuning te bieden voor alle nieuwe browserversies die als Algemeen beschikbaar worden vrijgegeven of die via ondersteunde releasekanalen op de markt komen, zelfs als de browser beschikbaar komt nadat de tests voor de release zijn voltooid. Als klanten in de praktijk ernstige problemen constateren met een browser die voorlopig door ons wordt ondersteund, worden deze problemen met de hoogste prioriteit in behandeling genomen. We voeren regelmatig tests uit voor nieuwe browsers om te garanderen dat het systeem blijft presteren zoals verwacht. De documentatie voor klanten voor ondersteunde browsers wordt dan indien nodig aangepast.


Oudere browsers

Net zoals wij adviseren altijd met de meest recente versie van Blackboard Learn te werken om de beste prestaties te krijgen, geven de leveranciers van browsers dezelfde aanbeveling voor hun software. Sommige oudere versies van browsers van bepaalde leveranciers kunnen weergaveproblemen geven met nieuwere versies van Blackboard Learn, en sommige nieuwere browserversies kunnen weergaveproblemen geven met oudere versies van Blackboard Learn.

Blackboard accepteert nog steeds incidenten voor deze browsers die worden gemeld aan Support. Er zal dan worden gekeken of het probleem kan worden gerepliceerd in een volledig ondersteunde browser. Als het probleem niet gerepliceerd kan worden, raadt Blackboard de klant aan om over te stappen op een browserversie die volledig ondersteund wordt door Blackboard. In sommige gevallen kan een update naar een meer recente versie van Blackboard Learn een oplossing zijn.


Cookies en Javascript

Ongeacht de browser die wordt gebruikt, is voor Blackboard Learn vereist dat het gebruik van sessiecookies en javascript is ingeschakeld in de browser van de gebruiker om de juiste ervaring voor onderwijzen en leren te kunnen bieden.

Daarnaast kan acceptatie van permanente cookies of cookies van derden vereist zijn voor een juiste werking van bepaalde functies in Blackboard 9.1. Dit geldt bijvoorbeeld voor WebDAV-toegang tot cursusbestanden of bestanden in de Content Collection.

Blackboard levert ook een Building Block waarmee gebruikers wordt gevraagd toestemming te geven voor het accepteren van cookies wanneer ze zich aanmelden bij Blackboard Learn, zoals vereist is op sommige plaatsen. Als je meer wilt weten over dit Building Block, lees je het onderwerp Security Management - Cookie Disclosure. Dit onderwerp is mogelijk alleen in het Engels beschikbaar.


Java en andere invoegtoepassingen voor browsers

Voor enkele functies van Blackboard Learn moet bepaalde aanvullende software worden geïnstalleerd. Zonder deze software werken deze functies niet. Het is mogelijk dat gebruikers wordt gevraagd de aanvullende software te installeren op het moment dat ze deze functies willen gebruiken. Afhankelijk van de afzonderlijke beveiligingsinstellingen van de browser, kunnen gebruikers ook een bericht van de browser zien met het verzoek toestemming te geven voor het uitvoeren van de invoegtoepassing op hun systeem.

Als je informatie wilt over de specifieke functies die browserinvoegtoepassingen vereisen voor een bepaalde versie van Blackboard Learn of versie-informatie voor de invoegtoepassingen zelf, raadpleeg je de release-opmerkingen voor die release.

Blackboard Learn kan worden gebruikt voor het aanbieden van media-inhoud of andere soorten speciale inhoud waarvoor een browserinvoegtoepassing is vereist, zoals Java, Flash Player of Apple Quicktime, of andere invoegtoepassingen om de inhoud weer te geven. In deze scenario's is de aard van de inhoud bepalend voor de versie van de invoegtoepassing en voor de browsers die compatibel zijn met de invoegtoepassing, evenals de installatie- en configuratie-instructies voor de invoegtoepassing. Hierdoor zijn deze gegevens niet in elk scenario hetzelfde.


Ondersteunende software en toegankelijkheid

Als je een schermlezer wilt gebruiken met Blackboard Learn, werkt dat het best met een combinatie van ChromeTM en Jaws op een Windows®-computer. Op een Mac® kun je Safari® en VoiceOver gebruiken.

Blackboard stelt alles in het werk om alle producten zo toegankelijk mogelijk te maken. Ga naar http://access.blackboard.com voor meer informatie over ondersteunende technologieën.