Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Eigenschappen bepalen wanneer gebruikers een bepaalde opmaak zien. Er moeten eigenschappen worden gedefinieerd zodra een opmaak wordt toegevoegd. Deze eigenschappen kun je op ieder moment wijzigen door op de pagina Opmaken beheren de optie Eigenschappen te selecteren.

Een opmaak maken

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Opmaken en thema's.
 2. Selecteer Opmaken beheren.
 3. Selecteer Opmaak maken om een nieuwe opmaak te maken. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Eigenschappen van opmaken
  Veld Beschrijving
  Merknaam  
  Merknaam Voer een naam in voor de opmaak. De naam wordt gebruikt voor het rangschikken van opmaken. De naam wordt niet voor gebruikers weergegeven.
  Hostnaam  
  Hostnaam Selecteer een bestaande hostnaam voor de opmaak. Via de hostnaam krijgt u toegang tot het systeem. Bijvoorbeeld: brand1.yourinstitution.com
  Of geef een nieuwe host op Voer een nieuwe hostnaam in. Controleer of de hostnaam op de DNS-server van het netwerk wordt omgezet.
  beschikbaarheid  
  Instellingsrol Selecteer een primaire instellingsrol voor de opmaak. Wanneer er geen rol is geselecteerd, wordt de opmaak weergegeven aan alle gebruikers die via de hostnaam van de opmaak het systeem benaderen.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. Selecteer Opslaan en aanpassen om het thema en de instellingen voor de opmaak bij te werken.

Een opmaak bewerken

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Opmaken en thema's.
 2. Selecteer Opmaken beheren.
 3. Als je een opmaak wilt wijzigen, open je het menu van de opmaak en selecteer je Bewerken.
 4. Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer Verzenden. Selecteer Opslaan en aanpassen om het thema en de instellingen voor de opmaak bij te werken.

Opmaken beheren

De pagina Opmaken beheren bevat de opmaken die in het systeem aanwezig zijn. Bij elke opmaak wordt de hostnaam vermeld plus de vereiste primaire instellingsrol voor de opmaak.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Opmaken en thema's.
 2. Selecteer Opmaken beheren. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Beschikbare taken voor opmaken
  Bewerking Beschrijving
  Opmaken sorteren Klik op het driehoekje boven aan een kolom. De lijst met opmaken wordt alfabetisch gesorteerd op de waarden in de desbetreffende kolom.
  Een opmaak toevoegen Klik op de knop Opmaak maken.
  De stijl van een opmaak wijzigen Selecteer Aanpassen in het menu van de relevante opmaak.
  Een voorbeeld van een opmaak bekijken Selecteer Voorbeeld in het menu van de relevante opmaak.
  Bepalende eigenschappen van een opmaak wijzigen Selecteer Bewerken in het menu van de relevante opmaak.
  Een opmaak verwijderen Schakel het selectievakje in van de opmaak die u wilt verwijderen. Selecteer Verwijderen op de pagina of in het menu van de relevante opmaak.