Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Catalogus met thema's en paletten

Een voorbeeld van een thema bekijken

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Opmaken en thema's.
 2. Klik op Catalogus met thema's en paletten.
 3. Selecteer Voorbeeld in het menu van het thema.
 4. Selecteer de pijlen om door de verschillende schermen te bladeren. U kunt zo kijken hoe de instelling eruit gaat zien met het nieuwe thema.

Een thema downloaden

De thema's hebben allemaal een korte beschrijving in de catalogus. Hieronder wordt uitgelegd hoe u een thema kunt downloaden voor offline bewerken.

Het thema wordt gedownload uit de catalogus met thema's en paletten, maar wordt geüpload vanaf de pagina Thema maken door boven aan de catalogus met thema's en paletten de optie Thema maken te selecteren.

 1. Selecteer Downloaden in het menu van het thema.
 2. Selecteer Opslaan in het venster Bestand downloaden.
 3. Open het bestand en pak het uit.
 4. Selecteer Thema maken boven aan de catalogus met thema's en paletten.
 5. Geef waarden op voor Naam van thema en Referentienaam. De referentienaam wordt gebruikt om de themabestanden te ordenen. Deze namen zijn vereist en moeten uniek zijn.
 6. Voer desgewenst een beschrijving in.
 7. Upload het themapakket door het bestand als bijlage bij te voegen. Blader naar een lokaal bestand of in Content Collection.
 8. Selecteer Verzenden. Het bijgewerkte thema wordt toegevoegd aan de catalogus.

Kleurenpaletten

Een voorbeeld van een kleurenpalet bekijken

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Opmaken en thema's.
 2. Klik op Catalogus met thema's en paletten.
 3. Selecteer Kleurenpaletten beheren.
 4. Open het menu van het palet en selecteer Voorbeeld.
 5. Selecteer de pijlen om door de verschillende schermen te bladeren. U kunt zo kijken hoe de instelling eruit gaat zien met het nieuwe kleurenpalet.

Een kleurenpalet downloaden

Je kunt kleurenpaletten downloaden van de pagina Kleurenpaletten. Je uploadt het palet echter vanaf de pagina Kleurenpalet maken door boven aan de pagina Kleurenpaletten de optie Kleurenpalet maken te selecteren.

 1. Open het menu van het kleurenpalet en selecteer Downloaden.
 2. Selecteer Opslaan in het venster Bestand downloaden.

Een nieuw kleurenpalet uploaden

 1. Open het gedownloade bestand en pak het uit. Verplaats het uitgepakte bestand naar een eigen map.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan.
 3. Zip het pakket opnieuw en gebruik een naam die u eenvoudig kunt herkennen.
 4. Selecteer de knop Kleurenpalet maken op de pagina Kleurenpaletten.
 5. Voer een naam en een referentienaam in voor het kleurenpalet. De referentienaam wordt gebruikt om de themabestanden te ordenen. Beide namen zijn vereist en moeten uniek zijn.
 6. Typ desgewenst een beschrijving.
 7. Upload het kleurenpalet door het bestand als bijlage bij te voegen. Blader naar een lokaal bestand of in Content Collection.
 8. Selecteer Verzenden. Het bijgewerkte kleurenpalet wordt toegevoegd aan de lijst met paletten.

Een nieuw kleurenpalet instellen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Opmaken en thema's.
 2. Selecteer Standaardopmaak aanpassen.
 3. Klik op het plusteken naast de bibliotheek met kleurenpaletten en zoek het nieuwe palet.
 4. Selecteer het nieuwe palet en selecteer Alle wijzigingen toepassen.