Cursussen en organisaties kunnen worden gekoppeld aan meer dan één knooppunt in de instellingshiërarchie, maar een van deze koppelingen moet worden ingesteld als de primaire koppeling. Deze primaire koppeling bepaalt uit welk knooppunt de toolinstellingen voor een cursus worden opgehaald: of een tool beschikbaar is, en of gasten en waarnemers toegang hebben tot de tool.

Het knooppunt kan ook ook standaardwaarden bevatten voor andere cursusinstellingen, zoals tabbladen, modules en tools. De instellingen van het knooppunt gelden alleen voor de cursussen die aan het knooppunt zelf zijn gekoppeld, niet voor cursussen in het algemeen. Standaardcursusinstellingen, zoals menu's, structuren en thema's, kunnen niet worden beheerd via knooppunten.


Het primaire knooppunt voor een object selecteren

Een nieuw of bestaand object gebruiken

  1. Maak of bewerk een object, zoals een cursus of gebruiker.
  2. Selecteer Knooppunt zoeken.
  3. Zoek naar een knooppunt en selecteer het.
  4. Selecteer Verzenden.

Als er meer dan één knooppunt is gekoppeld, selecteert u het keuzerondje Primair knooppunt naast het knooppunt dat u als primair wilt instellen.

Via de hiërarchie-interface

Wanneer de beheerder objecten selecteert om aan het knooppunt toe te voegen, controleert het systeem of ieder geselecteerd object is gekoppeld aan een primair knooppunt. Als dat niet het geval is, wordt het geselecteerde knooppunt ingesteld als het primaire knooppunt voor dat object. Als een object al wel is gekoppeld aan een primair knooppunt, wordt het geselecteerde knooppunt ingesteld als het secundaire knooppunt voor dat object.


Ontbrekende koppelingen met primair knooppunt

Een cursus of organisatie die aan de hiërarchie is gekoppeld, heeft mogelijk geen primaire koppeling als deze is verwijderd. Als een primaire koppeling wordt verwijderd (rechtstreeks of door het verwijderen van het bovenliggende knooppunt) en de desbetreffende cursus/organisatie twee of meer koppelingen heeft, moet de gebruiker beslissen welke van deze knooppunten als primair moet worden ingesteld. Tot de gebruiker dat doet, blijven ze beide secundair.

Een cursus of organisatie zonder primaire koppeling krijgt automatisch de instellingen van het knooppunt op het hoogste niveau.