De onderstaande tabel bevat beschrijvingen van alle rapporten die beschikbaar zijn in Blackboard Learn evenals de gegevens die zijn opgenomen in elk rapport. Sommige rapporten worden uitgevoerd op systeemniveau, terwijl anderen op cursusniveau wordt uitgevoerd.

Blackboard Learn-rapporten

Beschrijvingen van systeemactiviteitrapporten
Systeemactiviteitrapporten Rapportbeschrijving
Algemeen overzicht van gebruik Dit rapport geeft een algemeen overzicht van het gebruik van het Blackboard Learn-systeem.
Overzicht Cursusactiviteit

Dit rapport bevat gegevens van alle activiteiten binnen een cursus, gesorteerd op student en datum. Het rapport bevat gegevens zoals de totale en gemiddelde tijd die een gebruiker heeft doorgebracht in de cursus en de totale hoeveelheid activiteiten die de gebruiker heeft uitgevoerd in de cursus. Je kunt het rapport desgewenst filteren op een of meer groepen. Alleen studenten die lid zijn van de geselecteerde groepen worden opgenomen in de rapportresultaten.

Overzicht Organisatie-activiteit dit rapport is alleen beschikbaar als de instelling een licentie heeft voor Community Engagement. Het geeft een overzicht van de algehele activiteit binnen een organisatie, gesorteerd op systeem en datum. Het rapport bevat gegevens zoals de totale en gemiddelde tijd die een gebruiker heeft doorgebracht in de cursus en de totale hoeveelheid activiteiten die de gebruiker heeft uitgevoerd in de cursus.
Overzicht gebruikersactiviteiten Dit rapport bevat gegevens van de systeem- en cursusactiviteiten voor alle gebruikers, inclusief de gemiddelde aanmeldingsduur, de tijd besteed aan taken en de statistieken van gebruikersactiviteit per cursus.
Gebruikersstatistieken Dit rapport geeft een overzicht van het gemiddelde aantal gebruikers (studenten en cursusleiders) per maand en per dag.
Traceringsrapporten dit rapport is alleen beschikbaar als de instelling een licentie heeft voor Community Engagement. Dit rapport bevat gedetailleerde gebruiksstatistieken voor cursussen en organisaties.
Sitepaginaweergaven Dit rapport bevat gegevens van het aantal weergaven van pagina's en cursuspagina's per maand en per dag.
Foutopsporing Runtime Environment Dit rapport biedt systeeminformatie om de beheerder te helpen met het analyseren van de runtime-omgeving.
Gebruikersdeelname aan meerdere cursussen Dit rapport is een downloadbestand van academische bijdragen van een student aan alle Blackboard Learn-cursussen. Het biedt gegevens die vereist zijn voor de rapportage van de academische bijdrage van studenten in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving zoals vastgesteld door het Amerikaanse ministerie van onderwijs.
Doelenrapportage
Overzicht volledige dekking Dit rapport geeft een overzicht van de dekking van doelen binnen cursussen voor alle doelsets die beschikbaar zijn binnen het systeem.
Overzicht dekking van set met doelen Dit rapport geeft een overzicht van de dekking van doelen voor alle categorieën binnen een doelset voor alle cursussen die doelen uit deze set gebruiken.
Details van dekking categorie Dit rapport geeft een overzicht van de dekking van doelen voor een bepaalde categorie binnen alle cursussen die doelen uit deze categorie gebruiken.
Detail doeldekking Dit rapport bevat gegevens van de dekking van een bepaald doel binnen alle cursussen die het doel gebruiken.
Inhoudslijst Dit rapport bevat een lijst van alle inhoud die een bepaald doel dekt en is alleen toegankelijk via het rapport Detail doeldekking.
Doelenlijst Dit rapport bevat een lijst van alle doelen die zijn afgestemd met inhoud binnen cursussen en is alleen toegankelijk via andere rapporten voor de dekking van doelen.
Gerelateerde doelen doornemen Dit rapport bevat een samenvatting van doelen die zijn gerelateerd aan andere doelen in het systeem om een overzicht te geven van de relaties die tot stand zijn gebracht tussen doelen binnen de instelling.
Rapporten over Enterprise-toetsen
Resultaten van enterprise-enquêtes Dit rapport biedt een gedetailleerde analyse van de resultaten van een Enterprise-toets. Deze gegevens kunnen worden gegroepeerd op antwoordperiode, demografische gegevens van respondenten of systeeminformatie zoals business units, cursussen en semesters.
Enquêteresultaten per cursus Dit rapport groepeert de resultaten van een Enterprise-enquête op cursus om zo diepere analyse mogelijk te maken.
Enquêteresultaten per label Dit rapport groepeert de resultaten van een Enterprise-enquête op de labels die zijn gebruikt om vragen binnen de enquête te classificeren.
Enquête-opmerkingen Dit rapport bevat de opmerkingen die zijn ingevoerd samen met antwoorden op de enquête en alleen toegankelijk via een ander rapport over Enterprise-toetsen.
Cursusrapporten (alleen beschikbaar voor originele cursussen)
Overzicht Cursusactiviteit Dit rapport bevat gegevens van alle activiteiten binnen een cursus, gesorteerd op student en datum. Het rapport bevat gegevens zoals de totale en gemiddelde tijd die een gebruiker heeft doorgebracht in de cursus en de totale hoeveelheid activiteiten die de gebruiker heeft uitgevoerd in de cursus. Je kunt het rapport desgewenst filteren op een of meer groepen. Alleen studenten die lid zijn van de geselecteerde groepen worden opgenomen in de rapportresultaten.
Overzicht sessie-activiteit Dit rapport bevat sessiegegevens voor elke systeemaanmelding binnen een opgegeven periode. Het rapport bevat gegevens over de tijd die gebruikers tijdens een sessie hebben besteed in het systeem en in hun cursussen, maar ook over de gebruikers die het systeem of bepaalde cursussen helemaal niet hebben geraadpleegd.
Studentoverzicht voor Enkele Cursus Dit rapport biedt een overzicht van de activiteiten van een bepaalde student binnen de cursus, gesorteerd op datum. Het overzicht bevat onder andere de totale tijd die de student heeft besteed in de cursus, evenals gedetailleerde informatie over de activiteiten van de student in de cursus, zoals welke items in inhoudsgebieden de student heeft geopend en heeft bewerkt.
Algemeen overzicht van gebruikersactiviteit Dit rapport bevat de gebruikersactiviteit voor alle gebieden van de cursus, plus de datums, tijden en dagen van de week waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
Alle gebruikersactiviteit in inhoudsgebieden Dit rapport geeft een overzicht van alle gebruikersactiviteit binnen de inhoudsgebieden van de cursus.

Er kunnen gastgebruikers worden vermeld in het rapport, zelfs wanneer gasttoegang niet is toegestaan voor de cursus. Systeembeheerders en andere bevoegde gebruikers kunnen gasttoegang inschakelen en dus wordt er in het rapport altijd een rij voor gastgebruik opgenomen. Mogelijk zie je ook rijen voor gebruikers die zijn uitgeschreven, maar nog wel aanwezig zijn in het systeem. Die gebruikers worden op naam vermeld, niet als een gast.

Gebruikersactiviteit in forums. Dit rapport geeft een overzicht van alle gebruikersactiviteit binnen discussieforums in de cursus.
Gebruikersactiviteit in groepen Dit rapport geeft een overzicht van alle gebruikersactiviteit binnen groepen in de cursus.
Cursusprestaties Dit rapport laat zien hoe studenten in de cursus presteren ten opzichte van een geselecteerde set met doelen. Bij het uitvoeren van het rapport kunnen prestatiedoelen en een bereik van acceptabele prestaties voor de cursus worden opgegeven. Het rapport bevat onder andere gemiddelden voor de cursus als geheel evenals uitsplitsingen naar individuele studenten en doelen.
Het rapport Cursusdekkingsdetails Dit rapport bevat informatie over de dekking van doelen voor een bepaalde cursus en een geselecteerde set met doelen. Je vindt hier informatie over doeldekking en een analyse van hiaten voor alle gebieden van het curriculum waaraan de cursus is gekoppeld, evenals een uitsplitsing van cursusitems die zijn afgestemd met doelen.
Gebruikersdeelname aan cursus Dit rapport bestaat uit een downloadbestand met gegevens van de academische bijdragen van studenten aan een bepaalde cursus van Blackboard Learn. Het biedt gegevens die vereist zijn voor de rapportage van de academische bijdrage van studenten in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving zoals vastgesteld door het Amerikaanse ministerie van onderwijs.

Outcomes Reporting

Outcomes Assessment reports

If your institution uses Outcomes Assessment, the following reports are also available.

The purpose of outcomes assessment is to collect the data necessary to conduct ongoing and systematic assessment and evaluation at an institutional level.

Reports are relevant to every outcomes assessment stakeholder, from the president and provost, to faculty members, accreditation committees, and deans and chairs. Each constituent is looking for ways to demonstrate the institution's impact on learning and the effectiveness of teaching. Gathering this information and making it available for general consumption in the appropriate way ensures they can do that.

Outcomes assessment includes additional reports that provide your institution with the visibility that you need to demonstrate progress across your institution and over time. The ability to report on student achievement and teaching effectiveness enables access to performance data across your institution and enables stakeholders to assess return on investment as participation and input can be collected and analyzed.

Outcomes assessment collects data for analysis and displays the results using reports. Reports are available that apply to academic users ranging from teachers to presidents and provosts. Reports provide the evidence of learning and the effectiveness of the education process. Outcomes assessment includes standard report definitions that you can run in the system.

More report definitions and scheduling and running reports

Evidence Assessment Reports
Evidence Evaluation Summary This report provides a summary of the rubric evaluations completed against collected evidence and allows for deeper analysis to support institutional assessment and accreditation efforts.
Download Evaluation Results This report allows the results of rubric evaluations of collected evidence to be downloaded in an XLS format you can use in other third-party reporting tools for deeper analysis.