Bij het uitvoeren van een rapport worden op een bepaald tijdstip de gewenste gegevens toegepast op een rapportdefinitie en wordt er een rapport gegenereerd. Rapportdefinities kunnen zo worden ingesteld dat ze direct worden uitgevoerd wanneer een gebruiker Uitvoeren selecteert in de toepassing, maar ze kunnen ook worden toegevoegd aan een wachtrij van rapporten die worden uitgevoerd op een gepland tijdstip.


Rapporten uitvoeren

Rapporten kunnen worden uitgevoerd vanaf verschillende locaties binnen de toepassing. Voorbeelden zijn Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Systeemrapportage en verschillende werkstromen voor beoordeling voor cursusleiders, studenten en de instelling binnen het product.

  1. Ga naar het item waarover je wilt rapporteren of zoek het gewenste rapport.
  2. Open het menu van het item of het rapport en selecteer Rapporten uitvoeren of Resultaten analyseren. Als je uit meerdere rapporten kunt kiezen, zie je een lijst met de beschikbare rapporten.
  3. Ga naar het rapport dat je wilt uitvoeren en open het menu.
  4. Selecteer Uitvoeren.

Sommige rapporten worden uitgevoerd als HTML en worden weergegeven binnen de context van de werkstroom van de gebruiker. Bij andere rapporten kan de gebruiker de indeling van het uitvoerbestand kiezen. Bij verzending wordt het rapport uitgevoerd en weergegeven in de geselecteerde indeling. Sommige rapporten worden automatisch opgeslagen in Content Collection, terwijl je andere rapporten kunt downloaden en opslaan op je computer.


Rapportschema's instellen

Als je Uitvoeren selecteert voor een gepland rapport, wordt het rapport op de geplande tijd uitgevoerd. Uitvoeringsschema's worden opgesteld door de beheerder van de instelling om ervoor te zorgen dat grote rapporten niet alle systeembronnen in beslag nemen op drukke momenten.

Beheerders stellen de rapportschema's op via Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Systeemrapportage. De lijst met te plannen rapporten kan worden opgegeven op de pagina Rapportdefinities.

Op de pagina Rapportschema beheren geven beheerders de begintijd op voor de wachtrij voor geplande rapporten en de tijdsperiode waarin de wachtrij rapporten mag verwerken. Als het systeem niet alle geplande rapporten kan voltooien binnen de ingestelde tijdsperiode, gaat het systeem verder waar het gebleven is wanneer de volgende uitvoering van de wachtrij is gepland.

Afzonderlijke rapporten kunnen niet worden ingesteld voor uitvoering op een bepaald tijdstip. Alle rapporten die worden gepland, komen in de wachtrij te staan. Er is geen ondersteuning voor automatische of terugkerende schema's. Gebruikers moeten het geplande rapport uitvoeren om het toe te voegen aan de wachtrij die 's nachts wordt verwerkt.

Geplande rapporten worden opgeslagen in het rapportenarchief, dat toegankelijk is door de systeembeheerder. Gearchiveerde rapporten kunnen worden opgeslagen in Content Collection, waarbij de bevoegdheid om de rapporten in te zien wordt geregeld door het uitgeven van passen of via de combinatie van systeemrol en gebruikersaccount.


Wachtrij voor geplande rapporten

De lijst met rapporten die zijn gepland voor uitvoering kan worden ingezien via Systeemrapportage > Wachtrij voor geplande rapporten. Op de pagina Wachtrij voor geplande rapporten staan rapporten die wachten op uitvoering en die zijn voltooid. Beheerders kunnen geplande rapporten uit de wachtrij verwijderen.