Het Insight-rapport voor beheerders geeft opslag-, gebruikers- en cursusgegevens weer op je Learn-instantie gedurende een geselecteerde tijdsperiode. Waar beschikbaar, bevat het rapport de Minimum, Maximum, Gemiddelde en Huidige waarden voor elke metriek over de geselecteerde tijdsperiode.

De gemiddelde waarden worden berekend aan de hand van de gemiddelde waarde. Als je bijvoorbeeld de gemiddelde dagelijkse paginaweergave wilt berekenen voor een periode van 30 dagen, voegt Learn elk totaal per dag toe en wordt de uitkomst vervolgens door 30 gedeeld.

Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie Insight-rapport (beta).

  1. Geef waarden op voor Begindatum en Einddatum voor je rapport.
    • De begindatum moet in het verleden liggen en de einddatum moet na de begindatum vallen. Raadpleeg elk rapportgedeelte voor de vroegste datum waarop gegevens beschikbaar zijn.

  2. Selecteer Rapport uitvoeren.

Gebruik het menu Eenheid schijfruimte om de eenheid te wijzigingen waarin de statistieken voor het schijfruimtegebruik worden weergegeven.Je kunt kiezen uit: bytes, kibibytes, mebibytes, gibibytes en tebibytes.


Een rapport lezen

Inzichtenrapporten bevatten 7 afzonderlijke secties met gerelateerde statistieken.

Object tellingen

De sectie Object tellingen toont het totale aantal gebruikers en cursussen. Gegevens zijn beschikbaar vanaf april 2018.

Totaal aantal gebruikers Alle ingeschakelde en uitgeschakelde gebruikersaccounts
Beschikbare gebruikers Alle gebruikersaccounts die zich kunnen aanmelden (ingeschakeld en beschikbaar)
Actieve gebruikers Alle ingeschakelde gebruikers met toegang tot een beschikbare cursus
Totaal aantal cursussen Alle beschikbare en niet-beschikbare cursussen
Totaal aantal organisaties Alle beschikbare en niet-beschikbare organisaties

Site-activiteit

De sectie Site-activiteit bevat het totaal aantal cijfers van de site-activiteit. Gegevens zijn beschikbaar vanaf april 2018.

Dagelijkse paginaweergaven Alle pagina's die door alle gebruikers worden weergegeven
Dagelijkse paginaweergave van cursussen Alle cursuspagina's die door alle gebruikers worden weergegeven
Dagelijkse sessies Alle door het systeem gemaakte sessies, inclusief Mobile. Niet noodzakelijk gekoppeld aan een aanmeldingsgebeurtenis.
Dagelijkse aanmeldingen Alle geslaagde gebruikersaanmeldingen, inclusief Mobile
Dagelijkse mislukte aanmeldingen Alle aanmeldingspogingen waarbij de gebruikersnaam en het wachtwoord niet overeenkomen met een bestaande gebruiker

Algemene schijfruimtegebruik

De sectie Algemene schijfruimtegebruik toont de schijfruimte die wordt gebruikt in de opslaggebieden van Blackboard van je Learn-instantie. Gegevens zijn beschikbaar vanaf april 2020.

Gedeelte inhoudsmap Bestanden kunnen niet in de Content Collection worden bewaard
Content-systeem: Alle bestanden Learn-bestanden in de Content Collection, inclusief verwijderde bestanden die niet toegankelijk voor gebruikers
Content-systeem: Verwijderde bestanden Bestanden die de status uitgestelde verwijdering hebben
Content-systeem: Logboeken Systeemlogboek-bestanden opgeslagen in de interne map van de beheerder
Content-systeem: Automatische archieven Door het systeem gemaakte cursusarchieven
Totale algemene schijfruimte Alle bestanden

Uitgestelde verwijdering is niet hetzelfde als Prullenbakken en wordt zelfs toegepast wanneer prullenbakken uitgeschakeld zijn. Voor meer informatie bekijk je ons artikel over cursusgrootte en het verlagen van het opslaggebruik op Behind the Blackboard.

Schijfruimtegebruik per bestandstype

De sectie Schijfruimtegebruik per bestandstype toont de schijfruimte die wordt gebruikt door groepen bestandstypen die zijn opgeslagen in de opslagplaats voor inhoud. Typen zijn gebaseerd op bestandsextensies die zijn geregistreerd op https://www.iana.org/. Gegevens zijn beschikbaar vanaf april 2020.

Afbeeldingen Bestanden geregistreerd als afbeelding
Audiobestanden Bestanden geregistreerd als audio
Videobestanden Bestanden geregistreerd als video
Archieven Bestanden die zijn geregistreerd als zips en andere archieven (inclusief automatische archieven)
Andere bestanden Alle andere bestandstypen

Als je de eenheid wilt wijzigen waarin de statistieken van het Schijfruimtegebruik worden weergegeven, kun je het menu Eenheid schijfruimte gebruiken.Je kunt eenheden kiezen in veelvouden van 1000: bytes, kilobytes (KB), megabytes (MB), gigabytes (GB) en terabytes (TB).

Aantal bestanden per bestandstype

De sectie Aantal bestanden per bestandstype toont het totaal aantal van groepen bestandstypen die zijn opgeslagen in de opslagplaats voor inhoud. Typen zijn gebaseerd op bestandsextensies die zijn geregistreerd op https://www.iana.org/. Gegevens zijn beschikbaar vanaf april 2020.

Afbeeldingen Bestanden geregistreerd als afbeelding
Audiobestanden Bestanden geregistreerd als audio
Videobestanden Bestanden geregistreerd als video
Archieven Bestanden die zijn geregistreerd als zips en andere archieven (inclusief automatische archieven)
Andere bestanden Alle andere bestandstypen

Intern gebruik van Content-systeem

De sectie Intern gebruik van Content-systeem bevat het totale aantal logboeken en automatische archieven die zijn opgeslagen in de Learn-instantie. Gegevens zijn beschikbaar vanaf april 2020.

Dagen van logboeken beschikbaar Systeemlogboek-bestanden beschikbaar voor Learn-beheerders
Automatisch gearchiveerde cursussen en organisaties Cursussen en organisaties met één of meer door het systeem gemaakte automatische archieven

Andere statistieken

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2 april 2018.

Totaal aantal aanmeldingen voor 90 dagen vóór, en inclusief, de geselecteerde einddatum

De som van alle aanmeldingen voor een periode van 90 dagen eindigend op de einddatum van het rapport.

Voor de beste resultaten selecteer je een einddatum die zich heeft plaatsgevonden vóór de dag waarop je het rapport uitvoert.