Rapportdefinities bepalen de structuur van een rapport. Wanneer een rapport wordt uitgevoerd, worden er gegevens opgehaald uit het systeem en toegepast op de rapportdefinitie om een gestructureerd rapport te maken. Ga voor rapportdefinities naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Systeemrapportage > Rapportdefinities.


Rapportcontext

Rapporten worden gegenereerd aan de hand van de gegevens uit de context waarin het rapport wordt uitgevoerd. Een rapport dat bijvoorbeeld gegevens verzamelt uit een cursus haalt automatisch gegevens van de cursus op en geeft deze weer in het rapport. Rapporten die worden uitgevoerd op hogere niveaus van het systeem of in de module Outcomes-toetsing halen gegevens op van de business units, semesters of cursussen, afhankelijk van de aard van het rapport en de geselecteerde uitvoeringsopties.


beschikbaarheid

Rapportdefinities moeten beschikbaar worden gemaakt binnen een context voordat ze in Outcomes-toetsing kunnen worden gebruikt voor het genereren van rapporten. De beschikbaarheid van een rapport kan worden ingesteld op systeemniveau, maar ook worden beperkt tot specifieke contexten. In het laatste geval kan worden aangegeven of de definities ook beschikbaar zijn voor contexten die afhankelijk zijn van de geselecteerde contexten. Om de beschikbaarheid van een rapportdefinitie in te stellen, selecteer je Beschikbaarheid in het menu voor een bepaalde rapportdefinitie.