Manage System Task Status Reports

The System Tasks Status page lists attempts to copy a course or course materials in a table. Each attempt is a row with the following attributes (columns):

 • Title: Shows the destination (target) course ID and the source course ID separated by a pipe (|).
 • Type: Course copy is displayed.
 • Status: Displays the current state of the attempt. The options for this area include Waiting, Complete, and Running.

Reports may be sorted by selecting the carets at the top of each column. For example, to sort completed copies from those that are still in process, select the caret above the Status column.

Administrators can view details of an attempt from this page. Reports on completed attempts may be deleted if they are no longer needed.

A status of Complete means that the operation has finished, not that it was successful. Administrators must open the Details of the Task to ensure it was completed successfully.


View a system task status report

 1. On the Administrator Panel, under Tools and Utilities, select Logs.
 2. Select System Tasks Status.
 3. In the title's menu, select View Details. The report will show the following details:
  • Title: Target course and source course separated by a pipe delimiter.
  • Type: The action attempted.
  • Status: Complete or in progress.
  • User: The user name that initiated the copy operation.
  • Start Date: Date and time the copy operation was initiated.
  • End Date: Date and time the copy operation completed.
  • Results: Successful or unsuccessful.

Delete system tasks status reports

Tasks are deleted only through this option. They will not be purged after a specific amount of time.

 1. On the Administrator Panel, under Tools and Utilities, select Logs.
 2. Select System Tasks Status.
 3. In the title's menu, select Delete, or select the check box for a title and select Delete at the top or bottom of the list.

Retentie-instellingen

Het rapport Systeemtaken bevat een overzicht van gewone of automatische taken in Blackboard Learn en hun status. Deze lijst kan een uitstekend hulpmiddel zijn, maar de kans bestaat dat de lijst na verloop van tijd enorm lang is.

Om de prestaties voor systeemtaken te verbeteren, hebben we nieuwe retentie-instellingen geïntroduceerd. Je kunt nu instellen hoe lang het systeem gegevens bewaart van asynchrone systeemtaken, met inbegrip van taken van het type Voltooid, Fout en Onvolledig. De procedure voor het opschonen van de taakgeschiedenis wordt elke acht uur uitgevoerd en wordt toegepast op alle Blackboard Learn-omgevingen, ongeacht het type implementatie of de gebruikerservaring.

Je kunt de bijbehorende instellingen wijzigen via Configuratiescherm voor systeembeheer > Logboeken > Systeemtaken Status > Retentie-instellingen.

 • Verwijderen van systeemtaken van het type "Voltooid": standaard na maximaal 90 dagen.
 • Verwijderen van systeemtaken van het type "Fout": standaard na maximaal 180 dagen.
 • Verwijderen van systeemtaken van het type "Onvolledig": standaard na maximaal 180 dagen.