Beheerders krijgen vaak het verzoek om problemen op te lossen die zich voordoen in de Blackboard Learn-omgeving van hun instelling. Om je een volledig beeld te geven van wat er precies gebeurt als er sprake is van een vervelend probleem, genereert Blackboard Learn logboeken die je kunt raadplegen. Deze logboeken worden opgeslagen in de lokale bestandsopslag van de instelling voor snelle naslag en betrouwbare opslag. Je kunt de bestanden indien nodig downloaden of je kunt de bestandsmachtigingen gebruiken om met anderen te delen. Raadpleeg het Insight-rapport om te bepalen hoeveel schijfruimte er wordt gebruikt door logboeken.

Toegangslogboeken

Systeemlogboeken zijn toegankelijk via Content Collection. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer de optie Inhoudsbeheer in het gedeelte Inhoud beheren. Selecteer internal > logs. Logboeken worden opgeslagen in een mapstructuur die is ingedeeld naar jaar, maand, dag en tijd (uur). Blader door de mapstructuur om het logboek te vinden dat je zoekt.

Overdracht en bewaarperiode van logboeken

In de tijdmap wordt de tijdzone UTC (Universal Time Coordinated) gebruikt. Logboeken worden eenmaal per uur overgebracht naar het lokale bestandssysteem, maar met een vertraging van vier uur. Als het huidige uur bijvoorbeeld 4 is, worden gedurende dit uur logboeken van het uur 0 overgebracht.

Logboeken worden opgeslagen in de lokale bestandsopslag van de instelling, zodat de instelling het eigen bewaarbeleid voor logboeken kan bepalen en toepassen.

Indeling van logboeken

Logboeken bevatten één uur aan logboekgegevens per Blackboard Learn-knooppunt en worden opgeslagen in een gecomprimeerde indeling. Als er in een uur drie knooppunten worden uitgevoerd, zie je drie bestanden.

De logboeken worden gecomprimeerd met behulp van gzip. Je kunt deze bestanden uitpakken met tools zoals 7Zip voor Windows of unzip voor Mac of Linux. Het resultaat is een tekstbestand met logboekgebeurtenissen die zijn opgeslagen in JSON-objecten. Elk JSON-object begint en eindigt met accolades ({ }) en bevat de volgende velden:

 • path, geeft het bestand op de Blackboard Learn-server aan waaruit de gebeurtenis afkomstig is
 • @timestamp, het tijdstip van de gebeurtenis
 • clientId
 • version
 • host, het IP-adres voor het Blackboard Learn-knooppunt waarvan de gebeurtenis afkomstig is
 • message, de informatie over de gebeurtenis die door Blackboard Learn is opgenomen in het logboekbestand

Logboeken opmaken om ze beter leesbaar te maken

Logboekbestanden worden opgeslagen als JSON-bestanden, die lastig te lezen zijn als je niet bekend bent met de indeling. Je kunt de opmaak van het bestand daarom wijzigen om de inhoud beter leesbaar te maken.

Download en installeer Python 3 voordat je begint. Als je een Mac of een Linux-computer gebruikt, is Python 3 mogelijk al geïnstalleerd.

Om te controleren welke versie van Python er is geïnstalleerd, open je Terminal en voer je de opdracht python --version uit. Als je een foutmelding krijgt, of als er een oudere versie van Python is geïnstalleerd, probeer je python3 --version.

Als python of python3 werkt, gebruik je het in de onderstaande opdrachten.

Download om te beginnen het script convertLogs.py met behulp van de onderstaande koppeling. De bijlage is een plat tekstbestand. Om dit bestand te gebruiken als een Python-script, wijzig je de bestandsnaamextensie in .py nadat je het bestand naar je computer hebt gedownload. Maak een notitie van de locatie waar het script is opgeslagen, zoals ~/Downloads/scripts. Je moet dit pad weten wanneer je het script in de onderstaande stappen gaat uitvoeren.

Als je met Windows werkt, gebruik je de PowerShell-terminal in de stappen hieronder.

Eén uur aan logboeken downloaden en converteren:

 1. Meld je als beheerder aan bij Blackboard Learn.
 2. Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoud beheren.
 3. Zoek de map met het logboek dat je wilt downloaden, bijvoorbeeld /internal/logs/2019/03/03/12.
 4. Download een logboekbestand uit een van de tijdmappen.
 5. Voer het script uit in het terminalvenster. Voer python ~/Downloads/scripts/convertLogs.py -f ~/Downloads/Logs -o ~/LearnLogs uit.
  • Geef voor de parameter –f een pad naar een map op. Dit is de locatie waar de niet-opgemaakte logboeken nu zijn opgeslagen.
  • Geef voor de parameter –o een lege map op. Dit is de locatie waar de opgemaakte logboeken worden opgeslagen. Het script maakt de opgegeven map als deze niet bestaat.

Meerdere uren aan logboeken downloaden en converteren:

 1. Meld je als beheerder aan bij Blackboard Learn.
 2. Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoud beheren.
 3. Zoek de map met het logboek dat je wilt downloaden, bijvoorbeeld /internal/logs/2019/03/03/12.
 4. Selecteer de mappen van de uren die je wilt downloaden, zoals 11, 12, 13.
 5. Selecteer Pakket downloaden en sla het pakket op in een lokale map. Er wordt nu een ZIP-bestand met logboeken gemaakt.
 6. Pak het ZIP-bestand uit met het ingebouwde decomprimeerprogramma van uw besturingssysteem. Voor Windows. Klik met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand en kies Alles uitpakken.
 7. Voer het script uit in het terminalvenster. Voer python ~/Downloads/scripts/convertLogs.py -f ~/Downloads/Logs -o ~/LearnLogs uit.
  • Geef voor de parameter –f een pad naar een map op. Dit is de locatie waar de niet-opgemaakte logboeken nu zijn opgeslagen.
  • Geef voor de parameter –o een lege map op. Dit is de locatie waar de opgemaakte logboeken worden opgeslagen. Het script maakt de opgegeven map als deze niet bestaat.