Wat is ETL?

ETL is het proces in Blackboard Learn waarmee rapportagegegevens worden geëxtraheerd, omgezet en geladen in het BBLEARN_STATS-schema. Gegevens worden opgehaald uit Activity_Accumulator en verscheidene andere Blackboard Learn-tabellen en worden verwerkt in ODS_XXX-tabellen in het BBLEARN_STATS-schema. Het ETL-proces wordt gedurende de dag regelmatig uitgevoerd, zodat deze tabellen up-to-date blijven. Als je cursus-/systeemrapporten uitvoert, worden de gegevens opgehaald uit deze ODS_XXX-tabellen. Het ETL-proces moet volgens verwachting functioneren om de nieuwste gegevens voor een cursusrapport op te halen.

ETL-problemen oplossen

Als je merkt dat de gegevens in cursusrapporten niet bijgewerkt zijn, functioneert ETL_REFRESHDATA mogelijk niet naar behoren. Bij zelf gehoste clients merk je mogelijk ook dat de prestaties van ETL/ODS-query's in de database worden beïnvloed.

Dien bij dergelijke problemen een ondersteuningsticket in via Behind the Blackboard. We zullen dan samen het probleem onder de loep nemen.