De persoonsgegevens van gebruikers mogen, onder de hieronder genoemde voorwaarden, beschikbaar worden gesteld aan andere gebruikers in Blackboard Learn. Deze openbaarmakingen en het recht van de gebruiker om privacyopties te kiezen, zijn in overeenstemming met de FERPA-voorschriften.

Gebruikers van Blackboard Learn die toegang hebben tot het configuratiescherm voor systeembeheer hebben mogelijk toegang tot persoonsgegevens omdat ze 'schoolfunctionarissen zijn met een legitieme onderwijskundige interesse'. Beheerders kunnen persoonsgegevens van gebruikers inzien (en soms wijzigen), met inbegrip van student-ID's, cijfers en andere onderwijsdossiers, wachtwoorden, contactgegevens, en rollen in cursussen, organisaties en contexten van het Outcomes-systeem. Systeemrollen kunnen ook bevoegdheden krijgen voor toegang tot contexten van Outcomes-toetsing, evenals cursussen en organisaties, met inbegrip van het configuratiescherm van de cursus of organisatie. Instellingen moeten daarom voorzichtig en zorgvuldig te werk gaan bij het verlenen van rollen die gekoppeld zijn aan bevoegdheden die toegang verlenen tot de menupaden in Menupaden in het configuratiescherm voor systeembeheer.

Bevoegdheden kunnen worden aangepast door de instelling om te beperken welke systeemrollen administratieve toegang hebben tot de persoonsgegevens van gebruikers.

Uit veiligheidsoverwegingen kunnen alleen beheerders bevoegdheden wijzigen.

Instellingen kunnen door het toewijzen van rollen en het configureren van bevoegdheden een goede balans vinden tussen het beschermen van de privacy en het verstrekken van de gegevens aan gebruikers met een 'legitieme onderwijskundige interesse' die de gegevens nodig hebben om hun taak uit te voeren.


Locaties voor systeembeheer

De onderstaande menupaden geven beheerders toegang tot persoonlijke gegevens.

Beheerderslocaties voor persoonsgegevens
(module Cursuscatalogus) Bladeren door cursuscatalogus > koppelingen Voorbeeld van cursus met configuratiescherm en Snelinschrijving in menu
(module Organisatiecatalogus) Bladeren door organisatiecatalogus > koppelingen Voorbeeld van organisatie met configuratiescherm en Snelinschrijving in menu
Configuratiescherm voor systeembeheer (Inhoudsbeheer) > Zoekopdracht beheerder
  > Inhoud beheren
Configuratiescherm voor systeembeheer (Communities) > Domeinen
  > Modules (Gedelegeerd modulebeheer)
Configuratiescherm voor systeembeheer (Organisaties) > Organisaties > Organisatie archiveren
  > Organisaties > Organisatie kopiëren > Organisaties kopiëren met gebruikers (exacte kopie)
  > Organisaties > Organisatie wijzigen > Statistieken organisatietoegang
  > Organisaties > Organisatie wijzigen > Inschrijvingen
  > Organisaties > koppelingen Voorbeeld van organisatie met configuratiescherm en Snelinschrijving in menu
  > Organisaties > Organisatie herstellen
Configuratiescherm voor systeembeheer (Cursussen) > Cursussen > Cursus archiveren
  > Cursussen > Cursus kopiëren > Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie)
  > Cursussen > Cursus wijzigen > Statistieken cursustoegang
  > Cursussen > Cursus wijzigen > Inschrijvingen
  > Cursussen > koppelingen Voorbeeld van cursus met configuratiescherm en Snelinschrijving in menu
  > Cursussen > Cursus herstellen
Configuratiescherm voor systeembeheer (Gebruikers) > Gebruikers

Logboekbestanden

Logbestanden bevatten gegevens van specifieke gebeurtenissen en gebruikersacties in het systeem en bevatten dus persoongegevens. Instellingen moeten zorgvuldig en goed doordacht te werk gaan bij het verlenen van systeemrollen aan gebruikers die zijn gekoppeld aan bevoegdheden die toegang bieden tot de onderstaande locaties. Toegang tot de logboeken kan worden ingesteld in de gebruikersinterface (UI), via flexibel beheer van bevoegdheden. Logbestanden zijn echter ook toegankelijk via de opdrachtregel. Om die reden mogen alleen bepaalde gebruikers programma's uitvoeren vanaf de opdrachtregel.

De onderstaande menupaden geven beheerders toegang tot logboeken:

Beheerderslocaties naar logboekbestanden
Configuratiescherm voor systeembeheer (Tools en functies) > Logboeken > Verificatielogboeken
Configuratiescherm voor systeembeheer (Inhoud beheren) > intern > logboeken

Geïntegreerde leeromgevingen

Vista en CE Learning Systems hebben hun eigen opties voor privacy en persoonsgegevens. Wanneer deze systemen worden geïntegreerd met Blackboard Learn, worden de privacyopties van de gebruiker in de eigen leeromgeving van Vista of CE niet overgebracht naar Blackboard Learn. Omgekeerd gebeurt dit ook niet. Gebruikers moeten de privacyopties in elk systeem afzonderlijk instellen.


Selectievak gebruiker

Wanneer een beheerder een andere gebruiker moet selecteren, bijvoorbeeld om hem of haar in te schrijven bij een cursus, kan dit met behulp van Selectievak gebruiker. Hiermee kun je namen, gebruikersnamen en e-mailadressen van gebruikers weergeven. Met uitzondering van Inhoudsbeheer is deze functie alleen beschikbaar voor beheerders, cursusleiders en leiders (en vergelijkbare rollen) in cursussen en organisaties, en managers in het Outcomes-systeem, die allemaal worden gezien als 'schoolfunctionarissen met een legitieme onderwijskundige interesse'.


Inhoudsbeheer

Een van de belangrijkste functies van Content Collection is gebruikers in staat te stellen inhoud met elkaar te delen. Gebruikers kunnen alleen uniek worden aangeduid met hun gebruikersnaam. Om die reden worden gebruikersnamen weergegeven in het pad naar de map /users. Als een gebruiker de personen wil kiezen waarmee hij of zij de map wil delen, verschijnt er een lijst met andere gebruikers in Selectievak gebruiker, met hun namen en gebruikersnamen.

Als de instelling deze weergave van persoonsgegevens wil beperken, kunnen de privacyinstellingen voor Content Collection zo worden ingesteld dat alleen gebruikers die toestemming hebben gegeven hun gegevens op te nemen in het gebruikersregister, worden verwerkt in zoekopdrachten die in Content Collection worden uitgevoerd via het selectievak voor gebruikers. Deze instelling vind je onder Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Instellingen voor inhoudsbeheer > Privacyinstellingen.

Gebruikers kunnen er ook zelf voor kiezen om de inhoud in hun map /users niet te delen met andere gebruikers van het systeem. Andere gebruikers kunnen hun gebruikersnaam dan niet zien in het pad voor die inhoud. Een andere manier is dat gebruikers passen en permanente URL's sturen naar andere gebruikers om inhoud te delen. In dat geval worden de locatie van de inhoud en hun gebruikersnamen ook niet weergegeven.


Building Blocks en integraties

Building Blocks en andere integraties kunnen worden geconfigureerd voor toegang tot persoonsgegevens van gebruikers, met of zonder toestemming van de gebruikers. Wanneer je deze tools beschikbaar maakt, is het belangrijk dat je de pagina met openbaarmakingen bekijkt om te controleren of de tools toegang hebben tot de persoonsgegevens van gebruikers. Installeer alleen tools die vertrouwd zijn, zeker als de tools persoonsgegevens van gebruikers raadplegen.