Wetgeving ter bescherming van de privacy van studenten bestaat al sinds het midden van de jaren zeventig en onlangs zijn er nieuwe internationale wetten van kracht geworden. Met de recente explosie van elektronische gegevensopslag en registratievereisten zijn instellingen zich steeds meer bewust van het risico van het blootstellen van persoonsgegevens van hun studenten. Studenten en hun gezinnen zijn er zich van bewust dat hun gegevens en dossiers kwetsbaar kunnen zijn en dat hun privacy wordt geschonden. Er worden vragen gesteld over de manier waarop persoonlijke gegevens worden opgeslagen, beschermd en gebruikt. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, analyseren en evalueren instellingen het beleid en de processen die zijn geïmplementeerd om de privacy van studenten te waarborgen.

Aangezien elektronische gegevens en archieven eenvoudig zijn over te dragen en kunnen worden gemanipuleerd en gewijzigd, moeten er andere beveiligingsmethoden worden toegepast dan afsluitbare kamers en archiefkasten, zoals dat vroeger gebeurde. Het niet naleven van privacywetgeving kan ernstige gevolgen hebben, zoals het intrekken van federale financiering en proceskosten.

In dit gedeelte bespreken we:

  • Informatie over welke privacywetten relevant zijn voor Blackboard-toepassingen. Zie Security Management - Data Use and Privacy Disclosure voor informatie over internationale wetgeving en de privacy van gebruikers.
  • De specifieke delen van het systeem die gebruikers moeten doornemen om te voldoen aan de Amerikaanse privacywetten.

Dit is geen juridisch document en heeft niet als taak antwoord te geven op juridische vragen. Leg juridische vragen voor aan de juridische afdeling of de juridisch adviseur van de instelling.


Informatiebronnen over privacy

Additional Resources

Many resources are available for learning about privacy regulations and laws, both in the United States and in other countries. An institution's main resource for interpreting and applying laws and regulations is its legal department or retained legal counsel.

  • US Department of Education - This site has general information about FERPA.
  • Family Policy Compliance Office (FPCO) - This site has a mission to implement two laws that seek to ensure student and parental rights in education: the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) and the Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)
  • Association for Student Judicial Affairs - This site represents a professional association that serves the needs of campus judicial officers.
  • Electronic Privacy Information Center - This site represents a public interest research center in Washington, D.C. It was established in 1994 to focus public attention on emerging civil liberties issues and to protect privacy, the First Amendment, and constitutional values. This is a special page on student privacy issues.