Toegangsbeheer op basis van rollen

Rollen bepalen wat een gebruiker wel en niet kan doen in Blackboard Learn. Beheerders gebruiken rollen om bevoegdheden onder te verdelen in sets die kunnen worden toegewezen aan gebruikersaccounts. Elke gebruiker met een bepaalde rol beschikt over de bevoegdheden die aan de rol zijn toegewezen.

Als een gebruikersaccount meerdere rollen heeft, beschikt de gebruiker over alle bevoegdheden van alle rollen. Een gebruiker krijgt bijvoorbeeld een rol die geen toegang biedt tot het configuratiescherm van de cursus. De gebruiker heeft echter ook een andere rol en die biedt wel toegang tot het configuratiescherm van de cursus. De gebruiker beschikt dus over de bevoegdheid, ook al is die uitgesloten voor een van de toegewezen rollen.

Standaardrollen

Tijdens de installatie van Blackboard Learn worden er verschillende standaardrollen gemaakt. Beheerders kunnen deze standaardrollen bewerken.

  • Systeemrollen: Met behulp van systeemrollen kunnen administratieve bevoegdheden worden toegewezen aan een gebruiker. Dit geeft beheerders de mogelijkheid administratieve bevoegdheden en functies te delen met andere gebruikers in Blackboard Learn. 
  • Cursus- en organisatierollen: Met behulp van cursus- en organisatierollen wordt de toegang geregeld tot de inhoud en tools binnen een cursus of organisatie. Elke gebruiker krijgt een rol toegewezen voor elke cursus of organisatie waaraan ze deelnemen. Zo kan een gebruiker die voor de ene cursus de rol Onderwijsassistent heeft voor een andere cursus de rol Student hebben. Cursusleiders kunnen deze rollen gebruiken om een deel van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de cursus door te schuiven naar iemand anders. 
  • Instellingsrollen: Instellingsrollen bepalen welke opmaken, tabbladen en modules gebruikers kunnen zien wanneer ze zich aanmelden bij Blackboard Learn. Instellingsrollen kunnen ook toegang bieden tot bestanden en mappen van Content Collection. Alle licenties beschikken over een beperkte set met standaardrollen. 

Meer informatie over rollen en bevoegdheden

Aangepaste rollen

Beheerders kunnen aangepaste rollen maken door een bestaande rol te kopiëren en vervolgens de eigenschappen en bevoegdheden te wijzigen. Je kunt ook een nieuwe, lege rol maken en hier bevoegdheden aan toevoegen.


Bevoegdheden van gebruikers

Elke rol wordt standaard toegewezen aan een basisset van bevoegdheden. Beheerders kunnen de mogelijkheden van elke rol tot in detail afstemmen. Er zijn honderden bevoegdheden beschikbaar en beheerders kunnen alle beschikbare bevoegdheden zien, plus de rollen waarvoor deze bevoegdheden zijn toegestaan. Voor elke bevoegdheid worden de roltypen en rol-ID's vermeld waaraan de bevoegdheid is toegewezen.

Manage Privileges

The Privileges page allows administrators to see all available privileges and the roles for which those privileges are permitted. Each privilege lists the role types and role IDs that have the privilege.


Search for privileges

  1. Go to Administrator Panel > Privileges.
  2. In the Search box, type the search terms.
  3. Select whether your search terms apply to Privileges, System Roles, or Course Roles.
  4. Select Go.

Manage privileges

In the list of results, select a Role ID to manage its privileges. You're brought to the role's Manage Privileges page, where you can permit or restrict privileges.


Evaluate whether privileges are appropriate

Review the privileges granted to various roles, and determine whether they are necessary. This supports the security principle of least privilege. One example is whether the assigned roles require the privilege of Add/Edit trusted content with scripts. This allows assigned users the ability to enter dynamic content into the system whether they are malicious or not.

Geavanceerde HTML-inhoud maken

Veilige HTML is alleen van toepassing op gebruikers die niet beschikken over de bevoegdheid Vertrouwde inhoud met scripts toevoegen/bewerken. Gebruikers met deze bevoegdheid kunnen vertrouwde HTML/HTML zonder beperkingen invoeren, wat betekent dat ze zich niet hoeven te houden aan de regels van veilige HTML. De standaardinstelling is dat Blackboard Learn deze bevoegdheid verleent aan beheerders, cursusbouwers, beoordelaars, cursusleiders en onderwijsassistenten. Alle andere rollen beschikken standaard niet over deze bevoegdheid, maar de bevoegdheid kan indien nodig worden toegevoegd.


Zorgvuldig afgestemde gasttoegang en anonieme toegang

Gasten en waarnemers zijn alleen beschikbaar in de originele ervaring.

Je kunt instellen of gebruikers met de rollen Gast en Waarnemer toegang hebben tot de cursus. Je kunt op verschillende niveaus in de toepassing gasttoegang instellen. Zo is er gasttoegang tot het systeem, tot cursussen en tot organisaties. Voor gasten en waarnemers kan de beschikbaarheid van cursustools zeer gedetailleerd worden geconfigureerd.

Voorbeelden van gasten in een cursus zijn gastsprekers, potentiële studenten, maar ook andere gebruikers die niet direct deelnemen aan de cursus.

Waarnemers worden meestal aangewezen om bepaalde gebruikers van Blackboard Learn te volgen zonder verder gebruik te maken van het systeem. Waarnemers kunnen de cursus weergeven en de voortgang van studenten volgen. Daarnaast kunt u meldingen van het systeem voor vroege waarschuwing doorgeven aan waarnemers en studenten of alleen aan de waarnemers van studenten.