Het Momentopname-bestand biedt je de mogelijkheid om integraties met de nieuwste LEARN-gegevensobjecten uit te voeren. Hieronder zie je een uitgebreide lijst met de ondersteunde objecten, de naamgevingsconventies, een beschrijving van het gebruik en gegevensvereisten.

Aangezien de gegevensfeed een tekstbestand is, worden alle gegevens weergegeven als tekenreeks. In bepaalde gevallen worden er een specifieke opmaak en lengte gebruikt. Bij velden waarbij dit wordt vereist, worden er ondersteunde waarden weergegeven. Verplichte velden worden gemarkeerd weergegeven.

LEARN-objecten:

Gebruiker

Cursus/organisatie

Cursus-/organisatielidmaatschap

Periode

Koppeling secundaire instellingsrol

Waarnemerskoppeling

Categorie

Categorielidmaatschap

Hiërarchieknooppunt

Hiërarchiegebruikerskoppeling

Hiërarchiecursuskoppeling

Koppeling van doelen

LEARN-object: Gebruiker

SIS-object: persoon

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    ja
Koptekst:    external_person_key
Beschrijving:
De unieke identificatie van een gebruiker binnen de instelling. Deze ID wordt uitgegeven door de instelling en wordt niet weergegeven aan gebruikers.
 
Het wordt ten zeerste aanbevolen om voor belangrijke gegevens voor elke gebruiker een permanente ID te gebruiken die niet wordt gewijzigd. Een voorbeeld van een goede sleutel is een permanente student-ID die wordt toegewezen wanneer de persoon zich bij de instelling aanmeldt. Er kunnen in de database geen gegevens van afzonderlijke accounts worden samengevoegd.
 
Maximale lengte: 64.
 
Gegevensbronsleutel(verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Voornaam (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    voornaam
Beschrijving:
De voornaam van de gebruiker.


 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Achternaam (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    lastname
Beschrijving:
De achternaam van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Gebruikersnaam (verplicht)
Vereist:     ja
Uniek:    Ja
Koptekst:   user_id
Beschrijving:
De gebruikersnaam die wordt gebruikt voor het aanmelden bij Blackboard Learn. De gebruikersnaam moet uniek zijn.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Naam uitspraak
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:  nader te bepalen
Beschrijving:
Fonetische spelling of uitspraakinstructie voor de naam van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 1000. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Wachtwoord
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    passwd
Beschrijving:
Het wachtwoord dat wordt gebruikt voor het aanmelden bij Blackboard Learn. Als er geen wachtwoord is opgegeven in de gegevensfeed, wordt er uit veiligheidsoverwegingen in dit veld in Learn automatisch een SHA-512-wachtwoord ingevuld.
 
Maximale lengte: 32. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
Beschikbaar
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    available_ind
Beschrijving:
Beschikbaarheid van het gebruikersaccount in de gebruikersinterface. Als deze optie is ingesteld op nee, wordt het gebruikersaccount grijs weergegeven aan de beheerder en cursusleiders. De gebruiker kan zich niet meer bij het systeem aanmelden. De mogelijke waarden zijn "J" (ja) en "N" (nee).
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'.
 
Geboortedatum
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    geboortedatum
Beschrijving:
De geboortedatum van de gebruiker.
 
Notatie: jjjjmmdd.
 
Plaats
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    stad
Beschrijving:
De plaatsnaam van het adres van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Bedrijf
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    bedrijf
Beschrijving:
De naam van het bedrijf waarvoor de gebruiker werkt.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Land
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    land
Beschrijving:
Het land van het adres van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Afdeling
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    afdeling
Beschrijving:
De naam van de afdeling of subsectie waar de gebruiker werkt.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Opleidingsniveau
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    educ_level
Beschrijving:
De hoogst genoten opleiding van de gebruiker.
 
Ondersteunde waarden: "K-8", "high school", "freshman", "sophomore", "junior", "senior", "graduate school", "post- graduate school"
 
E-mail
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Kop:    e-mail
Beschrijving: Het e-mailadres van de gebruiker. Blackboard raadt aan een andere waarde dan null te gebruiken voor user_email. Gebruikers zonder e-mailadres kunnen geen e-mails verzenden.
 
Maximale lengte: 100
 
E-mailadres van de instelling
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Kop:    inst_email
Beschrijving: Het e-mailadres van de gebruiker binnen de instelling. inst_email kan op Null worden ingesteld. Er worden geen e-mailberichten verzonden naar inst_email.
 
Maximale lengte: 254
 
Voornaamwoorden
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:   voornaamwoorden
Beschrijving: Dit zijn de voornaamwoorden van de gebruiker. Meerdere voornaamwoorden worden geaccepteerd met een komma als scheidingsteken.
 
Maximale lengte: 1000
 
Geslacht
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    gender
Beschrijving:
Het geslacht van de gebruiker.
 
Ondersteunde waarden: "Not Disclosed", "Male", "Female"
 
Telefoon thuis
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    h_phone_1
Beschrijving:
Het privé-telefoonnummer van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Telefoon thuis (secundair)
Verplicht:    Nee
Uniek:    Geen h_phone_2
Beschrijving:
Een extra telefoonnummer dat aan de gebruiker is gekoppeld.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Functie
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    job_title
Beschrijving:
De functie van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Tweede naam
Verplicht:    Nee
Uniek:    Geen tweede naam
Beschrijving:
De tweede naam van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Mobiele telefoon
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    m_phone
Beschrijving:
Het mobiele nummer of piepernummer van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Andere naam
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    othername
Beschrijving:
Dit is de alternatieve roepnaam van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 100.
 
Type codering voor wachtwoorden
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    pwencryptiontype
Beschrijving:
Met dit veld stel je het type codering voor wachtwoorden in dat wordt gebruikt om het wachtwoord in de database te versleutelen.
 
Dit zijn de ondersteunde waarden: MD5, SSHA
 
Voornaamste rol binnen instelling
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    institution_role
Beschrijving:
De voornaamste rol van de gebruiker binnen de instelling, waardoor de weergave van de portaalmodules en andere items worden bepaald.
 
Raadpleeg "Instellingsrollen beheren" in het deelvenster Systeembeheerder voor de lijst met geldige instellingsrollen in het systeem.
 
Voornaamwoorden
Vereist:    Nee
Uniek:    Nee
Kop:    voornaamwoorden
Beschrijving:
Dit zijn de voornaamwoorden van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 1000.
 
Vervangende batch-UID
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    new_external_person_key
Beschrijving:
Dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL_PERSON_KEY van een gebruiker wordt gewijzigd.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.UserReplacementDataSourceBatchUid'
 
Rijstatus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    row_status
Beschrijving:
Geeft de record een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.
 
Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Staat/Provincie
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    provincie
Beschrijving:
De staat of provincie van het adres van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Straat 1
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    street_1
Beschrijving:
De eerste regel van het adres van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Straat 2
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    street_2
Beschrijving:
De tweede regel van het adres van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Student-ID
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    student_id
Beschrijving:
Algemeen ID-veld. Dit veld kan niet worden gewijzigd.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Achtervoegsel
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    suffix Het achtervoegsel van de naam van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Systeemrol
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    system_role
Beschrijving:
De beheerdersrol van de gebruiker. Deze beschrijft het niveau van bevoegdheden voor systeembeheer van de gebruiker. De rol "none" beschikt niet over bevoegdheden voor systeembeheer of het maken van cursussen en is de rol die het vaakst wordt toegewezen. De volgende tekenreeksen zijn acceptabel: Gebruikersbeheerder: "account_admin", "accountadmin" of "user_admin" Systeemondersteuning: "system_support" of "syssupport" Cursusmaker: "course_creator" of "creator" Ondersteuning: "course_support" of "support" Gast: "guest"
Geen: "none" Waarnemer: "observer"
Portalbeheerder: "portal_admin" of "portal" Systeembeheerder: "sys_admin", "sysadmin" of "system_admin" Beheerder eCommerce: "ecommerce_admin" Kaartkantoorbeheerder: "card_office_admin" Archiefbeheerder: "store_admin" Door de gebruiker gedefinieerde systeemrollen kunnen worden gebruikt. Moet overeenkomen met de "Rol-ID" in het configuratiescherm voor systeembeheer > Systeemrol. Als er geen wordt gegeven, schakelt het systeem standaard naar geen. Title No No title De titel die de gebruiker wil gebruiken.
 
Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Website
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    webpagina
Beschrijving:
De URL van de persoonlijke webpagina van de gebruiker (indien van toepassing).
 
Maximale lengte: 100
 
Telefoon werk
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    b_Phone _1
Beschrijving:
Het zakelijke telefoonnummer dat aan de gebruiker is gekoppeld.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Telefoon zakelijk (secundair)
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    b_phone_2
Beschrijving:
Een extra zakelijk telefoonnummer dat aan de gebruiker is gekoppeld.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Postcode
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    zip_code
Beschrijving:
De postcode van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 

BOVEN

LEARN-object: Cursus en organisatie

SIS-object: Cursus of organisatie

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Koptekst:    external_course_key.external_organization_key
Beschrijving:
Korte naam die door de instelling wordt gebruikt voor de unieke identificatie van de cursus- of organisatiesectie. Deze wordt niet voor gebruikers weergegeven. Kan alleen letters, cijfers, streepjes en punten bevatten. Spaties of andere leestekens zijn niet toegestaan. Moet uniek zijn voor elke cursus en organisatie en is vaak dezelfde als de COURSE_ID of ORGANIZATION_ID.
 
Maximale lengte: 64. Moet uniek zijn. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Cursus-ID of organisatie-ID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Koptekst:    course_id of organization_id
Beschrijving:
Korte naam die door de instelling wordt gebruikt voor de unieke identificatie van de cursus of organisatie (bijvoorbeeld math101_F99 of ChessClub) De volgende tekens mogen niet worden gebruikt: spatie ( ) & / ' +
 
Maximale lengte: 100. Moet uniek zijn en kan niet worden gewijzigd.
 
Cursusnaam of organisatienaam (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    course_name/organization_name
Beschrijving:
Volledige titel van de cursus of organisatie. Deze wordt weergegeven.
 
Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Sleutel die wordt gebruikt om een groepering van cursus- of organisatie-elementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Cursusweergave
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:   course_experience
Beschrijving:
Bepaalt welke cursusweergave voor nieuwe cursussen wordt weergegeven. Dit veld kan alleen worden ingevoegd en kan niet worden bijgewerkt via het SIS Framework. 
 
Ondersteunde waarden: Origineel, Ultra of Keuze van de cursusleider.
 
classificationId
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    classification_key
Beschrijving:
Deze bepaalt de classificatie (studiegebied en vakgebied) van de cursus. Dit is een ID die de primaire sleutel voor de classificatie vertegenwoordigt.
 
Maximale lengte: 450
 
hasDescriptionPage
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    desc_page_ind
Beschrijving:
Dit veld wordt momenteel niet ondersteund. Integraties moeten dit veld niet gebruiken.
 
numDaysOfUse
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    days_of_use
Beschrijving:
Aantal dagen dat studenten na inschrijving toegang hebben tot de cursus. Handig wanneer studenten zelf het tempo bepalen. Deze waarde wordt alleen gebruikt als de duur is ingesteld op 'VAST' en deze het aantal dagen beschrijft dat de cursus kan worden gebruikt nadat deze is gemaakt.
 
Numeriek. Bijvoorbeeld: 120
 
serviceLevelType
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    service_level
Beschrijving:
Wordt meestal niet gebruikt in gegevensfeeds. Negeren.
Geeft het type cursus op.
C = Community = Organisatie
V = Vol = Cursus
G = Geregistreerd = (wordt niet gebruikt)
T = Test_Drive = (wordt niet gebruikt)
S = Systeem = Een cursus met beperkte functies om de gegevens waaruit de cursus is opgebouwd te beschermen.
 
Ondersteunde waarden: 'V', 'C', 'G', 'T', 'S'
 
Gasten toestaan
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    allow_guest_ind
Beschrijving:
Gasttoegang tot deze cursus toegestaan.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Waarnemers toestaan
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    allow_observer_ind
Beschrijving:
Waarnemertoegang tot deze cursus toegestaan.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Beschikbaar
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    available_ind
Beschrijving:
Stelt de beschikbaarheid van cursussen of organisaties vast op Blackboard. Als use_term_avail_ind 'J' is, wordt deze vlag genegeerd en wordt de beschikbaarheid van deze cursus bepaald door de gekoppelde term available_ind.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Batch-UID gecombineerde cursussen
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    master_course_key
Beschrijving:
Bovenliggende cursus EXTERNAL_COURSE_KEY waarvan deze cursus een onderliggende cursus is.
 
Maximale lengte: 64
 
Beschrijving
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    description
Beschrijving:
Volledige beschrijving van de cursus.
 
Maximale lengte: 4000. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
duur
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    duur
Beschrijving:
Dit is om aan te geven of de duur van de cursusbeschikbaarheid doorlopend, met datumbereik, x aantal dagen vanaf de inschrijving of op basis van de periode is.
 
Dit zijn de opties:
Doorgaand: 'C' = de cursus is altijd beschikbaar.
Bereik: 'R' = De cursus is beschikbaar in de dagen tussen START_DATE en END_DATE. De begin- of einddatum kan open worden gelaten om een cursus toegankelijk te maken vanaf of tot een bepaalde datum.
Duur: 'D' = N dagen vanaf inschrijving
Periode: 'T' = op basis van de periode (de duur van deze cursus is afhankelijk van de duur van de gekoppelde periode)
 
Ondersteunde waarden: "C", "R", "D", "T"
 
Leertempo
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    tempo
Beschrijving:
Geeft aan of de cursus een cursusleider heeft of dat studenten zelf het tempo bepalen.
 
Ondersteunde waarden: "Self", "Instructor"
 
Einddatum
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    end_date
Beschrijving:
Datum waarop het cursusgedeelte niet meer toegankelijk is.
 
Notatie: jjjjmmdd
 
Taalpakket doorvoeren
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    locale_enforced
Beschrijving:
Een vlag die bepaalt of het taalpakket wordt afgedwongen wanneer een gebruiker de cursus opent. Als het taalpakket niet wordt afgedwongen, kan de gebruiker de cursus weergeven met het gewenste taalpakket.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Toegangscode voor inschrijving
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    enroll_access_code
Beschrijving:
Dit is de toegangscode die studenten moeten gebruiken wanneer ze zich inschrijven voor de cursus.
 
Maximale lengte: 50.
 
Einddatum inschrijving
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    enroll_end
Beschrijving:
Datum waarop inschrijving niet meer mogelijk is voor studenten.
 
Notatie: jjjjmmdd
 
Begindatum inschrijving
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    enroll_start
Beschrijving:
Datum waarop inschrijving mogelijk is.
 
Notatie: jjjjmmdd
 
Inschrijvingstype
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    enroll_option
Beschrijving:
Bepaalt welke inschrijvingsmethode moet worden gebruikt.
 
Ondersteunde waarden: "instructor", "self" of "email".
 
Kosten
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    vergoeding
Beschrijving:
De kosten die aan deze cursus of organisatie zijn gekoppeld.
 
Numeriek. 11 tekens, 2 decimalen. Bijvoorbeeld 1500,00
 
Naam van instelling
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    institution_name
Beschrijving:
De naam van de instelling.
 
Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Taal-pakket
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    locale
Beschrijving:
Identificatie voor het gewenste taalpakket. De waarde wordt genoteerd als xx_XX. Het Franse taalpakket wordt bijvoorbeeld weergegeven als fr_FR
 
Maximale lengte: 20.
 
Geblokkeerd
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    lockout_ind
Beschrijving:
Geeft aan of de toegang tot de cursus of organisatie is beperkt. Als deze optie is ingesteld op "J", is de toegang tot de cursus of organisatie beperkt op basis van de END_DATE en START_DATE.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Maximaal schijfgebruik (zachte limiet)
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    soft_limit
Beschrijving:
Zachte limiet voor cursusquota. Met deze instelling worden er waarschuwingsmails geactiveerd wanneer de opslag van de cursusmap de opgegeven soft_limit bereikt en cursusquota van toepassing zijn.
 
Numeriek. bijv.: 10 MB zou 10.485.760 bytes zijn.
 
Batch-UID van primaire koppeling
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    external_association_key
Beschrijving:
De externe sleutel van het knooppunt waarmee de cursus primair gekoppeld moet zijn. De cursus gebruikt de standaardinstellingen van dat knooppunt om eigen instellingen te maken. Dit is hetzelfde veld als "external_association_key" uit de feed Cursuskoppeling, alleen gaat het hier om de primaire koppeling. De standaardinstellingen worden gekopieerd wanneer de cursus wordt gemaakt.
De juiste minimaal vereiste kopteksten voor het maken van cursussen die moeten worden gekoppeld met een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:
external_course_key
cursus_id
course_name
external_association_key
primary_external_node_key
 
Batch-UID van primair knooppunt
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    primary_external_node_key
Beschrijving:
Dit is hetzelfde veld als "external_node_key" uit de feed Cursuskoppeling, alleen gaat het hier om de primaire koppeling.
De juiste minimaal vereiste kopteksten voor het maken van cursussen die moeten worden gekoppeld met een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:
external_course_key
cursus_id
course_name
external_association_key
primary_external_node_key
 
Maximale lengte: 256
 
Vervangende batch-UID
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    new_external_course_key
Beschrijving:
Dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een cursus of organisatie wordt gewijzigd.
 
Maximale lengte: 64. Moet uniek zijn. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.CourseReplacementDataSourceBatchUid'
 
Rijstatus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    row_status
Beschrijving:
Geeft de record een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.
 
Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"
 
Weergeven in catalogus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    catalog_ind
Beschrijving:
Bepaalt of de cursus of organisatie in de catalogus wordt weergegeven.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Kopieersleutel voor broncursus. Kopieersleutel voor bronorganisatie
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    template_course_key.template_organization_key
Beschrijving:
Externe sleutel van de inhoudsbron voor kopieerbewerkingen.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Begindatum
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    start_date
Beschrijving:
Datum waarop het cursusgedeelte toegankelijk wordt.
 
Notatie: jjjjmmdd
 
Onderwerp
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    term_key
Beschrijving:
Gekoppelde EXTERNAL_TERM_KEY
 
Maximale lengte: 256.
 
Periodebeschikbaarheid gebruiken
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    use_term_availability_ind
Beschrijving:
Vlag waarmee wordt aangegeven dat de gekoppelde periode moet worden gevolgd voor de beschikbaarheid van de cursus. Als dit is ingesteld op J, dan worden de periode voor available_ind, startdate en enddate gebruikt. Als dit is ingesteld op N, worden de cursusinstellingen gebruikt.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 

BOVEN

LEARN-object: Cursus- en organisatielidmaatschap

Opmerking: Voor cursussen en organisaties zijn dezelfde velden vereist. De koptekst is afhankelijk van of er een cursus of organisatie wordt gemaakt. Je ziet de verschillen wanneer je gegevensfeeds maakt.

SIS-object: Cursus- of organisatielidmaatschappen (inschrijvingen en docententoewijzingen)

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID van cursus of Batch-UID van organisatie (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_course_key or external_organization_key
Beschrijving:
Dit is dezelfde sleutel die wordt gebruikt voor de identificatie van de cursus of organisatie.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Batch-UID van gebruiker (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_person_key
Beschrijving:
Dit is de external_person_key die wordt gebruikt voor de identificatie van de gebruiker.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
hasCartridgeAccess
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    hascartridgeaccess
Beschrijving:
Dit veld wordt niet ondersteund en zal worden verwijderd. Negeren. Nieuwe integraties moeten dit veld niet gebruiken. Als bestaande integraties gebruikmaken van dit veld, moet dat worden stopgezet.
 
Beschikbaar
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    available_ind
Beschrijving:
Bepaalt de inschrijvingsbeschikbaarheid in Blackboard Learn.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Afbeeldings-URL
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    Image_URL
Beschrijving:
Dit veld wordt niet ondersteund en zal worden verwijderd. Negeren. Nieuwe integraties moeten dit veld niet gebruiken. Als bestaande integraties gebruikmaken van dit veld, moet dat worden stopgezet.
 
Opnemen in naamlijst
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    roster_ind
Beschrijving:
Vlag waarmee wordt aangegeven of de gebruiker wordt weergegeven in de naamlijst.
 

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

Inleiding
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    intro
Beschrijving:
Inleidende informatie voor de gebruikershomepage in de cursus.
 
Maximale lengte: 4000. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Notities
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    notities
Beschrijving:
Informatie die relevant is voor deze gebruiker en mogelijk invloed heeft op deelname aan de cursus of organisatie.
 
Niet beperkt. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Persoonlijke gegevens
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    pinfo
Beschrijving:
Persoonlijke gegevens voor de gebruikershomepage.
 
Niet beperkt. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
E-mail ontvangen
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    receive_email_ind
Beschrijving:
Vlag waarmee wordt aangegeven of e-mail is ingeschakeld voor deze gebruiker.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.MemberReplacementDataSourceBatchUid'
 
Rol
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    rol
Beschrijving:
De rol van de gebruiker in de cursus.
 
Ondersteunde waarden: "Instructor", "teaching_assistant", "course_builder", "Grader", "Student", "guest", "none"
 
Rijstatus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    row_status
Beschrijving:
Geeft de record een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.
 
Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"
 
Beschrijving website 1
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_description_1
Beschrijving:
Beschrijving voor de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 255
 
Naam website 1
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_name_1
Beschrijving:
Naam die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 100
 
URL website 1
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_url_1
Beschrijving:
URL die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 100
 
Beschrijving website 2
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_description_2
Beschrijving:
Beschrijving voor de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 255
 
Naam van website 2
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_name_2
Beschrijving:
Naam die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 100
 
URL van website 2
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_url_2
Beschrijving:
URL die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 100
 
Beschrijving website 3
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_description_3
Beschrijving:
Beschrijving voor de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 255
 
Naam van website 3
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_name_3
Beschrijving:
Naam die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 100
 
URL van website 3
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    link_url_3
Beschrijving:
URL die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite
 
Maximale lengte: 100
 

 

 


BOVEN

LEARN-object: Periode

SIS-object:Periode

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Koptekst:    external_term_key
Beschrijving:
Korte naam die door de instelling wordt gebruikt voor de unieke identificatie van de periode. Deze wordt niet voor gebruikers weergegeven. Kan alleen letters, cijfers, streepjes en punten bevatten. Spaties of andere leestekens zijn niet toegestaan.
 
Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van periode-elementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Naam (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    naam
Beschrijving:
De naam van de periode.
 
Maximale lengte: 333
 
daysOfUse
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    days_of_use
Beschrijving:
Aantal dagen dat studenten na inschrijving toegang hebben tot de cursus. Handig wanneer studenten zelf het tempo bepalen.
 
Numeriek.
 
Beschikbaar
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    available_ind
Beschrijving:
Bepaalt de periodebeschikbaarheid. Als dit is ingesteld op 'N', zijn de gekoppelde objecten niet beschikbaar.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Beschrijving
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    description
Beschrijving:
Beschrijving van de periode
 
Niet beperkt.
 
Duur
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    duur
Beschrijving:
Het beschikbaarheidsvenster voor de planning.
 
Dit zijn de opties:
Doorgaand: De periode is altijd beschikbaar.
Bereik: De periode is geldig in de dagen tussen START_DATE en END_DATE. De begin- of einddatum kan open worden gelaten om een periode geldig te maken vanaf of tot een bepaalde datum.
Vast: De periode is geldig voor een ingesteld aantal dagen (DAYS_OF_USE). 
 
Ondersteunde waarden: Doorgaand, Bereik, Vast
 
Einddatum
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    end_date
Beschrijving:
Dit is de datum waarop de periode niet meer beschikbaar is.
 
Notatie: jjjjmmdd
 
Vervangende batch-UID
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    new_external_term_key
Beschrijving:
Dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een periode wordt gewijzigd.
 
Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.TermReplacementDataSourceBatchUid'
 
Rijstatus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    row_status
Beschrijving:
Geeft de record een van de volgende waarden:
Ingeschakeld: normale toegang tot de record.
Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend.
Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.
 
Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"
 
Begindatum
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    start_date
Beschrijving:
Dit is de datum waarop de periode voor het eerst beschikbaar is.
 
Notatie: jjjjmmdd
 

BOVEN

LEARN-object: Koppeling secundaire instellingsrol

SIS-object:secundaire instellingsrol van gebruiker

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Uitschakelen

Learn-velden

Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
ID van secundaire instellingsrol (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    role_id
Beschrijving:
De identificatie voor de secundaire instellingsrol voor deze koppeling.
 
Batch-UID van gebruiker (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_person_key
Beschrijving:
De external_person_key (batch_uid) van de gebruiker die moet worden gebruikt voor deze koppeling.
 
Maximale lengte: 64.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.SecondaryInstRoleReplacementDataSourceBatchUid'
 
Rijstatus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    row_status
Beschrijving:
Geeft de record een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om in de toekomst handmatig door de beheerder te worden verwijderd. De rij wordt niet automatisch door middel van een taak verwijderd.
 
Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"
 

BOVEN

LEARN-object: Waarnemerskoppeling

SIS-object:waarnemerskoppeling

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Uitschakelen

Learn-velden

Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Waargenomen student (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_user_key
Beschrijving:
De external_person_key (batch_uid) van de gebruiker die moet worden gebruikt voor deze koppeling. Een unieke identificatie voor een gebruiker met de instellingsrol Student. Deze ID wordt uitgegeven door de instelling en wordt niet weergegeven aan gebruikers.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Waarnemer (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_observer_key
Beschrijving:
De external_person_key (batch_uid) van de waarnemer die moet worden gebruikt voor deze koppeling. Een unieke identificatie voor een gebruiker met de systeemrol Waarnemer.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.AssociateObserverReplacementDataSourceBatchUid'
 
Rijstatus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    row_status
Beschrijving:
Geeft de record een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.
 
Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"
 

BOVEN

LEARN-object: Categorie

SIS-object:Cursuscategorie

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Uitschakelen

Learn-velden

dataSourceBatchUid (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van categorie-elementen tot stand te brengen.
 
Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
titel (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    titel
Beschrijving:
De naam van de categorie zoals deze wordt weergegeven aan gebruikers in de gebruikersinterface.
Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Koptekst:    external_category_key
Beschrijving:
Moet uniek zijn. Dit veld komt overeen met het veld Sneltoetsen voor categorie in de gebruikersinterface.
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Beschrijving
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    description
Beschrijving:
Categoriebeschrijving.
 
frontPageInd
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    frontpage_ind
Beschrijving:
Bepaalt of de categorie wordt weergegeven op de voorpagina van de catalogus.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
isAvailable
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    available_ind
Beschrijving:
Bepaalt de categoriebeschikbaarheid in Blackboard Learn.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
isRestricted
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    restrict_ind
Beschrijving:
Vlag waarmee wordt aangegeven of de cursus of organisatie beperkt is tot leden.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
parentBatchUid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    parent_category_key
Beschrijving:
De EXTERNAL_CATEGORY_KEY die de bovenliggende categorie vertegenwoordigt waarvan deze een onderliggende categorie is.
 
Maximale lengte: 64.
 
rowStatus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    row_status
Beschrijving:
Geeft de record een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd. Tekenreeks
 
Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"
 
Vervangende batch-UID
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    new_external_category_key
Beschrijving:
Geeft de vervanging voor de huidige sleutel aan.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.CourseCatReplacementDataSourceBatchUid'
 
 

BOVEN

LEARN-object: Categorielidmaatschap

SIS-object: Categorielidmaatschap

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Beschrijving:
Wordt automatisch ingevuld. Niet gebruiken in gegevensfeeds.
 
Batch-UID van categorie (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_category_key
Beschrijving:
De EXTERNAL KEY (batch_uid) voor de categorie waaraan de cursus/organisatie moet worden toegevoegd.
 
Maximale lengte: 64.
 
Batch-UID van cursus of Batch-UID van organisatie (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_course_key
Beschrijving:
external_organization_key De EXTERNAL KEY (batch_uid) voor de cursus of organisatie die wordt gecategoriseerd.
 
Maximale lengte: 64.
 
Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Is beschikbaar
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    available_ind
Beschrijving:
Bepaalt de categoriebeschikbaarheid in Blackboard Learn.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.CourseCatMemReplacementDataSourceBatchUid'
 
Rijstatus
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    row_status
Beschrijving:
Geeft de record een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.
 
Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"
 

BOVEN

LEARN-object: Hiërarchieknooppunt

SIS-object: Hiërarchieknooppunt

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Opschonen

Learn-velden

De juiste minimaal vereiste kopteksten voor het maken van een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:

external_node_key

data_source_key

parent_node_key

name

Batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Koptekst:    external_node_key
Beschrijving:
Identificatie die wordt gebruikt door de instelling voor de unieke identificatie van het hiërarchieknooppunt. Deze wordt niet voor gebruikers weergegeven. Kan alleen letters, cijfers, streepjes en punten bevatten. Spaties of andere leestekens zijn niet toegestaan.
 
Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Bovenliggende batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    parent_node_key
Beschrijving:
Bovenliggende external_node_key (batch-UID) voor dit knooppunt.
 
Maximale lengte: 64.
 
 
Naam (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    naam
Beschrijving:
Knooppuntnaam
 
Maximale lengte: 255
 
Beschrijving
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    description
Beschrijving:
Beschrijving van het knooppunt
 
Maximale lengte: 1000.
 
Vervangende batch-UID
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    new_external_node_key
Beschrijving:
Dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een knooppunt wordt gewijzigd.
 
Maximale lengte: 255. Moet uniek zijn. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.NodeReplacementDataSourceBatchUid'
 
 

BOVEN

LEARN-object: Hiërarchiegebruikerskoppeling

SIS-object: Gebruikerskoppeling

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Opschonen

Learn-velden

De juiste minimaal vereiste kopteksten voor het koppelen van gebruikers aan een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:

external_user_key

external_node_key

external_association_key

data_source_key

Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Koptekst:    external_association_key
Beschrijving:
De associatie-ID, die de unieke identificatie is van de gebruiker aan knooppunt.Meestal is het een samenvoeging van de batch-UID en de batch-UID van het knooppunt om de uniciteit te garanderen wanneer een gebruiker aan meer dan één knooppunt kan worden toegewezen.
 
Maximale lengte: 64.
 
Batch-UID van knooppunt (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_node_key
Beschrijving:
Het knooppunt voor deze koppeling, dat hetzelfde is als de knooppuntidentificatie die je in het gebied 'Knooppunt bewerken' in de GUI vindt.
 
Maximale lengte: 64.
 
Batch-UID van gebruiker (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_user_key
Beschrijving:
De external_person_key (batch_uid) van de gebruiker die moet worden gekoppeld aan dit knooppunt.
 
Maximale lengte: 64.
 
Vervangende batch-UID
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    new_external_association_key
Beschrijving:
Dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een koppeling wordt gewijzigd.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.UserAssociationReplacementDataSourceBatchUid'
 
 

BOVEN

LEARN-object: Hiërarchiecursuskoppeling

SIS-object: Cursuskoppeling

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Opschonen

Learn-velden

De juiste minimaal vereiste kopteksten voor het koppelen van cursussen aan een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:

external_course_key

external_node_key

external_association_key

data_source_key

Batch-UID (verplicht)

Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Koptekst:    external_association_key
Beschrijving:
De koppelings-ID.
 
Maximale lengte: 64.
 
Batch-UID van cursus (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_course_key
Beschrijving:
De external_course_key (batch_uid) van de cursus die moet worden gekoppeld aan dit knooppunt.
 
Maximale lengte: 64.
 
Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van elementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Batch-UID van knooppunt (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    external_node_key
Beschrijving:
Het knooppunt voor deze koppeling.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Indicator primaire koppeling
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    is_primary_association
Beschrijving:
Vlag waarmee wordt aangegeven dat deze koppeling de primaire koppeling is als er andere zijn opgegeven.
 
Ondersteunde waarden: 'J', 'N'.
 
Vervangende batch-UID
Verplicht:    Nee
Uniek:    Ja
Koptekst:    new_external_association_key
Beschrijving:
Dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een koppeling wordt gewijzigd.
 
Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.CourseAssociationReplacementDataSourceBatchUid'
 

BOVEN

LEARN-object: Koppeling van doelen

SIS-object: Koppeling van doelen

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: Slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: Opschonen

Learn-velden

Batch-UID (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Ja
Koptekst:    Deze optie heeft geen koptekst en wordt automatisch ingevuld. Negeren in integratievelden.
Beschrijving:
Een unieke identificatie voor de relatie tussen de cursus en het doel (standaard).
 
Maximale lengte: 64.
 
Batch-UID van cursus (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    course_key
Beschrijving:

De unieke identificatie (external_course_key) voor de cursus waaraan het doel (standaard) wordt gekoppeld

Maximale lengte: 64.

 
Gegevensbronsleutel (verplicht): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    data_source_key
Beschrijving:
Deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.
 
Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.
 
Set met subdoelen (verplicht)
Verplicht:    Ja
Uniek:    Nee
Koptekst:    std_sub_doc_key
Beschrijving:
De unieke identificatie voor het doel (standaard) dat aan een cursus moet worden gekoppeld.
 
Maximale lengte: 64.
 
Vervangende gegevensbronbatch-Uid
Verplicht:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:    new_data_source_key
Beschrijving:
Nieuwe sleutel die wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.GoalAssociationReplacementDataSourceBatchUid'

Meer informatie