Als je bekend bent met de oude variant van momentopnamen, zul je zien dat het type Momentopname-bestand van het SIS Framework een ongewijzigde indeling heeft, afgezien van de toevoeging van headers voor de nieuwe ondersteunde gegevensobjecten en het feit dat enkele eerder optionele velden nu vereist zijn.

Voor Momentopname-bestanden gelden dezelfde volgorderegels als voor de oude variant van momentopnamen: de invoer mislukt tenzij aan alle afhankelijkheden is voldaan. Een invoerbestand met lidmaatschappen werkt bijvoorbeeld alleen als zowel het invoerbestand met gebruikers als het bestand met cursussen met de objecten voor lidmaatschap is verwerkt. Een ander voorbeeld is dat een onderliggende cursus pas wordt gekoppeld aan een bovenliggende cursus nadat de hoofdcursus (bovenliggende cursus) is gemaakt. Deze logica geldt ook voor perioden en knooppunten.

Bovendien kan het systeemgedrag voor de verwerking van gegevens die naar eindpunten zijn gepost, worden aangepast via de pagina voor het bewerken van de integratie.

Zie Momentopname-bestand voor een volledige beschrijving van URL's en hun functie.


ANGEL-klanten die overstappen op Learn

Er zijn verschillen tussen de indelingen van de gegevensinvoerbestanden van Learn en ANGEL. Deze verschillen worden toegelicht in het kennistraject over de gegevenstoewijzing tussen ANGEL en LEARN.

Acceptabele tekenset voor integratiegegevens

Dit is de tekenset die zonder problemen kan worden gebruikt met de belangrijkste gegevensvelden:

A-Z a-z 0-9 . ' , " : ! ? $ @ [ ] { } - _ *

Het wachtwoord en externe sleutels mogen ook nog deze tekens bevatten:

% & # < > = \ + /


Voorbeelden met alleen de vereiste gegevensvelden

In deze voorbeelden wordt de minimale hoeveelheid gegevens aangeboden. Er kunnen aanvullende objecten worden afgeleid voor elk invoerbestand via SIS Framework - Momentopname-bestand - Geavanceerde configuratie - Aangepaste kopteksten. De vereiste aard van een veld kan worden afgeleid via de optie Veldtoewijzing. Aan het einde van dit document vind je een volledig overzicht met beschrijvingen, voorbeelden van standaardwaarden en acceptabele waarden voor elk object. Volledige URL's zoals die worden gebruikt voor de installatie kun je opvragen via de beheerinterface voor het SIS Framework, onder HTTP-configuratie. Zie Momentopname-bestand voor meer informatie.

In de onderstaande voorbeelden wordt het sluisteken ('|') gebruikt als het scheidingsteken. Je kunt tijdens het configureren van de implementatie aangeven welk scheidingsteken moet worden gebruikt.

Zie Voorbeelden van Momentopname-bestanden voor meer complexe voorbeelden van gegevensgebruik.


Gebruikers

Taak: gebruikers (personen) maken/bijwerken

URL: persoon opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_person_key|user_id|passwd|firstname|lastname|system_role
testPerson1|aanderson_test|changeme|Alpha|Anderson|none
testPerson2|bbrown_test|changeme|Beta|Brown|none
testPerson3|ccharlie_test|changeme|Chi|Charlie|none
testPerson4|ddavis_test|changeme|Delta|Davis|none
testPerson5|eedwards_test|changeme|Epsilon|Edwards|none

Hoewel e-mail geen verplicht veld is voor het maken van een gebruiker, betekent het weglaten van deze informatie dat sommige voorzieningen van het systeem worden beperkt, zoals het mailen van cursusmededelingen, enzovoort.

Taak: gebruikers (personen) verwijderen/uitschakelen

URL: persoon verwijderen

Voorbeeld:

external_person_key
testPerson1

Taak: invoer secundaire instellingsrol van persoon

URL: rol opslaan/vernieuwen/verwijderen

Voorbeeld:

external_person_key|role_id
testPerson1|ALUMNI
testPerson1|PROSPECTIVE_STUDENT
testPerson2|ALUMNI

Taak: invoer koppeling persoon aan waarnemer

URL: koppeling opslaan/vernieuwen/verwijderen

Voorbeeld:

external_observer_key|external_user_key
testPerson6|testPerson1


Cursussen

Taak: nieuwe cursussen maken/bijwerken

URL: cursus opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_course_key|course_id|course_name
testCourse1|TEST_COURSE_1|Test Course 1
testCourse2|TEST_COURSE_2|Test Course 2
testCourse3|TEST_COURSE_3|Test Course 3

Taak: Cursusweergave bepalen

URL: cursus opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_course_key|course_id|course_name|course_experience
testCourse1|TEST_COURSE_1|Test Course 1|Original
testCourse2|TEST_COURSE_2|Test Course 2|Ultra
testCourse3|TEST_COURSE_3|Test Course 3|Instructor choice

Dit zijn de ondersteunde waarden: Origineel, Ultra of Keuze van de cursusleider. Deze waarden kunnen alleen worden ingevoegd en kunnen niet worden bijgewerkt via het SIS Framework. 

Taak: nieuwe cursussen verwijderen/uitschakelen

URL: cursus verwijderen

Voorbeeld:

external_course_key
testCourse1

Voeg het veld template_course_key toe aan het invoerbestand voor cursussen als je een nieuwe cursus wilt vullen met de inhoud van een hoofdcursus. Dit is handig als bijvoorbeeld alle nieuwe wiskundecursussen in eerste instantie het materiaal uit een hoofdcursus Wiskunde moeten bevatten.


Organisaties

Taak: nieuwe organisaties maken/bijwerken

URL: organisaties opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_organization_key|organization_id|organization_name
testOrg1|TEST_ORG_1|Test Org 1
testOrg2|TEST_ORG_2|Test Org 2
testOrg3|TEST_ORG_3|Test Org 3

Taak: nieuwe organisaties uitschakelen

URL: Organisaties verwijderen

Voorbeeld:

external_organization_key
testOrg1


Lidmaatschappen

Taak: cursuslidmaatschappen maken/bijwerken

URL: cursuslidmaatschap opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_person_key|external_course_key|role
testPerson1|testCourse1|instructor
testPerson1|testCourse2|student
testPerson2|testCourse1|student
testPerson3|testCourse1|student
testPerson4|testCourse2|instructor
testPerson5|testCourse3|student

Taak: cursuslidmaatschappen uitschakelen

URL: cursuslidmaatschap verwijderen

Voorbeeld:

external_person_key|external_course_key
testPerson1|testCourse1

Taak: Organisatielidmaatschappen maken/bijwerken

URL: organisatielidmaatschap opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_person_key|external_organization_key|role
testPerson1|testOrg1|instructor
testPerson1|testOrg2|student
testPerson2|testOrg1|student
testPerson3|testOrg1|student
testPerson4|testOrg2|instructor
testPerson5|testOrg3|student

Taak: organisatielidmaatschappen uitschakelen

URL: organisatielidmaatschap opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_person_key|external_organization_key|role
testPerson1|testOrg1|instructor


Periodes

Taak: Semesters maken/bijwerken

URL: semester opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_term_key|name
testTerm1|Test Term 1

Taak: Een semester uitschakelen

URL: URL semester verwijderen

Voorbeeld:

external_term_key
testTerm1


Knooppunten

Taak: Knooppunten maken/bijwerken

URL: knooppunten opslaan of vernieuwen

Voorbeeld:

external_node_key|name
testNode1|Test Node 1
testNode2|Test Node 2

Taak: Knooppunten uitschakelen

URL: Node Delete

Voorbeeld:

external_node_key
testNode1


Knooppunt koppelen

Taak: koppeling tussen cursus en knooppunt maken/bijwerken/uitschakelen

URL: cursuskoppeling opslaan/vernieuwen/verwijderen

Voorbeeld:

external_association_key|external_course_key|external_node_key
testCourseAssociation1|testCourse1|testNode1
testCourseAssociation2|testCourse2|testNode2

Taak: Koppeling tussen gebruiker en knooppunt maken/bijwerken/uitschakelen

URL: gebruikerskoppeling opslaan/vernieuwen/verwijderen

Voorbeeld:

external_association_key|external_user_key|external_node_key
testUserAssociation1|testPerson1|testNode1
testUserAssociation2|testPerson2|testNode1
testUserAssociation3|testPerson1|testNode2

Taak: koppeling tussen organisatie en knooppunt maken/bijwerken/uitschakelen

URL: organisatiekoppeling opslaan/vernieuwen/verwijderen

Voorbeeld:

external_association_key|external_organization_key|external_node_key
testOrgAssociation1|testOrg1|testNode1
testOrgAssociation2|testOrg2|testNode2


Categorieondersteuning

Taak: invoer cursuscategorie maken/bijwerken/uitschakelen

URL: Course Category Store/Refresh /Delete

Voorbeeld:

external_category_key|title
testCourseCategory1|Course Category 1
testCourseCategory2|Course Category 2

Taak: invoer organisatiecategorie maken/bijwerken/uitschakelen

URL: organisatiecategorie opslaan/vernieuwen/verwijderen

Voorbeeld:

external_category_key|title
testOrgCategory1|Org Category 1
testOrgCategory2|Org Category 2

Taak: Invoer lidmaatschap cursuscategorie maken/bijwerken/uitschakelen

URL: Course Category Membership Store/Refresh /Delete

Voorbeeld:

external_course_key|external_category_key|available_ind
testCourse1|testCourseCategory1|Y
testCourse2|testCourseCategory2|Y
testCourse3|testCourseCategory1|Y

Taak: Invoer lidmaatschap organisatiecategorie maken/bijwerken/uitschakelen

URL: Organization Category Membership Store/Refresh /Delete

Voorbeeld:

external_organization_key|external_category_key|available_ind
testOrg1|testOrgCategory1|Y
testOrg2|testOrgCategory2|Y
testOrg3|testOrgCategory1|Y


Ondersteuning bovenliggende/onderliggende cursus

Voeg het veld 'master_course_key' toe aan een invoerbestand voor cursussen als een relatie bovenliggend:onderliggend is gewenst.

Je moet bovenliggende cursussen maken voordat je een relatie met een onderliggende cursus kunt opzetten.

Taak: Een relatie tussen een bovenliggende en onderliggende cursus maken

URL: Course Store/Refresh

Voorbeeld:

external_course_key|course_id|course_name|master_course_key
testCourse1|TEST_COURSE_1|Test Course 1|
testCourse2|TEST_COURSE_2|Test Course 2|testCourse1
testCourse3|TEST_COURSE_3|Test Course 3|testCourse1
testCourse4|TEST_COURSE_4|Test Course 4|
testCourse5|TEST_COURSE_5|Test Course 5|testCourse4

In dit voorbeeld zijn TEST_COURSE_2 en TEST_COURSE_3 onderliggende cursussen van de bovenliggende cursus TEST_COURSE_1 maar dit geldt niet voor TEST_COURSE_4. Je kunt ook een afzonderlijk invoerbestand voor onderliggende cursussen uitvoeren, dus los van de invoer van cursussen, waarbij alle cursussen een vermelding bevatten voor de juiste master_course_key. Gebruik Course Store voor deze bewerking om eerder opgeslagen cursussen te behouden.


Cursus kopiëren/sjabloon maken

Voeg het veld 'template_course_key' toe aan het invoerbestand voor cursussen als je een nieuwe cursus wilt vullen met de inhoud van een hoofdcursus. Bijvoorbeeld: alle nieuwe wiskundecursussen moeten in eerste instantie het materiaal uit een hoofdcursus Wiskunde bevatten.

Voorbeeld:

external_course_key|course_id|course_name|master_course_key|template_course_key
testCourse1|TEST_COURSE_1|Test Course 1||test_course_template1
testCourse2|TEST_COURSE_2|Test Course 2|testCourse1|
testCourse3|TEST_COURSE_3|Test Course 3|testCourse1|
testCourse4|TEST_COURSE_4|Test Course 4||test_course_template1

Meer informatie over het kopiëren van cursussen en cursussjablonen vind je in Cursussen maken door bestaande cursussen te kopiëren.


Meer informatie

Header-beschrijvingen van Momentopname-bestand