Het configureren van een integratie met behulp van een Momentopname-bestand is niet zo moeilijk, op voorwaarde dat je bekend bent met enkele basisprincipes van het SIS Framework en weet hoe de beoogde doelen van de integratie zich verhouden tot de levenscyclus van gegevens. Hieronder vind je een eenvoudige, op standaardwaarden gebaseerde configuratie, gevolgd door een beschrijving van de mogelijke gevolgen van aanpassing van de individuele instellingen op de werking van de integratie.


Configuratie van Momentopname-bestand

Ga als volgt te werk om de basisinformatie voor een integratie op basis van een Momentopname-bestand te maken en te configureren:

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Gegevensintegratie.
 2. Selecteer Integraties van studenteninformatiesysteem.
 3. Wijs naar Integratie maken.
 4. Selecteer Momentopname-bestand.

Op het volgende scherm zie je de opties voor de configuratie die je kunt bewerken.

Stap 1: Integratie-eigenschappen

Integratienaam Vereist Voer een unieke naam in voor de integratie. Dit is de naam die wordt weergegeven in de lijst met geconfigureerde integraties op de pagina Integraties van studenteninformatiesystemen.
Beschrijving Optioneel Typ een beschrijving voor de integratie. Dit is handig voor verdere identificatie van integraties.
Gedeelde gebruikersnaam Vereist De gedeelde gebruikersnaam wordt automatisch gegenereerd uit het SIS-systeem en in dit tekstvak weergegeven. Deze gebruikersnaam wordt gebruikt voor het posten van gegevens, samen met Gedeeld wachtwoord
Gedeeld wachtwoord Vereist Typ het wachtwoord dat is gegenereerd uit het SIS-systeem.
Scheidingsteken invoerbestand Vereist Selecteer het type scheidingsteken dat wordt gebruikt in het invoerbestand. Dit is het teken waarmee velden in het gegevensbestand van elkaar worden gescheiden. Dit zijn de beschikbare opties:
 • Komma
 • Dubbele punt
 • Pipe
 • Tab
 • Overige
Integratiestatus Vereist Opties voor integratiestatus:
 • Inactief: Er worden geen verzoeken verwerkt en er worden geen gegevens bijgewerkt in de database.
 • Actief: kies deze status om verzoeken te verwerken, gegevens bij te werken in de database en de integratie zichtbaar te maken voor gebruikers.
 • Bezig met testen: gegevens worden niet geïntegreerd in het live systeem.

Blackboard adviseert integraties eerst deze status te geven. Als je deze status selecteert, kun je de integratie eerst testen en eventuele problemen verhelpen voordat je de integratie uitrolt in de productieomgeving. Als de testfase is afgerond, moet je de status instellen op Inactief of Actief.

Als je geavanceerde configuratie wilt uitvoeren, moet een integratie de status Bezig met testen of Actief hebben

Detailniveau logboeken Vereist De optie Detailniveau logboeken bepaalt wat er voor deze integratie wordt vastgelegd in de SIS-logboeken.
 • Alleen fouten: Alle onherstelbare problemen, en problemen waardoor aanmaak-, bijwerk-, uitschakel- of opschoonbewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd.
 • Fouten en waarschuwingen: Alle niet-onherstelbare problemen, problemen met een bepaalde record of een succesvolle bewerking waarvoor een wijziging van een record noodzakelijk was.
 • Alle diagnoseberichten: Geslaagde activiteiten, inclusief recordtypen en -aantallen, timing en gegevens.
 • Alle diagnose- en foutopsporingsberichten: Alle afzonderlijke records en pogingen tot gegevenstransformatie.

Als je een detailniveau selecteert, wordt automatisch ook het onderliggende detailniveau ingeschakeld (of onderliggende detailniveaus). Als je bijvoorbeeld het detailniveau Berichten selecteert, worden er fouten, waarschuwingen en berichten vastgelegd.

Stap 2: Integratie-eigenschappen

Gegevensbron van Learn Vereist Geef aan welke gegevensbron moet worden gebruikt tijdens de integratie met Blackboard Learn.
 • De gegevensbron van Learn gebruiken die is gedefinieerd in de inkomende gegevens
 • Gebruik dezelfde gegevensbron van Learn voor alle nieuwe inkomende gegevens. Selecteer Nieuwe gegevensbron in de vervolgkeuzelijst en typ de sleutel van de nieuwe gegevensbron in het tekstvak.
 • Gebruik dezelfde gegevensbron van Learn voor alle nieuwe inkomende gegevens. Selecteer de sleutel van een bestaande gegevensbron in de vervolgkeuzelijst.

Opmerking: Gegevensbronsleutels moeten eerder zijn gedefinieerd met behulp van de opdrachtregeltool Data Source Management (zie Overzicht van gegevensbronsleutels)

Voorvoegsel batch-UID Optioneel Voorkom ID-conflicten door een voorvoegsel op te geven voor objecten die worden gemaakt tijdens de integratie. Blackboard adviseert om deze instelling niet meer te wijzigen nadat er gegevens zijn gemaakt voor de integratie.
Bovenliggend knooppunt hiërarchie Vereist Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type IMS Enterprise 1.1, IMS Enterprise 1.1 - Vista en Momentopname-bestand.
 • Hiërarchie maken onder het hoogste niveau
 • Hiërarchie maken onder het opgegeven knooppunt. Selecteer Knooppunt zoeken als je uit verschillende knooppunten kunt kiezen.

De configuratie van een standaardintegratie op basis van een Momentopname-bestand is nu voltooid. Je kunt de integratie testen door Integratiestatus in te stellen op Toets en handmatig een Momentopname-bestand te uploaden. Zie Gegevensindeling van Momentopname-bestand voor voorbeelden om aan de slag te gaan.

Geavanceerde integratie-instellingen

Hoewel de standaardinstellingen meestal afdoende zijn, is het mogelijk dat de beoogde doelen van de integratie vereisten met zich meebrengen die verdere aanpassingen van de configuratie nodig maken. In sommige gevallen kan het zelfs zijn dat er geen afstemming mogelijk is tussen de gewenste doelen voor Learn-gegevensbeheer en SIS-gegevensbeheer. De geavanceerde instellingen bieden ondersteuning voor in-framework beheer van binnenkomende gegevens om doelen van Learn-gegevens af te dwingen.

Geavanceerde instellingen voor een integratie zijn mogelijk via drie punten in de beheerdersinterface voor de integratie van het studenteninformatiesysteem:

 1. Aangepaste veldtoewijzingen maken
 2. Aangepaste headers maken
 3. Geavanceerde integratie-instellingen in stap 3 van de configuratie van een integratie.

Als je meer wilt weten over het maken van veldtoewijzingen en aangepaste header-toewijzingen, lees je Veldtoewijzing voor tekstbestanden zonder opmaak van Momentopname en Header-beschrijvingen van Momentopname-bestand.

Dit zijn de beschikbare geavanceerde integratie-instellingen voor invoegen en bijwerken:

 • Niet invoegen of bijwerken: binnenkomende gegevens negeren voor dit object.
 • Alleen invoegingen: alleen nieuwe objecten toevoegen; niets doen als een object wordt gevonden dat overeenkomt met deze externe sleutel voor gegevens.
 • Alleen updates: alleen bestaande objecten bijwerken; niets doen als een object niet bestaat.
 • Slimme invoegingen of updates (Standaardwaarde): als er geen overeenkomend object bestaat in Learn, toevoegen als een nieuw object; als er een overeenkomend object bestaat in Learn, bijwerken met binnenkomende gegevens.

Je kunt ook bepalen wat er exact moet gebeuren als er gegevens worden verwijderd:

 • Niet uitschakelen of opschonen: geen objecten in het systeem verwijderen of markeren voor verwijderen op basis van het invoerbestand.
 • Uitschakelen: markeren voor verwijderen, maar objecten niet daadwerkelijk verwijderen op basis van het invoerbestand.
 • Opschonen: objecten verwijderen uit het systeem op basis van het invoerbestand.

De bovenstaande instellingen kunnen worden toegepast op elk object dat wordt ondersteund door het type Momentopname-bestand (zoals wordt weergegeven in de UI). Je kunt de integratie nauwkeurig afregelen door de standaardwaarden voor deze instellingen te wijzigen en zo objectbeheer mogelijk te maken op een manier die verdergaat dan wat mogelijk is met alleen de gegevens in de beschikbare SIS-feeds.


Meer informatie

SIS-integratie plannen

Overzicht van gegevensbronsleutels

Overzicht van SIS Framework

Overzicht van Momentopname-bestand en Momentopname-XML