Grades Journey implementeren met behulp van SITS-integratie

 1. Ga in Configuratiescherm voor systeembeheer naar Building Blocks en selecteer Building Blocks.
 2. Selecteer Geïnstalleerde tools.
 3. Zoek Blackboard Grade Journey-service en selecteer Instellingen.
 4. Gebruik de onderstaande secties om de eigenschappen in elke groep met instellingen te configureren.

Instellingen voor opdracht- en cijferkolom (inkomende gegevens)

Configureer de volgende eigenschappen:

 • Taak plannen
  • Taakstatus instellen: selecteer Uitgeschakeld
  • CRON-schema: n.v.t
  • Inhoudinrichtingsgebied: kies de standaardmap voor het maken van items met cijfertoekenning, tenzij deze worden overschreven in de transactie.
  • Inrichtingscontrole voor inhouditems: deze instelling bepaalt de regel voor overeenkomstbepaling voor ingerichte inhoudsitems. Dit zijn de opties:
   • Geen beperking: items uit het invoerbestand altijd toevoegen als nieuwe inhoudsitems.
   • Eenmalig: ieder item maar één keer toevoegen (gebruikt voor LIS).
   • Resultaten per naam bijwerken: item wordt de eerste keer toegevoegd en wordt bijgewerkt op basis van overeenkomst van titel van inhoudsitem tijdens volgende importbewerkingen.
  • Inrichtingscontrole voor cijferkolom: deze instelling bepaalt de regel voor overeenkomstbepaling voor ingerichte handmatige cijferkolommen of cijferkolommen die zijn gemaakt als het resultaat van de ingerichte inhoudsitems. Dit zijn de opties:
   • Resultaten per naam bijwerken: items worden de eerste keer toegevoegd en worden bijgewerkt op basis van overeenkomst van titel van inhoudsitem tijdens volgende importbewerkingen.
   • Resultaten per metadata bijwerken: items worden de eerste keer toegevoegd en worden bijgewerkt op basis van overeenkomst van de waarde die is opgeslagen in een metagegevenskenmerk met de naam "Type", dat deel uitmaakt van de lijst met optionele gegevens van de gegevensrecord voor items tijdens volgende importbewerkingen.
 • Instellingen resultaatoverdracht, Bestandsindeling en Instellingen cijferkolom zijn niet van toepassing op REST.

Selecteer Verzenden als je klaar bent.

Instellingen voor cijferlijstuittreksels (uitgaande gegevens)

Configureer de volgende eigenschappen:

 • Integratie
  • Integratietype: kies SITS-integratie. SITS-integratie levert drie uitgaande bestanden op: een overzicht, een beoordelingsbestand en een herbeoordelingsbestand.
  • CRON-schema: geef aan hoe vaak gegevens op de achtergrond moeten worden geëxtraheerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld elk uur als je deze waarde instelt op 0 0/60 * 1/1 * ? *
  • Afrondingscijfer: kies het maximum aantal cijfers achter de komma voor een score.
  • Uittrekselwaarde voor opdrachten zonder cijfer: kies de null-waarde die moet worden geretourneerd voor niet-gemarkeerde of niet-beoordeelde items.
  • Kolomfilter: selecteer deze optie als de lijst met kolommen voor goedkeuring en ophalen moet worden beperkt tot een opgegeven lijst met door komma's gescheiden kolomnamen wanneer provisioning is uitgeschakeld. Het doel van deze instelling is om alleen die kolommen op te halen waarover je wilt rapporteren.
  • Alleen kolom extern cijfer: selecteer deze optie als de lijst met kolommen voor goedkeuring en ophalen moet worden beperkt tot de kolom met het externe cijfer in Grade Center.

   Deze instelling heeft prioriteit boven de instelling Kolomfilter.

  • Inrichting ingeschakeld: selecteer deze optie als de lijst met kolommen voor goedkeuring en ophalen moet worden beperkt tot de kolommen die zijn geïmporteerd als onderdeel van de inhoudsitems en items met cijfertoekenning die zijn aangeleverd vanuit het SIS.
  • Kolomtoewijzing: voer een lijst met namen/waarde-paren gescheiden door een verticale streep in om de gegevensvelden voor cijferkolommen aan te geven die voor elke record moeten worden opgenomen in het rapport. Als je niets opgeeft, wordt er een standaardlijst met velden opgenomen in het rapport:
   EXTERNAL_COURSE_KEY|STUDENT_ID|BATCH_UID|TITLE|MARK|GRADE|EXTENDED_DATA
 • Vereiste cursusrol voor extraheren
  • Cursusrollen: geef de cursusrol op die een gebruiker moet hebben om cijfers te kunnen goedkeuren (bijvoorbeeld cursusleider).
  • Instellingsrollen: geef de instellingsrol op die een gebruiker moet hebben om cijfers te kunnen goedkeuren (bijvoorbeeld goedkeurder van cijfers).
  • 'Toegang geweigerd'-bericht: voer een bericht in dat gebruikers zien die proberen cijfers op te halen terwijl ze daarvoor niet de juiste machtiging hebben.
 • Instellingen resultaatoverdracht
  • Post Webservice Endpoint: geef het eindpunt op voor het posten van cijfers.
  • Rest Webservice Endpoint testen: negeer deze instelling (bijna altijd).
 • Instellingen voor REST-beveiliging (uitgaand)
  • Beveiligde REST API inschakelen: schakel deze instelling in als op het eindpunt beveiliging wordt geïmplementeerd. Bij inschakelen moet je ook dit instellen:
   • Gedeelde geheime sleutel: voer de gedeelde sleutel in.
   • API-sleutel: voer de API-sleutel in.
   • Tijdstempelbereik: niet instellen.
   • Tijdstempelparameter: voer de parameter voor het tijdstempel in.
   • MAC-parameter: voer de MAC-parameter in.
   • API-sleutelparameter: voer de API-sleutelparameter in.
 • Goedkeuring en overdracht van cijfer
  • Cijfergoedkeuring vereist: schakel deze instelling in als cijfers moeten worden goedgekeurd op kolom- of cijferniveau.
  • Geschiedenispagina weergeven? Schakel deze instelling in als goedkeuring op cijferniveau niet vereist is en je de geschiedenispagina wilt weergeven wanneer je gegevens ophaalt uit de cursus.
  • Knop Uittreksel maken ingeschakeld? Schakel deze instelling in als beoordelaars direct gegevens mogen ophalen.
  • Knop Uittreksel plannen ingeschakeld? Schakel deze instelling in als beoordelaars het ophalen mogen plannen/goedkeuren.
  • Vergrendeling op goedkeuring? Schakel deze instelling in om Grade Center alleen lezen te maken, zodat cijfers na het ophalen niet meer kunnen worden gewijzigd.

Selecteer Verzenden als je klaar bent.

Meldingsinstellingen

Ga desgewenst terug naar het menu Instellingen en pas de meldingsinstellingen aan.

REST API-beveiligingsinstellingen (beveiliging inkomende gegevens)

Configureer de volgende eigenschappen:

 • Instellingen voor REST-beveiliging (uitgaand)
  • Beveiligde REST API inschakelen: schakel deze instelling in als op de eindpunt voor inkomende gegevens beveiliging wordt geïmplementeerd.
  • IP-filter: schakel het filter in voor inkomende IP-adressen. Als je deze instelling inschakelt, moet je dit ook instellen:
   • Gedeelde geheime sleutel: voer de gedeelde sleutel in.
   • API-sleutel: voer de API-sleutel in.
   • Tijdstempelbereik: niet instellen.
   • Tijdstempelparameter: voer de parameter voor het tijdstempel in.
   • MAC-parameter: voer de MAC-parameter in.
   • API-sleutelparameter: voer de API-sleutelparameter in.

Selecteer Verzenden als je klaar bent.

Logboekregistratieniveaus

Configureer de volgende eigenschappen:

 • Configuratie van logboekregistratie
  • Detailniveau logboeken: configureer deze instelling om het detailniveau op te geven voor het vastleggen van gebeurtenissen in het bestand /logs/custom/bbc-GradeyJourney.log. De standaardwaarde is INFO, maar je kunt DEBUG toevoegen als je probleemoplossing moet uitvoeren. De productieconfiguratie moet zijn ingesteld op INFO tenzij je foutopsporing wilt uitvoeren.

Een validatietest uitvoeren

 1. Ga naar Systeembeheer > Instellingen voor cijferlijstuittreksels (uitgaande gegevens).
 2. Wijzig de overdrachtmethode in Lokaal en stel het pad in op een lokale map die kan worden gelezen, bijgewerkt en verwijderd door de gebruiker die Blackboard Learn uitvoert. Kies de SITS-integratie die voldoet aan de behoeften van de instelling. Selecteer Verzenden.
 3. Selecteer Instellingen voor opdracht- en cijferkolom (inkomende gegevens), bij Instellingen.
 4. Wijzig de waarde voor Invoerbestanden ontvangen via FTP in Uitgeschakeld en stel het pad in op een lokale map die kan worden gelezen, bijgewerkt en verwijderd door de gebruiker die Blackboard Learn uitvoert. Selecteer Verzenden.
 5. Maak een kolom voor gewogen cijfers in de cursus met behulp van een plat bestand. Maak de gebruikersbestanden voor de inschrijvingen.
 6. Meld je als de cursusleider aan bij Learn en ga naar de cursus.
 7. Ga naar Grade Center. De nieuwe kolom voor gewogen cijfers moet daar nu worden weergegeven.
 8. Maak een opdracht en koppel deze voor 100% aan de gewogen kolom.
 9. Voer cijfers in voor de inschrijvingen.
 10. Selecteer Cijfers goedkeuren en overbrengen in het menu Beheren.
 11. Selecteer de knop Extraheren en plannen op het niveau van de cursus, cijferkolom of cijfer.
 12. Als het extraheren is gelukt, zie je het bestand of de bestanden in de map.
 13. Als het extraheren is mislukt, raadpleeg je het logboek in <bb home>/custom/log/bbgs-GradeJourney.log.