Inleiding over Google Workspace-integratie voor beheerders

Google Workspace kan geïntegreerd worden met Learn. Als Google Workspace is ingeschakeld in de instelling, hebben cursusleiders toegang tot bestanden via hun Google Drives en kunnen ze de bestanden koppelen aan hun Ultra-cursussen. Bestanden bevatten documenten, dia's en werkbladen die in Google Drive zijn gemaakt.

Cursusleiders kunnen bestanden van Google Workspace koppelen aan het inhoudsgebied, de leermodules en de mappen van een cursus. Wijzigingen die cursusleiders aanbrengen in het Google Workspace-bestand worden toegepast op elke koppeling die de cursusleider heeft toegevoegd.

Alleen bestanden in de map Mijn Drive van een cursusleider kunnen via Google Workspace aan een cursus worden gekoppeld.

Om Google Workspace te integreren, moet je

 1. Google Workspace configureren in Google Cloud
 2. Google Workspace registreren in Learn
 3. Integratie met Google Workspace inschakelen in Learn

Google Workspace configureren in Google Cloud

Je moet de instellingen van je instelling configureren in je Google Cloud, ook wel je Google Developer-account genoemd. Google Cloud staat buiten Learn en is toegankelijk met je inloggegevens voor Google.   Volg de stappen in de gekoppelde PDF Google Workspace configureren in Google Cloud. De gekoppelde PDF bevat een goed werkvoorbeeld voor de configuratie van Google Cloud.

Gebruik deze tabel om je omleidings-URI te identificeren. Deze URI heb je nodig om de Google Cloud-configuratie te voltooien. 

Tabel met client-ID's voor verschillende regio's
Client-IDRegioOmleidings-URI
57dfd374-a957-4352-a6f8-9cf398a554ebus-east-1us.prod.bb-google-service.api.blackboard.com/google-service/api/v1/googleCallback
136cad97-f53f-4719-a320-be308424864beu-central-1eu.prod.bb-google-service.api.blackboard.com/google-service/api/v1/googleCallback
4f3043a9-2687-4f2b-8014-7d662142f3ebca-central-1ca.prod.bb-google-service.api.blackboard.com/google-service/api/v1/googleCallback
43dcf283-7e70-4594-9caa-30a16ce2b605ap-southeast-2au.prod.bb-google-service.api.blackboard.com/google-service/api/v1/googleCallback
c4cb2aff-2f3f-4cc3-93a4-2fa7dd317d0dap-southeast-1sg.prod.bb-google-service.api.blackboard.com/google-service/api/v1/googleCallback
b863c2bb-2b80-45d1-af82-1a3e152eaaa8ap-northeast-2kr.prod.bb-google-service.api.blackboard.com/google-service/api/v1/googleCallback
5cf09ba6-60be-4b5b-aaf9-61f7f3c0be9caf-south-1sa.prod.bb-google-service.api.blackboard.com/google-service/api/v1/googleCallback

Je moet de volgende gegevens maken in Google Cloud om de integratie van je instelling met Google te voltooien:

 • Client-ID
 • API-sleutel
 • Clientgeheim
 • Naam serviceaccount
 • Bestand met inloggegevens voor het serviceaccount
 • ID gedeelde schijf

Je kunt de ID van de gedeelde schijf ontvangen door de map-ID voor de Workspace van je instelling te kopiëren. Je kunt de map-ID vinden door te kopiëren wat er in het URL-veld van je browser staat wanneer je de map opent. Kopieer alles wat achter drive.google.com/drive/u/1/folders/ staat

Image of the UI for Google Workspace with the folder URL in the URL field of the browser

4. Schakel API's in vanuit de APP-bibliotheek. Ga naar de Help-site van Google om Google-API's in te schakelen. Je moet de volgende API's selecteren:

 1. Google Drive API
 2. Google Picker API

Google Workspace registreren in Learn

1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer van je instelling in Learn de providers van LTI-tools in de categorie Integraties.

2. Selecteer LTI 1.3-tool registreren.

3. Typ of kopieer en plak de client-ID voor jouw regio in het veld Client-ID.

Tabel met client-ID's voor verschillende regio's
RegioClient-ID
us-east-157dfd374-a957-4352-a6f8-9cf398a554eb
eu-central-1136cad97-f53f-4719-a320-be308424864b
ca-central-14f3043a9-2687-4f2b-8014-7d662142f3eb
ap-southeast-243dcf283-7e70-4594-9caa-30a16ce2b605
ap-southeast-1c4cb2aff-2f3f-4cc3-93a4-2fa7dd317d0d
ap-northeast-2b863c2bb-2b80-45d1-af82-1a3e152eaaa8
af-south-15cf09ba6-60be-4b5b-aaf9-61f7f3c0be9c

4. Selecteer Verzenden

5. Controleer alle instellingen die automatisch zijn ingevuld in de weergave Toolstatus. Zorg ervoor dat de knop Toolstatus staat ingesteld op Goedgekeurd.

6. In de Instellingsbeleidsregels zijn alle instellingen standaard ingeschakeld. Het is raadzaam om alle instellingen aan te laten, voor het geval je instelling besluit om later meer instellingen te gebruiken.

7. Selecteer Verzenden om de LTI 1.3-registratie af te ronden. Google-integratie wordt nu als een optie weergegeven in het configuratiescherm voor systeembeheer onder de categorie Tools en functies.

Door de client-ID toe te voegen, worden er standaard verschillende Google-integratieplaatsingen in Learn geconfigureerd.

 • Google LTI-koppelingen in het inhoudsoverzicht
 • Beheerdersinstellingen
 • Google LTI-koppelingen in de inhoudsmarkt

Integratie met Google Workspace inschakelen in Learn

1. Selecteer de pagina Google-integratie onder Tools en functies in het configuratiescherm voor systeembeheer in Learn.

Image of the Administrator Panel in Learn, with the link for Google Integration highlighted at the bottom

2. Vul alle vereiste velden in met de informatie die je van Google Cloud hebt ontvangen tijdens het configureren van je Workspace. Als je instelling twee Google Workspaces heeft, selecteer je Een andere Google Workspace koppelen om informatie in te voeren voor de tweede Google Workspace. 

Alle studenten moeten de instellingsrol Student hebben om toegang te krijgen tot Google-inhoud die door de cursusleider aan de cursus is toegevoegd. 

Google Integration page, showing the required fields for completing integration, with the Connect another Google Workspace button highlighted

3. Selecteer Verzenden om de Google Workspace-integratie in te stellen voor je instelling.