Batchbestanden zijn speciale bestanden waarmee je maximaal 500 cursussen tegelijkertijd kunt maken, kopiëren of verwijderen.

Batchbestanden voor cursussen

Batchbestanden voor cursussen moeten voor elke cursusrecord een cursus-ID en een cursusnaam bevatten. U kunt ook een cursusbeschrijving toevoegen, plus een knopstijl en een mededeling voor elke cursus.

Batchbestanden voor cursussen moeten voldoen aan de onderstaande indeling en volgorde:

"Cursus-ID","Cursusnaam","Cursusbeschrijving","Knopstijl", "Mededeling", "Mededelingstitel"

Let op het volgende bij het maken van een batchbestand voor een cursus:

 • Blackboard Learn ondersteunt TXT- en CSV-bestandsindelingen. In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd rond velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.
 • Batchbestanden moeten de indeling DOS hebben. Converteer bestanden met de indeling Mac of UNIX naar DOS voordat u gaat uploaden.
 • Plaats alle velden tussen dubbele, rechte aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "ENG_201"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet je een escape-teken (\) gebruiken, zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Bijvoorbeeld: "In deze cursus wordt aandacht besteed aan zowel \"literaire\" als \"populaire\" romans uit de 19e eeuw."
 • Scheid alle velden met een komma, dubbele punt of tab. Gebruik maar één scheidingsteken binnen het batchbestand. Bijvoorbeeld: "ENG_201","English Literature" of "ENG_202":"Transcendentalist Works"
 • Plaats elke record op een afzonderlijke regel. Bijvoorbeeld:
  "ENG_201","English Literature"
  "ENG_202","Transcendentalist Works"
 • Plaats niet meer dan 500 records in het bestand. Deze limiet heeft te maken met time-outs die anders optreden in verschillende browsers.
 • Batchbestanden kunnen geen andere cursusinhoud bevatten dan één mededeling. U kunt cursusinhoud en andere gegevens toevoegen binnen Blackboard Learn nadat de cursussen via het batchbestand zijn gemaakt.

Koptekstvelden

Als u bestanden maakt voor het laden van batchprocessen, moeten de volgende koptekstvelden ASCII-tekens (American Standard Code for Information Interchange) bevatten, ongeacht het taalpakket of besturingssysteem van de computer:

 • Booleaanse velden (Y/N, T/F)
 • ID's zoals Course ID of Organization ID

Koptekstvelden mogen alle alfanumerieke ASCII-tekens, onderstrepingstekens "_", punten "." en afbreekstreepjes "-" bevatten.

Koptekstvelden mogen niet de volgende speciale tekens bevatten: : " ' / \ . % & # < > = + * ? |


Speciale tekens

De beschrijving en naam van de cursus, evenals de tekst van de mededeling, kan speciale tekens bevatten, zoals: " ' / \ . % & # < > = + * ? |

Deze speciale tekens kunnen niet in andere kenmerken in batchbestanden voor cursussen worden gebruikt. Gebruik alleen alfanumerieke tekens, onderstrepingstekens, punten en afbreekstreepjes in kenmerken. Gebruik geen spaties.