Cursus kopiëren

Bij de andere procedures in dit onderwerp wordt je gevraagd de cursus te zoeken die je wilt kopiëren en vervolgens het menu van de cursus te openen om te beginnen.

Als u echter de exacte cursus-ID's weet van de bron- en doelcursus, kan het sneller zijn om de functie cursus kopiëren te gebruiken.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursussen de optie Cursus kopiëren.
 3. Geef aan wat voor kopieerbewerking u wilt uitvoeren.
 4. Typ de cursus-ID in het vak Broncursus-ID.

  Als je niet weet wat de cursus-ID is, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden om deze als de broncursus te gebruiken.

 5. Typ de cursus-ID in het vak Doelcursus-ID. Als deze cursus nog niet bestaat, maakt Blackboard Learn een nieuwe cursus met de ID die je hier opgeeft.
 6. Selecteer Verzenden.

Cursusmateriaal toevoegen aan een bestaande cursus

U kunt cursusmateriaal toevoegen aan een bestaande cursus door het materiaal uit een andere cursus te kopiëren. Op deze manier behoud je het cursusmateriaal, de inschrijvingen van gebruikers en records van de bestaande cursus, terwijl je de beschikking krijgt over nieuw cursusmateriaal.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus in de vervolgkeuzelijst Kopieertype selecteren.
 5. Typ in het vak Doelcursus-ID de cursus-ID van de cursus waaraan je het materiaal wilt toevoegen. Als je niet weet wat de cursus-ID is, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden om deze als de doelcursus te gebruiken.
 6. Selecteer Verzenden.
 7. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat je naar de doelcursus wilt kopiëren. Zie Cursusmateriaal voor meer informatie.
 8. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:

  Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de hele map met bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw instelling bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.

   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als u niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.

 9. Als je kopieën van de cursusbestanden toevoegt, selecteer je Grootte berekenen om te controleren of het cursuspakket niet groter is dan de toegestane limiet voor kopiëren. Selecteer Pakketinhoud beheren als je het pakket kleiner wilt maken en schakel de selectievakjes in van de bestanden die je wilt verwijderen. De grootte van het pakket wordt direct aangepast wanneer u bestanden uitsluit, zodat u weet wanneer het cursuspakket aan de limiet voldoet. Selecteer Verzenden om het gewijzigde pakket te kopiëren.
 10. Als u de gebruikers van de broncursus samen met het nieuwe materiaal wilt toevoegen, selecteert u Inschrijvingen opnemen in de kopie. Hiermee worden alleen de gebruikers en hun rol in de cursus gekopieerd. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd. Raadpleeg Een volledige cursus kopiëren, inclusief gebruikers (een exacte kopie maken) als je volledige gebruikersrecords inclusief cijfers wilt kopiëren.
 11. Selecteer Verzenden.

Problemen met bestandsbijlage oplossen:

Als de waarde van het schijfquotum voor de cursusgrootte groter is dan de maximale pakketgrootte en niet als Onbeperkt is gemarkeerd,wordt het volgende bericht weergegeven: ‘Het cursuspakket is te groot. Toegestane pakketgrootte: x’. De x staat voor de aangepaste waarde die is ingesteld als de maximale pakketcapaciteit.

Hoewel de gemarkeerde waarde overeenkomt met de grootte van de cursusbestanden uit de broncursus, wordt het schijfquotum voor de cursusgrootte in dit geval vergeleken met de maximale pakketgrootte.

Je kunt dit probleem oplossen:

 • Stel de waarde van het schijfquotum voor de cursusgrootte in op gelijk aan of minder dan de waarden van de maximale pakketgrootte van de cursus of
 • Vergroot de maximale pakketgrootte van de cursus tot een waarde die groter of gelijk is aan het schijfquotum voor de cursusgrootte dat je moet instellen.

Meer informatie over individuele cursusquota en pakketgrootte voor cursusbestanden.


Gebruikers verplaatsen naar een andere cursus

U kunt inschrijvingen kopiëren tussen cursussen, zelfs als u geen cursusmateriaal kopieert.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus in de lijst Kopieertype selecteren als de doelcursus al bestaat of Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus als je een nieuwe cursus maakt.
 5. Typ in het vak Doelcursus-ID de cursus-ID van de cursus waaraan je het materiaal wilt toevoegen. Als je niet weet wat de cursus-ID van een bestaande cursus is, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden.
 6. Selecteer Verzenden.
 7. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat je naar de doelcursus wilt kopiëren. Als u alleen inschrijvingen wilt verplaatsen, dus zonder cursusmateriaal, laat u deze selectievakjes uitgeschakeld. Zie Cursusmateriaal voor meer informatie.
 8. Selecteer Inschrijvingen opnemen in de kopie. De gebruikers en hun cursusrollen worden nu gekopieerd naar de doelcursus. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd. Raadpleeg Een volledige cursus kopiëren, inclusief gebruikers (een exacte kopie maken) als je volledige gebruikersrecords inclusief cijfers wilt kopiëren.
 9. Selecteer Verzenden.

Een nieuwe cursus maken

Als u cursusmateriaal naar een nieuwe cursus kopieert, wordt er een cursus gemaakt in Blackboard Learn en wordt deze gevuld met inhoud uit een bestaande cursus. Het cursusmenu uit de originele cursusweergave van de broncursus vervangt het standaardcursusmenu in de nieuwe cursus in de originele cursusweergave.

Zie Een cursus kopiëren die je geeft voor meer informatie over hoe cursusleiders materiaal uit de originele cursusweergave kunnen kopiëren naar de Ultra-cursusweergave.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus in de vervolgkeuzelijst Kopieertype selecteren.
 5. Typ de cursus-ID voor de nieuwe cursus in het vak Doelcursus-ID. Gebruik hierbij de naamgevingsconventie van uw instelling.
 6. Selecteer Verzenden.
 7. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat je naar de doelcursus wilt kopiëren.

  U moet minimaal één van de volgende opties selecteren: Inhoud, Contactpersonen of Instellingen. Als je dat niet doet, wordt de doelcursus mogelijk niet goed gekopieerd.

 8. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:

  Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de hele map met bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw instelling bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.

   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als u niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.

 9. Als u de inschrijvingen voor alle gebruikers van een cursus wilt kopiëren, schakelt u het selectievakje Inschrijvingen opnemen in de kopie in. Hiermee worden alleen de gebruikers en hun rol in de cursus gekopieerd. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd. Raadpleeg Een volledige cursus kopiëren, inclusief gebruikers (een exacte kopie maken) als je volledige gebruikersrecords inclusief cijfers wilt kopiëren.
 10. Selecteer Verzenden.

Een exacte kopie van een cursus maken, inclusief gebruikers

Een exacte kopie houdt in dat er een nieuwe cursus wordt gemaakt met al het cursusmateriaal, inschrijvingen van gebruikers en toewijzingen van docenten. Als een cursus bijvoorbeeld in twee gedeelten wordt opgesplitst om plaats te bieden aan een groot aantal studenten, kun je een exacte kopie maken en vervolgens de inschrijving aanpassen om twee versies van dezelfde cursus te maken. In tegenstelling tot de andere kopieermethoden, worden bij een exacte kopie wel gebruikersgegevens zoals cijfers en forumbijdragen gekopieerd.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Kopiëren.
 4. Selecteer Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie) in de vervolgkeuzelijst Kopieertype selecteren.
 5. Typ de cursus-ID voor de nieuwe cursus in het vak Doelcursus-ID. Gebruik hierbij de naamgevingsconventie van uw instelling.
 6. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:

  Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de hele map met bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw instelling bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.

   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als u niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.

 7. Als je kopieën van de cursusbestanden toevoegt, selecteer je Grootte berekenen om te controleren of het cursuspakket niet groter is dan de toegestane limiet voor kopiëren. Selecteer Pakketinhoud beheren als je het pakket kleiner wilt maken en schakel de selectievakjes in van de bestanden die je wilt verwijderen. De grootte van het pakket wordt direct aangepast wanneer u bestanden uitsluit, zodat u weet wanneer het cursuspakket aan de limiet voldoet. Selecteer Verzenden om het gewijzigde pakket te kopiëren.
 8. Als je instelling toegang heeft tot functies voor inhoudsbeheer, kun je bestanden uit Content Collection opnemen in de kopie. Selecteer Map selecteren en blader naar een map. Blackboard Learn plaatst de bestanden in een submap van de map die u hier selecteert.

  -OF-

  Als u bestanden van Content Collection wilt negeren, selecteert u Standaardmap cursusbestanden. Blackboard Learn verwerkt geen bestanden van Content Collection als je deze optie selecteert.

 9. Selecteer Verzenden.