Cursusmateriaal

Wanneer je een cursus kopieert, geef je aan welk cursusmateriaal je wilt opnemen in de doelcursus. Op deze manier kun je inhoudsgebieden, samenwerkingssessies en contactpersonen wel toevoegen, maar dagboeken uitsluiten.

In de volgende tabel worden de verschillende typen cursusmateriaal beschreven die je kunt kopiëren. De inhoudstypen en functies in de tabel kunnen afwijken van wat je gebruikers zien in de interface. In de Ultra-cursusweergave is een beperkte set inhoudstypen en functies beschikbaar, en dat worden er steeds meer met elke release.

Kopieer geen inhoud naar een bestaande cursus als er een aanwezigheidskolom in de bestaande cursus wordt weergegeven. Je voegt nog een aanwezigheidskolom toe aan het Grade Center van de cursus.

Als je een nieuwe cursus maakt, moet je ten minste één van deze gebieden selecteren: Inhoud, Contactpersonen of Instellingen. Als je dat niet doet, wordt de doelcursus mogelijk niet goed gekopieerd.

Als de gekopieerde delen van een cursus koppelingen bevatten naar materiaal dat niet naar de doelcursus wordt gekopieerd, werken de koppelingen niet in de doelcursus. Als een gebied van de cursus bijvoorbeeld is gekoppeld aan een opdracht en je de opdrachten niet kopieert, werkt de koppeling naar de opdracht niet. Om die reden moet u de doelcursus achteraf controleren en verbroken koppelingen herstellen of verwijderen.

Typen cursusmateriaal die u kunt kopiëren
Cursusmateriaal Beschrijving
Inhoudsgebieden Originele cursusweergave: Cursusmateriaal wordt gekopieerd, inclusief geüploade bestanden, leermodules en koppelingen. Gebruikers kunnen ook cursusinformatie, cursusinhoud en regels voor adaptieve inhoud kopiëren.

Ultra-weergave van cursus: Inhoudsgebieden worden niet ondersteund. Als een inhoudsgebied ondersteunde inhoud bevat, wordt er voor elk inhoudsgebied een map gemaakt op de inhoudspagina van de cursus in de Ultra-cursusweergave.

Regels voor adaptieve inhoud Originele cursusweergave: Deze optie is alleen beschikbaar als je het selectievakje Inhoudsgebieden inschakelt.

Ultra-weergave van cursus: Adaptieve inhoud wordt momenteel niet ondersteund.

Mededelingen Originele cursusweergave: Alle mededelingen worden gekopieerd.

Ultra-weergave van cursus: Alle mededelingen worden gekopieerd, maar ze worden weergegeven als berichten met alleen tekst en zonder cursuskoppelingen.

Blogs Originele cursusweergave: Alle blogs worden gekopieerd. Blogberichten of -opmerkingen worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.

Ultra-weergave van cursus: Blogs worden op dit moment niet ondersteund.

Agenda Alle agendagebeurtenissen worden gekopieerd.
Contactpersonen Originele cursusweergave: Alle contactpersonen worden gekopieerd.

Ultra-weergave van cursus: De functie Contactpersonen wordt momenteel niet ondersteund.

Inhoud overeenstemmen Originele cursusweergave: Alle overeenstemmingen van inhoud worden gekopieerd.

Ultra-weergave van cursus: Overeenstemmingen van inhoud worden op dit moment niet ondersteund.

Gedelegeerde beoordeling Originele cursusweergave: Gedelegeerde beoordelaars en instellingen worden overgebracht naar de nieuwe cursus wanneer je een van de volgende opties kiest:
 • Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie).
 • Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus met het selectievakje Inschrijvingen opnemen in de kopie ingeschakeld.

Zonder inschrijvingen

Wanneer u een cursus zonder inschrijvingen kopieert naar een nieuwe cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld.

Wanneer u een cursus zonder inschrijvingen kopieert of importeert in een bestaande cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld. Alle huidige gebruikers die toestemming hebben om af te stemmen, worden eveneens ingesteld voor het beoordelen van alle inzendingen.

Ultra-weergave van cursus: Parallelle beoordeling wordt momenteel ondersteund.

Discussieruimte Wanneer je cursusmateriaal voor de discussieruimte kopieert, importeert of exporteert, kun je desgewenst voor elke discussielijn in een forum (anoniem) een beginbericht toevoegen aan het pakket. Niet alle discussielijnen worden gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.
Overeenstemmingen doel Ultra-weergave van cursus: Overeenstemmingen voor een doel blijven behouden in de cursuskopie.
Verklarende woordenlijst Originele cursusweergave: Alle termen in de verklarende woordenlijst worden gekopieerd.

Ultra-weergave van cursus: De verklarende woordenlijst wordt op dit moment niet ondersteund.

Kolommen en instellingen van Grade Center Alle items in Grade Center/de cijferlijst worden gekopieerd, inclusief alle instellingen, zoals type, categorieën en weergaveopties.
Groepsinstellingen Originele cursusweergave: Groepsnamen, instellingen voor toolbeschikbaarheid en namen van discussieforums worden gekopieerd.
Dagboeken Originele cursusweergave: Alle dagboeken worden gekopieerd. Dagboekbijdragen of -opmerkingen worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.

Ultra-weergave van cursus: Werkstromen voor kopieën en conversie zijn op dit moment nog in ontwikkeling.

LTI-tools Alle LTI-koppelingen en -plaatsingen worden gekopieerd.
Retentie Center-regels Originele cursusweergave: Alle regels van het Retentie Center worden gekopieerd.

-OF-

Tijdens het importeren of kopiëren worden bestaande regels van het Retentie Center vervangen door geïmporteerde/gekopieerde regels.

Ultra-weergave van cursus: Het Retentie Center wordt momenteel niet ondersteund.

Rubrieken Alle rubrieken worden gekopieerd.
Instellingen Hiermee worden de volgende cursusinstellingen gekopieerd:
 • Cursusbeschikbaarheid. Wanneer je een cursus naar een bestaande cursus kopieert, wordt de ingestelde beschikbaarheid van de doelcursus vervangen door de beschikbaarheid van de broncursus. Als de doelcursus bijvoorbeeld niet beschikbaar is maar de broncursus wel, wordt de beschikbaarheid van de doelcursus gewijzigd in beschikbaar.
 • Bannerafbeelding, alleen originele cursusweergave
 • Gasttoegang cursus, alleen originele cursusweergave
 • Waarnemerstoegang cursus, alleen originele ervaring
 • Duur
 • Inschrijvingsopties, alleen originele ervaring
 • Taalpakket, alleen originele ervaring
 • Navigatie-instellingen, alleen originele ervaring
Taken Originele cursusweergave: Alle taken worden gekopieerd.

Ultra-weergave van cursus: Taken worden op dit moment niet ondersteund.

Toetsen, enquêtes en pools Originele cursusweergave: Alle toetsen en enquêtes worden gekopieerd, inclusief vragen en implementatieopties. Alle vragenpools worden gekopieerd.

Ultra-weergave van cursus: Enquêtes worden op dit moment niet ondersteund. De vragensets en willekeurige blokken van je originele cursus worden na conversie als vragenpools weergegeven. Niet-ondersteunde vraagtypen worden verwijderd. Als originele vragensets of willekeurig blokken alleen niet-ondersteunde vraagtypen bevat, worden ze verwijderd tijdens de conversie.

Wiki's Originele cursusweergave: Alle wiki's worden gekopieerd. Opmerkingen of wikipagina's van studenten worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.

Ultra-weergave van cursus: Wiki's worden op dit moment niet ondersteund.

Cursusmenu's in originele weergave

Wanneer je cursusmateriaal kopieert naar een bestaande cursus in de originele cursusweergave, bestaat de kans dat het cursusmenu van de doelcursus al inhoud en tools bevat. Het cursusmenu kan dezelfde naam hebben en van hetzelfde type zijn of de namen en de typen zijn verschillend tussen de twee cursussen.

Cursusmenu's in de originele cursusweergave worden als volgt verwerkt door Blackboard Learn:

 • Als het cursusmateriaal niet bestaat in de doelcursus, wordt het inhoudsgebied toegevoegd door Blackboard Learn. Stel dat de broncursus een inhoudsgebied bevat met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. De doelcursus bevat geen blogs of dagboeken. Na het kopiëren bevat de doelcursus een inhoudsgebied met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken.
 • Als een cursusgebied in beide cursussen dezelfde naam heeft en van hetzelfde type is, voegt Blackboard Learn de inhoud toe aan het inhoudsgebied in de doelcursus. De aanwezige inhoud in de doelcursus wordt niet verwijderd of vervangen. Stel dat beide cursussen een inhoudsgebied bevatten met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. Het gebied "Tools" in de broncursus bevat daarnaast discussieforums. Nadat u de cursus hebt gekopieerd, bevat het inhoudsgebied "Tools" van de doelcursus niet alleen blogs en dagboeken, maar ook discussieforums.
 • Als een cursusgebied in beide cursussen dezelfde naam heeft maar het inhoudstype verschilt, voegt Blackboard Learn het cursusgebied toe aan de doelcursus en wordt de naam uitgebreid met een nummer. Stel dat de doelcursus een inhoudsgebied bevat met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. De broncursus bevat ook een inhoudsgebied met de naam "Tools", alleen bevat dat gebied cursusbestanden. Nadat u de cursus hebt gekopieerd, bevat de doelcursus twee inhoudsgebieden: het oorspronkelijke "Tools" en het nieuwe "Tools1".