Overzicht

Als Blackboard-beheerder heb je twee mogelijkheden om cursussen en organisaties te converteren vanuit de originele ervaring van Learn naar Ultra:

Converteren in bulk:

 • Geselecteerde cursussen/organisaties converteren met de originele weergave naar de Ultra-weergave.
 • Je kunt bestaande cursussen/organisaties die standaard of via het studenteninformatiesysteem zijn gemaakt, converteren naar Ultra zonder deze te verwijderen of opnieuw aan te maken.
 • Inschrijvingen behouden.
 • Activiteitsgegevens (zoals inzendingen, reacties en antwoorden op discussies, cijfers, etc.) blijven niet behouden.
 • Cursusleiders kunnen niet meer terugkeren naar de originele weergave. 

Kopiëren en converteren in bulk (aanbevolen):

 • Geselecteerde cursussen/organisaties met de originele weergave worden gekopieerd en de kopie wordt vervolgens geconverteerd naar de Ultra-weergave.
 • Cursusleiders/leiders hebben toegang tot beide versies van hun cursus/organisatie (originele weergave en Ultra-weergave). Ze kunnen inhoud eenvoudig aanpassen door naar de originele versie te verwijzen terwijl er aan de kopie van de Ultra-weergave wordt gewerkt.
 • De kopie wordt niet gesynchroniseerd met het studenteninformatiesysteem en inschrijvingen blijven niet behouden. De inschrijvingen van studenten worden verwijderd omdat het een kopie is.
 • Activiteitsgegevens (zoals inzendingen, reacties en antwoorden op discussies, cijfers, etc.) blijven niet behouden.

Als het merendeel van je cursussen/organisaties zeer geneste inhoud bevatten, moet je mogelijk een extra niveau van geneste items activeren. De extra mapdiepte vermindert het ‘afvlakken’ van cursus-/organisatie-inhoud tijdens het conversieproces voor dit type cursussen.

Vereisten

Controleer of de volgende bevoegdheden zijn toegestaan voor systeemrollen die Converteren in bulk en Kopiëren en converteren in bulk gebruiken:

 • Configuratiescherm voor systeembeheerder (cursussen) > Cursussen  > Acties voor converteren in bulk  > Converteren in bulk
 • Configuratiescherm voor systeembeheerder (cursussen) > Cursussen  > Acties voor converteren in bulk  > Kopiëren en converteren in bulk
 • Configuratiescherm voor systeembeheerder (organisaties) > Organisaties  > Acties voor converteren in bulk  > Converteren in bulk
 • Configuratiescherm voor systeembeheerder (organisaties) > Organisaties  > Acties voor converteren in bulk  > Kopiëren en converteren in bulk

Cursussen en organisaties in bulk converteren

 1. Selecteer Beheerder.
 2. Selecteer Cursussen/organisaties.
 3. Zoek naar cursussen/organisaties die je wilt converteren. Gebruik de zoekcriteria en filter, en selecteer Start.
 4. Schakel het selectievakje in van elke cursus/organisatie die je wilt converteren naar de Ultra-weergave.

  Cursussen/organisaties die al gebruikmaken van de Ultra-weergave, de Ultra-voorbeeldweergave of die zijn ingesteld als ‘beschikbaar’ worden niet toegevoegd aan het bulkconversieproces.

 5. Selecteer Acties voor converteren in bulk.
 6. Klik op Converteren in bulk. Er wordt een conversietaak gemaakt voor elke cursus/organisatie die wordt geselecteerd en toegevoegd aan de wachtrij met systeemtaken. Als Blackboard-beheerder ontvang je een bericht of waarschuwing als het gelukt is op basis van je selectie.
  Deze berichten zijn voorbeelden:
  • Gelukt: “De conversietaken staan nu in de wachtrij. Cursussen die beschikbaar zijn, die gebruikmaken van de Ultra-cursusweergave of de voorbeeldweergave voor Ultra-cursussen, zijn niet opgenomen.”
  • Waarschuwing: “De conversietaken zijn niet aangemaakt. De geselecteerde cursussen zijn beschikbaar, met de Ultra-cursusweergeve of de voorbeeldweergave voor Ultra-cursussen.”

Cursussen en organisaties in bulk kopiëren en converteren

Je kunt de optie Kopiëren en converteren in bulk gebruiken als je cursusleiders toegang wilt geven tot hun cursus, via de originele cursusweergave en terwijl ze ook een kopie van hun cursus hebben in de Ultra-cursusweergave.

 1. Selecteer Beheerder.
 2. Selecteer Cursussen.
 3. Zoek naar cursussen die je wilt kopiëren en converteren. Gebruik de zoekcriteriafilter en selecteer Start.
 4. Schakel het selectievakje in van elke cursus die je wilt converteren naar de Ultra-cursusweergave.

  Cursussen die al gebruikmaken van de Ultra-cursusweergave of de voorbeeldweergave van Ultra-cursussen worden niet toegevoegd aan het proces van kopiëren en converteren in bulk.

 5. Selecteer Acties voor converteren in bulk.
 6. Selecteer Kopiëren en converteren in bulk.
 7. Selecteer en voeg een voorvoegsel en/of achtervoegsel toe dat wordt toegevoegd aan de gekopieerde cursus- of organisatie-ID.

  Er wordt een koppelteken (‘-’) toegevoegd achter het voorvoegsel en voor het achtervoegsel. Een cursus met de cursus-ID ‘ECON-101’ wordt bijvoorbeeld ‘ECON-101-SANDBOX’ als het achtervoegsel ‘SANDBOX’ is opgegeven.

 8. Selecteer Verzenden.

De conversiestatus van cursussen en organisaties controleren

 1. Selecteer Beheerder.
 2. Selecteer Logboeken.
 3. Selecteer Status systeemtaken

Je ziet een lijst met taken. Elke cursus/organisatie die wordt geconverteerd, heeft een eigen conversietaak en status. Je ziet Converteren naar Ultra: CURSUS-ID/ORGANISATIE-ID als titel voor conversietaken in bulk. Je ziet hier Bron CURSUS-ID/ORGANISATIE-ID | Doel CURSUS-ID/ORGANISATIE-ID als de titel voor het kopiëren en converteren van taken in bulk. Het type is Converteren in bulk voor taken voor Converteren in bulk. Het type is Kopiëren en converteren in bulk voor taken voor Kopiëren en converteren in bulk.

ou'll see a list of tasks. Each course/organization being converted will have its own conversion task and status.

Conversies in bulk zijn sets taken in de wachtrij. Er is een limiet van twee (2) conversies die tegelijkertijd kunnen worden verwerkt.


Activeer een extra niveau van geneste items

Before – Content nested in three levels of hierarchy

Cursussen in de Ultra-cursusweergave ondersteunen standaard drie hiërarchieniveaus op de pagina Cursusinhoud. Een map in een map is bijvoorbeeld op twee niveaus. Een map in een map in een leermodule is een voorbeeld van drie niveaus. Dit is iets anders dan in de originele cursusweergave. Die had geen beperkingen op het aantal niveaus dat gebruikt kon worden. Deze wijziging is bedoeld om cursusstructuren te vereenvoudigen en de ervaring van studenten te verbeteren.

Deze instelling kan echter lastig zijn bij het converteren van een cursus uit de originele cursusweergave naar de Ultra-cursusweergave, aangezien inhoud op diepere niveaus naar het laagste niveau wordt verplaatst dat wordt ondersteund in de Ultra-cursusweergave.

Om deze uitdaging aan te pakken, kun je één extra inhoudsniveau gebruiken om te nesten.

After - Content nested in four levels of hierarchy

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Volg deze stappen om een extra niveau aan diepte in de Ultra-cursusweergave te activeren:

 1. Selecteer Beheerder.
 2. Selecteer Configureren.
 3. Navigeer naar de functieschakelaar ‘Extra niveau van geneste items activeren’.
 4. Schakel de optie van Uit naar Aan.
 5. Selecteer het selectievakje ‘Ik geef aan dat deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt’. 
 6. Selecteer Bevestigen.
 7. Selecteer Opslaan.
Activate an additional level of nested items

Als je het extra niveau van geneste items hebt geactiveerd, kun je het niet meer terugdraaien. Het is belangrijk om deze optie te bespreken en te bevestigen met interne belanghebbenden.


Inhoudsgebieden converteren naar leermodules

De standaardinstelling voor het converteren van originele cursussen naar Ultra zet inhoudsgebieden om in leermodules.

Converteren naar leermodules is nuttig voor de volgende soorten cursussen: 

 • Originele cursussen waarbij er meer dan één inhoudsgebied wordt gebruikt voor het ordenen van cursusmateriaal 
 • Cursussen die worden gemigreerd vanuit de LMS (Learning Management Systems) van Canvas, Brightspace en Moodle

Je kunt de configuratie-optie openen om deze functie in- of uit te schakelen door naar Ultra-ervaringsbeheer te gaan in het configuratiescherm voor systeembeheer. 

Ultra Experience Management page in the Admin panel, showing the option to Convert Content to Learning Modules at the bottom

Als je de instelling Inhoudsgebieden converteren naar leermodules uitschakelt, worden inhoudsgebieden omgezet in mappen.