Je kunt Building Blocks beheren via Configuratiescherm voor systeembeheer > Building Blocks > Geïnstalleerde tools.

  • Componenten weergeven. hiermee kun je de componenten weergeven waaruit het Building Block is opgebouwd, evenals een beschrijving, het versienummer, gegevens van de leverancier, de standaardtaal en de beschikbare talen.
  • Als niet beschikbaar instellen: deze status betekent dat het Building Block is geregistreerd en code kan uitvoeren, maar dat het niet beschikbaar is voor gebruikers.
  • Als beschikbaar instellen: gebruik deze status om het Building Block beschikbaar te stellen aan gebruikers.
  • Als Inactief instellen: deze status houdt in dat het Building Block is geregistreerd maar geen code, inclusief configuratiescripts, kan uitvoeren.
  • Als Actief instellen: kies deze status als het Building Block code mag uitvoeren.
  • Instellingen: deze optie wordt alleen weergegeven als het Building Block kan worden geconfigureerd.

Building Block-ondersteuning

De SaaS-implementatie ondersteunt alle vooraf geïnstalleerde Building Blocks die zijn ontwikkeld door Blackboard. Blackboard biedt geen technische productondersteuning voor vooraf geïnstalleerde Building Blocks die zijn ontwikkeld door andere leveranciers of die afkomstig zijn uit de Open Source-community. Ondersteuning voor deze Building Blocks is de verantwoordelijkheid van de leverancier of community.

Als een bepaald Building Block geen deel uitmaakt van de vooraf geïnstalleerde verzameling, neem dan contact op met je accountmanager. Je kunt een ticket indienen op Behind the Blackboard en het .war-bestand meesturen om een begin te maken met de installatie van het aangepaste Building Block.

De meest recente update voor Google Chrome (Chrome 80) bevat een paar wijzigingen met betrekking tot de manier waarop de browser cookies van derden verwerkt. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op tools die worden geïntegreerd met Blackboard Learn met behulp van de LTI-standaard (Learning Tools Interoperability), Building Blocks (B2's) en REST API's. Als je een Learn-tool niet kunt openen in Chrome 80, wijzig je de instellingen van je browser in Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen. De instructies hiervoor staan in Google Chrome Help.

Meer informatie over hoe de wijzigingen van Chrome 80 van invloed kunnen zijn op Blackboard Learn op Behind the Blackboard.