Je kunt de planning in de praktijk brengen als deze stappen zijn voltooid:

 • Plannen van verificatieframework.
 • Identificeren van verificatieproviders.
 • Bepalen van de volgorde van de verificatieproviders.
 • Vaststellen van de hostnamen waaraan de verificatieproviders worden toegewezen.

De pagina Verificatie bevindt zich in de sectie Building Blocks van het configuratiescherm voor systeembeheer. Op deze pagina kun je alle providers beheren. Je kunt providers maken, weergeven en bewerken, en je kunt de status van een provider instellen op Actief of Inactief. Je kunt ook de volgorde van de providers aanpassen en de verificatielogboeken bekijken.

Opmerking: Als je vanwege een onjuiste configuratie van het nieuwe verificatieframework geen toegang hebt tot de gebruikersinterface, kun je het backend-script AuthenticationOneTimeLogin gebruiken.


Algemene instellingen voor verificatieproviders

Alle verificatieproviders hebben een groep gemeenschappelijke instellingen die je kunt aanpassen.

 • Naam (verplicht): geef een naam op voor de provider waardoor deze makkelijk is te onderscheiden van andere providers.
 • Beschrijving (optioneel): geef een beschrijving op waardoor deze provider makkelijk is te onderscheiden van andere providers, met name wanneer je providers van hetzelfde type maakt of wanneer providers worden toegewezen aan specifieke hostnamen.
 • Beschikbaarheid van verificatieprovider (Actief/Inactief): als je een nieuwe provider maakt, laat deze dan op Inactief staan totdat je helemaal klaar bent met de configuratie en het testen.
 • Zoekmethode gebruikers (gebruikersnaam/batch-UID): gebruik dit voor de veldtoewijzing van aanmeldingsnamen Als de aanmeldingsnaam van je provider niet is toegewezen aan de Learn-gebruikersnaam, kun je de inlognaam via het framework voor gegevensintegratie doorgeven aan het veld Batch_Uid.
 • Beperken op hostnaam: gebruik deze optie om een provider toe te wijzen aan een of meer hostnamen. Selecteer Deze provider gebruiken voor alle hostnamen of Deze provider beperken tot alleen de opgegeven hostnaam.
 • Beperkte hostnamen: typ een of meer hostnamen in het tekstvak, met één hostnaam per regel.

Standaardverificatieprovider

De interne verificatieprovider van Learn is de standaardverificatieprovider. Deze provider verifieert de aanmeldingsreferenties van een gebruiker aan de hand van de gegevens in de Blackboard Learn-database.

Je kunt deze provider toewijzen aan een of meer hostnamen en op Actief of Inactief zetten. Het is niet mogelijk om deze provider te verwijderen. Als alle andere providers op Inactief staan, wordt deze provider automatisch op Actief gezet.

Het standaardverificatieproces biedt geen ondersteuning voor wachtwoordcomplexiteit of beperkingen voor hergebruik. Er is ook geen mechanisme voor het beperken van het aantal mislukte aanmeldpogingen. Klanten met meer complexe vereisten adviseren we om een externe verificatieprovider te gebruiken, zoals LDAP, CAS of SAML.


Verificatieproviders maken

Je kunt verificatieproviders maken met de typen verificatieprovider die op dit moment worden ondersteund door Learn, te weten CAS, LDAP en SAML. Je kunt ook aangepaste providertypen maken en toevoegen aan het verificatieframework.

Ga als volgt te werk om een provider te maken:

 1. Wijs Provider maken aan en selecteer het gewenste type provider.
 2. Typ een naam en beschrijving voor de provider.

  Kies een naamgevingsconventie of beschrijving die het mogelijk maakt om providers eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Dit is vooral belangrijk als je providers van hetzelfde type maakt of wanneer providers worden toegewezen aan specifieke hostnamen. Deze namen zijn alleen bedoeld voor beheerders en worden niet gezien door eindgebruikers.

 3. Je kunt ook nog deze instellingen opgeven, maar dat is niet verplicht:
  • Zet Beschikbaarheid van verificatieprovider op Actief. De standaardinstelling is Inactief.

   Laat de provider op Inactief staan totdat je helemaal klaar bent met de configuratie en het testen.

  • Stel Zoekmethode gebruikers in op Batch-UID. De standaardinstelling is Gebruikersnaam.

   Als de aanmeldingsnaam van je provider niet is toegewezen aan de Learn-gebruikersnaam, kun je de inlognaam via het framework voor gegevensintegratie of Snapshot doorgeven aan het veld Batch_Uid.

  • Stel Beperken op hostnaam in op Deze provider beperken tot alleen de opgegeven hostnaam. Selecteer deze optie om deze provider toe te wijzen aan een hostnaam. typ een of meer hostnamen in het tekstvak Beperkte hostnamen, met één hostnaam per regel. De standaardinstelling is Deze provider gebruiken voor alle hostnamen.

   Er treedt een fout op als je komma's gebruikt om hostnamen van elkaar te scheiden.

 4. Als je een provider van het type CAS of SAML maakt, typ je in de sectie Instellingen provider een waarde in het veld Koppelingstekst en selecteer je desgewenst een pictogram.

  Opmerking: Als meerdere providers op Actief staan, worden dit pictogram en de koppelingstekst weergegeven in de sectie Aanmelden met behulp van van de aanmeldingspagina. Zie CAS-verificatieprovider of SAML-verificatieprovider voor meer informatie.

 5. Selecteer Opslaan en configureren om naar de configuratiepagina te gaan voor het type provider dat je wilt maken.