Je kunt honderden bevoegdheden configureren om zo exact te bepalen wat rollen en gebruikers mogen doen in een cursus. Dit onderwerp geeft een overzicht van faciliteringsbevoegdheden die je kunt verlenen of beperken voor cursusrollen.

De cursusrol Facilitator bevat standaard veel van de machtigingen die hier worden vermeld, maar niet allemaal. Raadpleeg de spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden voor meer informatie over bevoegdheden die zijn toegekend aan deze rol.

Bevoegdheden toekennen voor het beheren van cursusmateriaal

Veel instellingen werken samen met Subject Matter Experts (SME’s) om content te maken voor grote, meerdelige cursussen die worden aangeboden door verschillende faculteitsmedewerkers. Voor deze instellingen of cursussen kan het nodig zijn dat meerdere personen betrokken zijn bij het proces om het curriculum steeds verder te ontwikkelen of actueel te houden.

Om ervoor te zorgen dat de content in elke cursussectie consistent blijft, kunnen beheerders aanvullende machtigingen toekennen voor cursusrollen zodat gebruikers inhoud kunnen bekijken en de beschikbaarheid ervan kunnen aanpassen. Met behulp van gedetailleerde machtigingen wordt het bewerken van cursusmateriaal door gebruikers beperkt, maar kunnen ze cursusleiders toch helpen bij het dagelijkse beheer van cursusmateriaal.

De volgende machtigingen zijn beschikbaar en zijn van toepassing op cursusrollen:

 • Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Datumgebaseerde criteria maken
 • Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Datumgebaseerde criteria verwijderen
 • Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Datumgebaseerde criteria bewerken
 • Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Materiaalbeschikbaarheid bewerken
 • Configuratiescherm van cursus/organisatie (Grade Center) > Einddatum van Grade Center-items wijzigen

Wat is er veranderd aan deze bevoegdheden?

In eerdere versies van Blackboard Learn waren de bevoegdheden voor adaptieve inhoud bedoeld om regels van ieder type te maken, bewerken en verwijderen. Met de nieuwe bevoegdheden kun je bepalen wie er specifieke regels kan maken, bewerken en verwijderen op basis van prestaties of datum. Al deze bevoegdheden worden overgenomen door Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud.

De bevoegdheid Materiaalbeschikbaarheid bewerken was eerder een onderdeel van de bevoegdheid Materiaal bewerken. We hebben deze afzonderlijke bevoegdheid gemaakt zodat je gebruikers de mogelijkheid kunt geven om alleen de beschikbaarheid te wijzigen. Deze bevoegdheid wordt overgenomen door Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Materiaal bewerken.

De bevoegdheid Einddatum van Grade Center-items wijzigen was eerder een onderdeel van de bevoegdheid Alle beoordelingen. We hebben deze afzonderlijke bevoegdheid gemaakt zodat je gebruikers de mogelijkheid kunt geven om alleen einddatums in de cijferlijst te wijzigen. Deze bevoegdheid wordt overgenomen door Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Volledig beheer.


Cijferlijstbevoegdheden toekennen

Het proces van beoordeling binnen een cursus heeft allerlei verschillende facetten. Het toekennen van een cijfer is maar één onderdeel van het proces, dat verder kan bestaan uit onderhoud van cijfers, gegevens downloaden en uploaden, en cijfers vrijgeven. Beheerders van een instelling kunnen alle of sommige van deze machtigingen toekennen aan faciliterende medewerkers om de verantwoordelijkheid van beoordeling in grotere cursussen te verdelen.

De volgende machtigingen zijn beschikbaar en zijn van toepassing op cursusrollen:

 • Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Materiaalinstellingen weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Toetsen, enquêtes en pools > Toetsen > Toetsontwerp en -instellingen weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Volledig beheer
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Alle beoordelingen
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Grade Center weergeven
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Pogingen weergeven
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers weergeven
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers invoeren
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Feedback beoordelingen geven
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers vervangen
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers publiceren*
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfergegevens downloaden
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfergegevens uploaden

De bevoegdheden Volledig beheer en Alle beoordelingen nemen andere bevoegdheden voor beoordeling over. Volledig beheer neemt alle andere bevoegdheden over, terwijl Alle beoordelingen alle bevoegdheden overneemt behalve die te maken hebben met de cijferlijst (kolommen maken, gegevens uploaden, enzovoort). Controleer de gekoppelde bevoegdheden om er zeker van te zijn dat de rol de juiste toegang heeft.

*De bevoegdheid Cijfers publiceren is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave. Deze bevoegdheid heeft geen invloed op rollen in omgevingen met Blackboard Learn 9.1.

Wat is er veranderd aan deze bevoegdheden?

In eerdere versies van Blackboard Learn bevatte de bevoegdheid Alle beoordelingen verschillende mogelijkheden voor de cijferlijst, waaronder beoordeling, ontwerp van de cijferlijst en beschikbaarheid van beoordeelde items. De naam van deze bevoegdheid is gewijzigd in Volledig beheer om de bijbehorende mogelijkheden beter te omschrijven. De bevoegdheid Alle beoordelingen neemt de andere vermelde bevoegdheden over met betrekking tot beoordelingstaken, zoals het toekennen en vervangen van cijfers. Gebruikers met de bevoegdheid Alle beoordelingen kunnen geen taken uitvoeren zoals het aanpassen van het totale aantal mogelijke punten, het verwijderen van items uit de cijferlijst of het wijzigen van de cijferlijstcategorie van een item. Deze bevoegdheid wordt overgenomen door Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Volledig beheer.

Materiaalinstellingen weergeven en Toets- en ontwerpinstellingen weergeven zijn nieuwe bevoegdheden. Met Materiaalinstellingen weergeven kunnen gebruikers cursusmateriaal weergeven zoals cursusleiders dat doen. Als gebruikers niet beschikken over deze bevoegdheid, zien ze cursusmateriaal zoals studenten dat doen. Met Toets- en ontwerpinstellingen weergeven kunnen gebruikers toetsinstellingen weergeven.


Agendabevoegdheden toekennen

De cursusagenda is essentieel voor de betrokkenheid van studenten. Agendagebeurtenissen moeten correct zijn en tijdig gepost worden, zodat studenten weten wat er van ze gevraagd wordt en wanneer. Door gebeurtenissen en kantooruren weten studenten ook wanneer hun fysieke aanwezigheid verwacht wordt of verplicht is.

De volgende machtigingen zijn beschikbaar en zijn van toepassing op cursusrollen:

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Vermelding maken
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Gebeurtenis maken
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Cursusschema maken*
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Kantooruren maken*
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Vermelding verwijderen
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Gebeurtenis verwijderen
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Cursusschema verwijderen*
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Kantooruren verwijderen*
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Vermelding bewerken
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Gebeurtenis bewerken
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Cursusschema bewerken*
   • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Kantooruren bewerken*

*Bevoegdheden voor cursusschema's en kantooruren zijn alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave. Deze bevoegdheden hebben geen invloed op rollen in omgevingen met Blackboard Learn 9.1.

Wat is er veranderd aan deze bevoegdheden?

In eerdere versies van Blackboard Learn waren de bevoegdheden voor de agenda bedoeld om gebeurtenissen van ieder type te maken, bewerken en verwijderen. Met de nieuwe bevoegdheden kun je bepalen wie er specifieke gebeurtenissen kan maken, bewerken en verwijderen, waaronder agendagebeurtenissen, cursusschema's en kantooruren. Al deze bevoegdheden worden overgenomen door Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda.


Bevoegdheden voor mededelingen toekennen

Mededelingen spelen een belangrijke rol in de communicatie voor een cursus. Als je bevoegdheden voor mededelingen toekent aan een begeleider, kunnen gebruikers met deze rol mededelingen gebruiken om tijdgevoelige informatie te posten die belangrijk is voor het verloop van een cursus. Met aanvullende bevoegdheden kan een begeleider mededelingen bewerken en verwijderen en concepten weergeven.

De volgende machtigingen zijn beschikbaar en zijn van toepassing op cursusrollen:

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Mededeling maken
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Mededeling verwijderen
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Mededeling bewerken
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Alles weergeven (concepten en gepost)

Wat is er veranderd aan deze bevoegdheden?

De bevoegdheid Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Alles weergeven (concept en gepost) is nieuw en wordt overgenomen door Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen.


Bevoegdheden voor discussies en groepen toekennen

Discussies en groepen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het stimuleren van de betrokkenheid van cursusleden. Cursusleiders kunnen facilitatoren aanwijzen voor het opzetten van discussies of groepen in een cursus. Beheerders kunnen alle of enkele van deze machtigingen toekennen aan vertrouwde facilitatoren die kunnen helpen bij het instellen of verwijderen van groepen en discussies in een cursus.

De volgende machtigingen zijn beschikbaar en zijn van toepassing op cursusrollen:

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen > Leden toevoegen/verwijderen
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen > Groep maken
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen > Groep verwijderen
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen > Groep bewerken
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Discussieruimte
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Discussieruimte > Forum maken


Bevoegdheden en toegestane acties

Raadpleeg de volgende tabel om te begrijpen welke machtigingen van toepassing zijn op bepaalde gebieden van een cursus.

Bevoegdheid Toegestane actie
Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Weergeven

Mogelijkheid om de pagina Adaptieve inhoud weer te geven: Basis weer te geven voor een inhoudsitem uit een cursus. Alle velden zijn alleen-lezen.

Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Datumgebaseerde criteria maken

Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Datumgebaseerde criteria verwijderen

Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Datumgebaseerde criteria bewerken

Mogelijkheid om datumgebaseerde criteriavelden te gebruiken op de pagina Adaptieve inhoud: Basis.

Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Prestatiegebaseerde criteria maken

Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Prestatiegebaseerde criteria verwijderen

Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Prestatiegebaseerde criteria bewerken

Mogelijkheid om cijfergebaseerde criteriavelden te gebruiken op de pagina Adaptieve inhoud: Basis.

Configuratiescherm van cursus/organisatie (Grade Center) > Einddatum van Grade Center-items wijzigen

Mogelijkheid om de optie Einddatum wijzigen in het contextmenu en de bijbehorende pagina te gebruiken vanuit beoordeelde inhoudsitems, forums en discussielijnen.

Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Materiaalbeschikbaarheid bewerken

Mogelijkheid om de optie Beschikbaar maken/Niet beschikbaar maken in het contextmenu te gebruiken voor inhoudsitems van een cursus.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Toetsen, enquêtes en pools > Toetsen > Testontwerp en -instellingen weergeven

Niet van toepassing; geldt alleen voor de Ultra-cursusweergave in omgevingen met Blackboard Learn SaaS.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Alle beoordelingen

Toegang tot alle acties met betrekking tot beoordeling, uitgezonderd acties waardoor de cijferlijst of de configuratie hiervan wordt gewijzigd. Voorbeelden van toegestane acties: cijfers weergeven, pogingen weergeven, cijfers en feedback voor pogingen invoeren, cijfers vervangen, pogingen negeren, pogingen wissen en cijfers uitsluiten.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Grade Center weergeven

Alleen-lezen toegang tot de hoofdpagina van Grade Center, met inbegrip van alleen-lezen toegang tot de instellingen van elk item met cijfertoekenning. Geen toegang tot cijfers of pogingen van studenten.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Pogingen weergeven

Alleen-lezen toegang tot pogingen van studenten voor opdrachten en toetsen, maar zonder weergegeven scoregegevens.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers weergeven

Alleen-lezen toegang tot cijfergegevens van studenten, inclusief pogingen, scores voor pogingen en vervangende cijfers, feedback voor pogingen en opmerkingen bij cijfers.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers invoeren

Mogelijkheid om cijfers en feedback voor pogingen in te voeren vanaf pagina's voor pogingen/bijdragen, en invoeren van cijfer voor pogingen in het raster van Grade Center.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers vervangen

Mogelijkheid om handmatig vervangende cijfers en feedback in te voeren vanaf de pagina met cijferdetails of vanaf pagina's voor pogingen/bijdragen en vervangende cijfers in te voeren in het raster van Grade Center.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Feedback beoordelingen geven

Mogelijkheid om feedback voor pogingen in te voeren vanaf de pagina met cijferdetails of vanaf pagina's voor pogingen/bijdragen.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers publiceren

Niet van toepassing; geldt alleen voor de Ultra-cursusweergave in omgevingen met Blackboard Learn SaaS.

Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Materiaalinstellingen weergeven

Toegang tot het volledige schema met cursusinhoud (dus ook toegang tot items die zijn verborgen voor studenten of waarvoor beperkingen gelden door adaptieve inhoud).

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Vermelding maken

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Vermelding verwijderen

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Vermelding bewerken

Agendavermeldingen van elk type in de cursusagenda maken, verwijderen of bewerken.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Gebeurtenis maken

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Gebeurtenis verwijderen

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Gebeurtenis bewerken

Agendagebeurtenissen in de cursusagenda maken, verwijderen of bewerken.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Cursusschema maken

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Cursusschema verwijderen

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Cursusschema bewerken

Niet van toepassing; geldt alleen voor de Ultra-cursusweergave in omgevingen met Blackboard Learn SaaS.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Kantooruren maken

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Kantooruren verwijderen

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Agenda > Kantooruren bewerken

Niet van toepassing; geldt alleen voor de Ultra-cursusweergave in omgevingen met Blackboard Learn SaaS.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Alles weergeven (concepten en gepost) Cursusmededelingen weergeven ongeacht de publicatiestatus.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Mededeling maken

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Mededeling verwijderen

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Mededelingen > Mededeling bewerken

Een cursusmededeling maken, bewerken en verwijderen.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen > Leden toevoegen/verwijderen

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen > Groep maken

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen > Groep verwijderen

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Groepen > Groep bewerken

Cursusgroepen openen en maken. Gebruikers met deze bevoegdheden kunnen groepen bewerken, groepslidmaatschap wijzigen en groepen verwijderen.

Cursusschema > Discussies > Discussie maken (Ultra-cursusweergave)

Cursusschema > Discussies > Discussie verwijderen (Ultra-cursusweergave)

Niet van toepassing; geldt alleen voor de Ultra-cursusweergave in omgevingen met Blackboard Learn SaaS.

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Discussieruimte

Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Tools) > Discussieruimte > Forum maken

Mogelijkheid voor toegang tot discussies en het maken van forums.


Praktijkvoorbeelden

Een facilitator moet cijfers en feedback vrijgeven

Een onderwijsassistent of een andere cursusfacilitator heeft toegang nodig tot bepaalde gebieden van de cijferlijst om cijfers en feedback vrij te geven aan studenten. In dit geval hoeft de gebruiker alleen maar de mogelijkheid te hebben om cijfers te bekijken en te publiceren, niet om de cijfers op enige manier te bewerken of te verwijderen.

Voor dit voorbeeld moet je deze bevoegdheden toekennen:

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Grade Center weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Pogingen weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers publiceren

Een facilitator moet de bijdragen van studenten gedurende het semester bekijken

Een onderwijsassistent of een andere cursusfacilitator heeft toegang nodig tot bepaalde gebieden van de cijferlijst om de bijdrage van studenten te bekijken. In dit geval hoeft de gebruiker alleen maar de mogelijkheid te hebben om informatie te bekijken, niet om de cijfers op enige manier te publiceren, bewerken of verwijderen.

Voor dit voorbeeld moet je deze bevoegdheden toekennen:

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Grade Center weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Pogingen weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers weergeven

Een facilitator past het tempo van cursusmateriaal en cursusactiviteiten aan nadat het semester is begonnen

Een onderwijsassistent of een andere cursusfacilitator heeft toegang nodig tot bepaalde gebieden van het cursusmateriaal om vrijgavedatums en einddatums te wijzigen. In dit geval hoeft de gebruiker alleen maar de mogelijkheid te hebben om de beschikbaarheid van cursusmateriaal te bekijken en te wijzigen. De facilitator heeft geen toegang tot cijfers van studenten nodig.

Voor dit voorbeeld moet je deze bevoegdheden toekennen:

 • Configuratiescherm van cursus/organisatie (Grade Center) > Einddatum van Grade Center-items wijzigen
 • Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Adaptieve inhoud > Datumgebaseerde criteria bewerken
 • Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Materiaalbeschikbaarheid bewerken
 • Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Materiaalinstellingen weergeven

Een facilitator wijst cijfers toe die door de cursusleider worden gecontroleerd en gepubliceerd

Een onderwijsassistent of andere cursusfacilitator heeft toegang nodig voor het bekijken en beoordelen van inzendingen, zodat de cursusleider deze kan controleren voordat ze worden vrijgegeven aan studenten. In dit geval hoeft de gebruiker alleen maar de mogelijkheid te hebben om inzendingen te bekijken en cijfers toe te kennen. De cursusleider behoudt de mogelijkheid om cijfers te vervangen en te publiceren.

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers invoeren
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Feedback beoordelingen geven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Pogingen weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Grade Center weergeven
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Grade Center) > Cijfers weergeven