Ruimten

Met de tool Ruimten kunnen gebruikers ruimten inrichten voor ad-hoc communicatie en samenwerking, bijvoorbeeld voor studiegroepen, groepsprojecten, leesclubs of andere doeleinden die informeel leren stimuleren. Elke ruimte heeft een eigen prikbord, waar de leden van die ruimte berichten kunnen posten en met elkaar kunnen communiceren. Deze berichten worden vervolgens bij elkaar weergegeven in de tool Berichten van elk lid, zodat iedereen altijd op de hoogte is van wat er wordt besproken.

Gebruikers kunnen in minder dan één minuut zelf een ruimte maken. Het is dus niet nodig om contact op te nemen met een cursusleider of beheerder om een ruimte te maken. Dit kan heel gemakkelijk door in Mijn Blackboard de optie Een ruimte maken te selecteren. Gebruikers kunnen ook zoeken naar ruimten die anderen mensen binnen de instelling hebben gemaakt en hiervan lid worden. Dit kan trouwens met alle ruimten die beschikbaar zijn in het wereldwijde onderwijsnetwerk.

Wat is het verschil tussen groepen, organisaties en ruimten in Blackboard Learn?

De tool Groepen is een tool waarmee cursusleiders groepen studenten kunnen definiëren en beheren binnen een cursus. De tool biedt dezelfde geavanceerde mogelijkheden als bestaande cursustools (zoals blogs, wiki's, dagboeken en discussies) voor groepsopdrachten.

Een organisatie is een samenwerkingsgebied buiten cursussen dat beschikt over alle gewenste functionaliteit en dat dezelfde geavanceerde mogelijkheden biedt als de cursusomgeving. Deze voorziening is het meest geschikt voor comités, groepen, commissies, organisaties, enzovoort.

Een ruimte is een communicatie- en samenwerkingsgebied buiten cursussen die over iets minder mogelijkheden beschikt en ad-hoc door een gebruiker kan worden gemaakt. Een ruimte is het meest geschikt voor informeel leren (zoals studiegroepen), groepen met een bepaalde interesse en het creëren van een community. Het belangrijkste kenmerk is dat ruimten toegang bieden aan mensen uit andere instellingen binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk en daarmee een middel zijn om te communiceren en communities op te bouwen binnen meerdere instellingen. Deze mogelijkheden worden door geen enkele andere functie van Blackboard Learn aangeboden.

Alle drie deze tools blijven beschikbaar in Blackboard Learn, aangezien ze inspelen op verschillende scenario's en verschillende behoeften van gebruikers.


Opslag

Aangezien ruimten op de cloud zijn gebaseerd, worden ze opgeslagen in de Blackboard Cloud. Ruimten hebben dus geen gevolgen voor de opslagcapaciteit in Blackboard Learn.

Op het moment dat de functie Sociale profielen en hulpprogramma's beschikbaar komt, bevat onze cloudinfrastructuur services en componenten die worden gehost in door Blackboard beheerde datacenters in de VS en in de AWS-infrastructuur (Amazon Web Services). Profielgegevens en gegevens van Blackboard Social bevinden zich binnen AWS-gehoste componenten in de Verenigde Staten. Op dit moment worden alle gegevens van de cloudservices gehost in de Verenigde Staten.

Een van de voordelen van cloudgebaseerde services is de flexibiliteit die ze bieden om gebruik te maken van verschillende infrastructuurplatforms. Dit betekent dat de details van onze service-implementaties binnen infrastructuurplatforms kunnen veranderen na verloop van tijd.


Privacyopties

Gebruikers kunnen kiezen uit de volgende privacy-instellingen voor een ruimte:

  • Alle Blackboard-gebruikers: iedere gebruiker van Blackboard Learn kan deze ruimte vinden en er lid van worden.
  • Beveiligd: iedere gebruiker van Blackboard Learn kan deze ruimte vinden. Gebruikers kunnen een verzoek indienen voor lidmaatschap of worden uitgenodigd deel te nemen aan de ruimte. Leden moeten worden goedgekeurd door de beheerder(s) van de ruimte.
  • Persoonlijk: de ruimte wordt niet weergegeven in zoekresultaten, behalve voor beheerders en leden van de ruimte. Gebruikers moeten worden uitgenodigd om lid te worden.

De standaardinstelling voor ruimten is Beveiligd. Systeembeheerders kunnen geen beperkingen afdwingen voor bepaalde privacy-instellingen of de standaardinstelling wijzigen, aangezien deze instellingen hetzelfde zijn voor alle instellingen met Learn die verbinding maken met het cloudgebaseerde wereldwijde onderwijsnetwerk.


Ruimten controleren op ongewenste inhoud

Ruimten kunnen op dezelfde manier worden gecontroleerd en gerapporteerd als profielen. Een gebruiker kan in een ruimte Melden selecteren en het formulier invullen om de ruimte te rapporteren.

Ruimten zijn gekoppeld aan een bepaalde instantie van Blackboard Learn. De systeembeheerder van die instantie ontvangt een waarschuwing wanneer de ruimte is gerapporteerd, ongeacht wie dit heeft gedaan en uit welke instantie van Learn. De beheerder kan vervolgens actie ondernemen en de gemelde ruimte blokkeren door in het configuratiescherm voor systeembeheer naar Gemelde items onder Cloudbeheer te gaan. Wanneer een ruimte wordt geblokkeerd, is de ruimte nergens binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk meer toegankelijk. Dit is anders dan bij profielen. Als een systeembeheerder een profiel blokkeert, geldt dit alleen voor gebruikers in die instantie van Learn.


Externe gebruikers

Gebruikers moeten een Blackboard-profiel hebben om aan een ruimte te kunnen deelnemen, omdat ruimten deel uitmaken van het wereldwijde onderwijsnetwerk van instellingen met Blackboard Learn. Dit netwerk is alleen toegankelijk voor mensen met een gebruikersaccount voor een instantie van Blackboard Learn waarvoor de functie Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld. Ruimten of andere tools voor sociaal leren zijn niet toegankelijk voor mensen zonder een gebruikersaccount van Blackboard Learn, aangezien andere platforms op dit moment niet worden ondersteund en het wereldwijde onderwijsnetwerk niet openbaar toegankelijk is.


Ruimten en lidmaatschappen weergeven

In het profiel van een gebruiker wordt onder aan het zijpaneel vermeld van welke openbare of beveiligde ruimten de gebruiker lid is. Alleen openbare of beveiligde ruimten worden vermeld omdat dit de ruimten zijn die kunnen worden gevonden met de zoekfunctie voor ruimten. Er worden geen lidmaatschappen van persoonlijke ruimten getoond omdat deze ruimten alleen op uitnodiging zichtbaar zijn. Een andere gebruiker (zelfs niet een systeembeheerder van Learn) kan op geen enkele manier vaststellen van welke persoonlijke ruimten een gebruiker lid is geworden.

Het is niet mogelijk om een lijst weer te geven met alle openbare en persoonlijke ruimten. Openbare en beveiligde ruimten kunnen worden gevonden met de zoekfunctie voor ruimten, maar je moet wel zoeken op een trefwoord. Je kunt geen lijst met alle openbare of beveiligde ruimten genereren.

Er is geen zoekfunctie voor persoonlijke ruimten omdat deze alleen kunnen worden gevonden door mensen die zijn uitgenodigd om lid te worden van de ruimte. Een systeembeheerder van Learn kan echter een lijst kan opvragen met de persoonlijke ruimten die zijn gemaakt door gebruikers van die Learn-instantie. Deze lijst bevat niet alle persoonlijke ruimten, aangezien een systeembeheerder van Learn geen rechten of bevoegdheden heeft om persoonlijke ruimten te zien die zijn gemaakt door gebruikers van andere instellingen. De lijst met persoonlijke ruimten die zijn gemaakt door gebruikers van die Learn-instantie bestaat omdat de beheerder van Learn rapporten krijgt over ongepaste ruimten die zijn gemaakt door gebruikers van zijn Learn-instantie, ongeacht of deze ruimten openbaar, beveiligd of persoonlijk zijn.


Achtergelaten ruimten

Profielen en ruimten zijn geen voorzieningen van Blackboard Learn. Het zijn voorzieningen van een cloudomgeving die nauw zijn geïntegreerd met Blackboard Learn, maar ze zijn allebei bedoeld voor gebruik door meerdere instellingen en voor onbepaalde tijd. Om die reden staan ze los van gebruikersaccounts van Blackboard Learn of van de Blackboard Learn-instantie zelf.

Het verwijderen van de gebruikersrecord in Learn betekent niet dat het profiel van de gebruiker wordt verwijderd. Dat profiel kan namelijk ook worden gebruikt in andere instanties van Blackboard Learn of later opnieuw worden gebruikt wanneer de gebruiker naar een andere instelling met Blackboard Learn gaat. Er worden ook geen ruimten verwijderd die zijn gemaakt met dat profiel, aangezien (a) het profiel en de ruimte nog in gebruik kunnen zijn bij een andere instelling, of (b) het profiel en de ruimte later opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer de gebruiker het profiel inschakelt in een toekomstige Blackboard Learn-instantie. In het laatste geval heeft de gebruiker automatisch weer toegang tot alle eerdere ruimten.

Een ruimte kan alleen bestaan met ten minste één beheerder. Als een gebruiker een ruimte probeert te verlaten waarvan hij of zij de enige beheerder is, wordt de gebruiker gevraagd iemand anders aan te wijzigen als beheerder van de ruimte of de ruimte te verwijderen. Het is dus niet mogelijk een ruimte zonder een beheerder te hebben in het systeem.

Hoewel dit nog niet is doorgevoerd, zijn we bezig met het opstellen van een opschoningsbeleid voor ruimten. Als een ruimte een bepaald aantal maanden inactief is, ontvangen de beheerders van de ruimte een bericht dat de ruimte een maand later wordt verwijderd als deze inactief blijft. Op deze manier willen we voorkomen dat inactieve, ongebruikte ruimten de zoekfunctie vervuilen.


Een ruimte verwijderen

Profielen en ruimten zijn geen voorzieningen van Blackboard Learn en vallen deze dus niet onder de volledige controle van een systeembeheerder van Blackboard Learn. Het gaat hier om voorzieningen met een onbeperkte levensduur voor gebruik door verschillende instellingen. Ze staan dus onder de controle van de eindgebruikers die ze hebben gemaakt. Beheerders zijn niet bevoegd om profielen en ruimten te verwijderen (evenmin als berichten trouwens) omdat de eindgebruiker deze voorzieningen dan niet op andere instellingen en in de toekomst kan blijven gebruiken.