Profielen

Met behulp van een profiel kunnen gebruikers een online-identiteit creëren, zodat ze elkaar kunnen vinden en hun academische cv kunnen delen met medestudenten en potentiële werkgevers. Profielkaarten geven een samenvatting van het profiel van een gebruiker en bevatten de naam plus de belangrijkste ervaring en competenties van de gebruiker. Profielen worden geïntegreerd in MyEdu, waardoor het academische cv van een gebruiker ook toegankelijk wordt op plaatsen waar werkgevers rondkijken.

Meer informatie over hoe studenten profielen gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders profielen gebruiken


Twee verschillende profielen

In Blackboard Learn kan een gebruiker naast het cloudgebaseerde profiel een profiel hebben dat is opgeslagen in de toepassing. Deze twee profielen staan helemaal los van elkaar. De account van Blackboard Learn van de gebruiker geeft deze gegevens door aan de cloudservice: voornaam, achternaam, en de huidige inschrijvingen van de gebruiker bij cursussen en organisaties. Wijzigingen van velden zoals Naam of E-mailadres in het profiel hebben geen gevolgen voor vergelijkbare velden in Learn.

Instellingen kunnen niet automatisch profielfoto's toevoegen, omdat profielen het eigendom zijn van de gebruiker en door de gebruiker worden beheerd. Wel heeft elke gebruiker van het systeem de mogelijkheid te rapporteren dat een afbeelding of tekst in een profiel ongepast is.

Meer informatie over het rapporteren en controleren van ongepaste profielinhoud


Upgraden naar verbeterde cloudprofielen

Profielen bevinden zich in het Building Block Tools voor sociaal leren. Blackboard heeft in mei 2014 een update voor dit Building Block uitgebracht met verbeterde cloudprofielen. Deze maken gebruik van de MyEdu-profielervaring en bieden studenten de mogelijkheid hun werkervaring, projecten, organisatielidmaatschappen en vaardigheden aan te tonen. Door de update kunnen gebruikers hun identiteit ook buiten de instelling gebruiken en delen met bijvoorbeeld werkgevers waar ze solliciteren.

Als gebruikers hun profiel niet willen verbinden met MyEdu, moeten ze Mijn werkgever is selecteren in de lijst op de pagina Aan de slag!.

Meer informatie over het inschakelen en installeren van tools voor sociaal leren

Instructies voor het upgraden van het Building Block Tools voor sociaal leren, inclusief het bijwerken van profielen, zijn te vinden in de Releaseopmerkingen van mei 2014.

Controleer of het Building Block Cloudprofielen versie 3.9.5.15121 of hoger is.

Je moet de Cloud Connector voor je Blackboard Learn-omgeving inschakelen om de tools voor sociaal leren te kunnen gebruiken. Nadat je de tools voor sociaal leren hebt geïnstalleerd en ingeschakeld, ga je naar Systeembeheer > Cloudprofielen en -hulpprogramma's. Selecteer Aan voor de opties om het verbeterde cloudprofiel in te schakelen voor de gebruikers.

Profielopslag

Profielen zijn op de cloud gebaseerd en worden opgeslagen in de Blackboard Cloud. Profielen hebben geen gevolgen voor de opslagcapaciteit in Learn.

Op het moment dat de functie Sociale profielen en hulpprogramma's beschikbaar komt, bevat onze cloudinfrastructuur services en componenten die worden gehost in door Blackboard beheerde datacenters in de VS en in de AWS-infrastructuur (Amazon Web Services). Profielgegevens en gegevens van Blackboard Social bevinden zich binnen AWS-gehoste componenten in de Verenigde Staten. Op dit moment worden alle gegevens van de cloudservices gehost in de Verenigde Staten.

Eén van de voordelen van cloudgebaseerde services is de flexibiliteit die ze bieden om gebruik te maken van verschillende infrastructuurplatforms. Dit betekent dat de details van onze service-implementaties binnen infrastructuurplatforms kunnen veranderen na verloop van tijd.


Profielen zijn mobiel

Gebruikers met accounts in meer dan één instantie van Blackboard kunnen een enkel Blackboard-profiel gebruiken en dat koppelen aan meerdere Blackboard Learn-gebruikersaccounts.

Dit betekent dat een gebruiker één profiel kan onderhouden in de cloud van Blackboard Social en dat de gebruiker dat profiel in meerdere Blackboard Learn-systemen kan gebruiken. Dit is handig voor gebruikers die bij verschillende instellingen tegelijk Blackboard Learn gebruiken. Een gebruiker studeert bijvoorbeeld af aan de ene instelling en is al docent bij een andere instelling, of een gebruiker volgt een universitaire studie, maar volgt in de zomer enkele cursussen bij een andere instelling.

Nog belangrijker is dat gebruikers hun profiel nu gedurende hun hele academische loopbaan kunnen 'meenemen', ook wanneer ze bij een andere onderwijsinstelling gaan studeren of werken. Gebruikers die afstuderen aan een instelling waar Blackboard Learn wordt gebruikt en vervolgens onderwijsassistent worden op een hogeschool die ook Blackboard Learn gebruikt, kunnen hun profiel meenemen en blijven beschikken over de opgebouwde relaties, blijven deelnemen aan ruimten, enzovoort.

Bestaande profielen samenvoegen

Als gebruikers twee of meer profielen hebben, kunnen ze deze samenvoegen tot één profiel.

 1. Kies een doelprofiel. Gebruikers wijzen een doelprofiel aan door daar eerst hun e-mailadres in te voeren. Als ze het primaire e-mailadres van andere profielen wijzigen in het e-mailadres van het doelprofiel, worden de profielen samengevoegd met het eerste profiel waarvoor datzelfde e-mailadres is ingesteld. Het is raadzaam een profiel te kiezen waarin u een persoonlijk e-mailadres hebt ingesteld als het primaire e-mailadres.
 2. Stel het veld Primair e-mailadres van de overige bestaande profielen in op het e-mailadres van het doelprofiel. Dit is het moment waarop de profielen worden samengevoegd.
 3. Bestaande activiteiten en relaties (berichten, opmerkingen, lidmaatschap van ruimten, volgers en mensen die jij volgt) worden samengevoegd met het doelprofiel. De avatar, het colofon en het studiegebied worden altijd opgehaald uit het doelprofiel.

Voorbeelden:

Als een gebruiker een bestaand profiel heeft met het e-mailadres [email protected] en tijdens het maken van een nieuw profiel [email protected] invoert, wordt het nieuwe profiel (dat leeg is) samengevoegd met het bestaande profiel.

Als de gebruiker twee bestaande profielen heeft, één met [email protected] als het primaire e-mailadres en een ander profiel met [email protected], en deze gebruiker het e-mailadres van het eerste profiel wijzigt in [email protected], is het profiel voor ik2 het doelprofiel (omdat het primaire e-mailadres van dat profiel hetzelfde blijft). De berichten, de opmerkingen, het lidmaatschap van ruimten, de volgers en de mensen die de gebruiker volgt uit beide profielen zijn dan allemaal beschikbaar in het samengevoegde profiel, maar de avatar, het colofon en het studiegebied van het samengevoegde profiel worden opgehaald uit het doelprofiel.


Privacyinstellingen voor profielen

Gebruikers kunnen kiezen uit de volgende privacy-instellingen voor hun profiel:

 • Verborgen: Niemand kan de gebruiker vinden of zien op de pagina Mensen. De naam en avatar van de gebruiker worden weergegeven in alle cursussen van de gebruiker, maar anderen kunnen vanuit deze cursussen geen voorbeeld van het profiel weergeven.
 • Mijn instelling: Iedereen van de instelling van de gebruiker kan de gebruiker vinden en zien op de pagina Mensen. Anderen hoeven niet ingeschreven te zijn bij dezelfde cursus of organisatie als de gebruiker. De naam en avatar van de gebruiker worden weergegeven in alle cursussen van de gebruiker, en anderen kunnen vanuit deze cursussen een voorbeeld van het profiel weergeven.
 • Alle instellingen: Iedereen met een Blackboard-profiel kan de gebruiker vinden en zien op de pagina Mensen. Ze hoeven dus niet te zijn ingeschreven bij dezelfde instelling, cursus of organisatie als de gebruiker. De naam en avatar van de gebruiker worden weergegeven in alle cursussen van de gebruiker, en anderen kunnen vanuit deze cursussen een voorbeeld van het profiel weergeven.
 • Instellingen en werkgevers: Iedereen met een Blackboard-profiel kan de gebruiker vinden en zien op de pagina Mensen. Ze hoeven dus niet te zijn ingeschreven bij dezelfde instelling, cursus of organisatie als de gebruiker. De naam en avatar van de gebruiker worden weergegeven in alle cursussen van de gebruiker, en anderen kunnen vanuit deze cursussen een voorbeeld van het profiel weergeven.
 • Openbaar (aanbevolen): Iedereen met een Blackboard-profiel kan de gebruiker vinden en zien op de pagina Mensen. Ze hoeven dus niet te zijn ingeschreven bij dezelfde instelling, cursus of organisatie als de gebruiker. De naam en avatar van de gebruiker worden weergegeven in alle cursussen van de gebruiker, en anderen kunnen vanuit deze cursussen een voorbeeld van het profiel weergeven. De gebruiker krijgt ook een Google-profiel dat is geoptimaliseerd voor zoekmachines, zodat anderen deze gebruiker kunnen vinden op internet.

Als gebruikers een aantal van deze opties niet zien, heeft de instelling ze niet ingeschakeld.

De standaardinstelling voor profielen is Persoonlijk. Beheerders kunnen geen beperkingen afdwingen voor bepaalde privacy-instellingen of de standaardinstelling wijzigen, aangezien deze instellingen hetzelfde zijn voor alle instellingen met Blackboard Learn die verbinding maken met het cloudgebaseerde wereldwijde onderwijsnetwerk.

Een gebruiker blokkeren

Als gebruikers het niet prettig vinden dat anderen hun profiel kunnen zien of contact kunnen zoeken, kunnen ze Blokkeren selecteren in hun profiel of profielkaart.

Als een gebruiker deze optie selecteert, wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Wanneer een gebruiker een andere gebruiker blokkeert, is dit een persoonlijke actie tussen twee gebruikers en hoeft de beheerder niet in te grijpen.


Profielen controleren op ongewenste inhoud

Alle gebruikers en systeembeheerders van Blackboard Learn kunnen ongepaste inhoud die ze aantreffen in een profiel rapporteren door Melden te selecteren. Vanuit een profielkaart kan de gebruiker het vlagpictogram in de rechterbenedenhoek selecteren. Er verschijnt dan een scherm waarin enkele gegevens moeten worden ingevuld om het profiel te melden.

Als het profiel van een gebruiker is gerapporteerd, wordt de systeembeheerder gewaarschuwd via een mededeling naast Gemelde items onder Cloudbeheer in het configuratiescherm voor systeembeheer. Selecteer Gemelde items om alle gerapporteerde items te zien.

Op dit scherm kun je als beheerder het gerapporteerde item blokkeren. Open het menu naast een item om de melding te lezen en het item indien nodig te blokkeren voor andere gebruikers in deze instantie van Learn.

Als je Item blokkeren selecteert, wordt een melding weergegeven met meer informatie over de actie. Selecteer Blokkeren om te bevestigen dat je het item wilt blokkeren. Er wordt automatisch een e-mail naar de gebruiker gestuurd met het verzoek het profiel aan te passen zodat het kan worden vrijgegeven. De gebruiker ziet ook een melding in het eigen profiel met de mededeling dat het profiel is geblokkeerd en moet worden aangepast.

Nadat de gebruiker een aangepast profiel ter beoordeling heeft verzonden, ontvangt de beheerder een nieuwe melding Gemeld item. Op de pagina Gemelde items kun je zien dat de status is veranderd in Wordt geëvalueerd. Je kunt het aangepaste profiel controleren en de blokkering van het item opheffen als het in orde is.


Een profiel verwijderen

Gebruikers kunnen hun profiel verwijderen via de pagina Profiel bewerken. Als een gebruiker Mijn Blackboard-profiel verwijderen selecteert, heeft dat deze gevolgen:

 • Het profiel wordt verwijderd, inclusief alle profielgegevens, de profielkaart, de foto voor de avatar, het prikbord van het profiel, berichten die de gebruiker daar heeft gepost en eventuele reacties van andere gebruikers op berichten.
 • De gebruiker heeft mogelijk geen toegang tot bepaalde inhoud in hun cursussen. Items die eerder zijn weergegeven in de berichtentool van de gebruiker in de cloudservices, zijn niet langer beschikbaar.
 • De tool Mensen is niet meer beschikbaar. De gebruiker heeft geen toegang meer tot de tool Mensen en kan geen volledige profielen van andere gebruikers bekijken (profielkaarten zijn nog wel zichtbaar). Bovendien kan het profiel van de gebruiker niet meer worden gevonden omdat het niet meer bestaat. Eventuele opmerkingen van deze gebruiker op het prikbord van andere gebruikers worden weergegeven als Verwijderde gebruiker.
 • De tool Berichten is niet meer beschikbaar. De gebruiker heeft geen toegang meer tot de tool Berichten en kan geen cloudberichten meer verzenden. Cursusberichten en de e-mailfunctie werken nog wel op de gebruikelijke manier. Bijdragen van de gebruiker aan gesprekken in de tool Berichten worden weergegeven als Verwijderde gebruiker.
 • De tool Ruimten is niet meer beschikbaar. De gebruiker heeft geen enkele toegang meer tot de tool Ruimten. Eerdere bijdragen aan de tool Ruimten worden weergegeven als Verwijderde gebruiker.
 • De gebruiker wordt anoniem weergegeven in Blackboard Open Content. Eventuele bijdragen aan forums in Blackboard Open Content of bijdragen aan opdrachten/toetsen van Blackboard Open Content worden weergegeven als Verwijderde gebruiker in de Blackboard Open Content-interface.

  Hoewel de gebruiker anoniem wordt weergegeven in de Blackboard Open Content-interface, blijft de numerieke Blackboard Open Content-ID bestaan en is deze in Learn nog steeds gekoppeld aan de gebruikers-ID van Learn. Dit betekent dat de inzendingen voor opdrachten en toetsen van Blackboard Open Content in Learn nog steeds aan de juiste gebruiker zijn toegewezen. Die gegevens zijn echter niet aanwezig in een Blackboard Open Content-interface.

Een verwijderd profiel is niet meer te herstellen. Uiteraard kan de gebruiker een nieuw profiel maken, maar dit wordt dan niet opnieuw gekoppeld aan bestaande gegevens (zoals berichten in Ruimten die onder het oorspronkelijke profiel zijn gepost).


Inactieve profielen

Na 12 maanden van inactiviteit wordt vanuit de cloudservice een e-mail gestuurd naar de gebruiker met de mededeling dat het profiel automatisch na 30 dagen zal worden verwijderd, tenzij de gebruiker stappen onderneemt om het te behouden. Deze e-mail wordt gestuurd naar het primaire e-mailadres in het profiel van de gebruiker.