De tool Mensen

De tool Mensen biedt gebruikers toegang tot hun leer- of onderwijsnetwerk. De tool Mensen is in Service Pack 10 geïntroduceerd als onderdeel van Cloudprofielen en -hulpprogramma's en biedt gebruikers de gelegenheid de andere gebruikers in hun cursussen en organisaties te zien. Daarnaast kunnen ze een overzicht bekijken van de volledige instelling. Als de instelling gebruikmaakt van Community Engagement, heb je toegang tot de verbeterde tool Mensen als je Sociale profielen en hulpprogramma's inschakelt. De verbeteringen bieden de volgende mogelijkheden:

  • Profielen van alle gebruikers in het wereldwijde onderwijsnetwerk van instellingen met Blackboard Learn doorzoeken en weergeven
  • Gebruikers in het wereldwijde onderwijsnetwerk volgen en berichten sturen om contact te leggen
  • Zien wie je volgt en door wie jij wordt gevolgd

Meer informatie over hoe cursusleiders de tool Mensen gebruiken

Meer informatie over hoe studenten de tool Mensen gebruiken

Het wereldwijde onderwijsnetwerk

Als je Sociale profielen en hulpprogramma's inschakelt, wordt de instelling verbonden met een wereldwijd onderwijsnetwerk van instellingen die Blackboard Learn gebruiken. Toegang tot dit uitgebreide netwerk is een van de belangrijkste toegevoegde waarden van de nieuwe tools voor sociaal leren. Een essentieel voordeel voor gebruikers is dat ze toegang kunnen krijgen tot relaties en informatiebronnen voor hun opleiding die anders moeilijk bereikbaar zouden zijn. Tijdens onderzoek onder gebruikers bij het ontwikkelen van deze voorzieningen, is gebleken dat studenten van iedereen willen kunnen leren aangezien hun verwachtingen worden gestuurd door de toepassing van wereldwijde social media. Daarom kun je de interactie niet beperken tot gebruikers binnen dezelfde Blackboard Learn-omgeving.


Cursussen en organisaties uitsluiten van weergave in de tool Mensen

Cursussen en organisaties kunnen worden uitgesloten van weergave in de tool Mensen en het wijzigen van de context van de privacyinstelling van een gebruiker.

Voorbeeld: U geeft een oriëntatiecursus voor studenten waarin u alle gebruikers van de instelling inschrijft. Deze cursus voor de volledige instelling wordt toegevoegd aan de tool Mensen van elke gebruiker, waardoor het profiel van de gebruiker toegankelijk is voor alle gebruikers van de instelling. Hierdoor wordt het persoonlijke profiel van een gebruiker blootgesteld aan andere contexten waarvoor de gebruiker niet zelf actief heeft besloten eraan deel te nemen. Als je deze instellingsbrede cursus uitsluit, wordt deze verborgen in de tool Mensen en wordt voorkomen dat andere gebruikers die voor de cursus zijn ingeschreven een profiel van een ander kunnen vinden en bekijken.