Zoek je de nieuwste releaseopmerkingen? Release-opmerkingen bekijken voor Qwickly.

Informatie over Qwickly

Qwickly is een productiviteitsplatform voor Blackboard Learn. Met de module Qwickly kunnen cursusleiders cursussen beschikbaar maken, e-mails versturen, aankondigingen posten en materiaal naar verschillende cursussen tegelijk distribueren. Qwickly zorgt ervoor dat studenten met elkaar in contact komen om groepswerk mogelijk te maken. Bovendien kan Qwickly worden gebruikt om partners voor cloudopslag te koppelen aan Blackboard. Cursusleiders en studenten kunnen documenten toevoegen vanuit DropBox, Google Drive en OneDrive, koppelingen naar bestanden toevoegen en bestanden toevoegen aan inhoudsgebieden en opdrachten.

Meer informatie over het gebruik van Qwickly door studenten.

Meer informatie over het gebruik van Qwickly door cursusleiders.Beschikbaarheid en implementatie

Het Building Block Qwickly is beschikbaar in de bibliotheek met uitbreidingen. Je kunt Qwickly ook rechtstreeks via de website van Qwickly downloaden en installeren. Als je een Blackboard Learn-instantie met zelfhosting hebt, moet je het Building Block inschakelen nadat je het hebt gedownload. Qwickly verstrekt een licentiecode. Deze moet je invoeren om met de cloudservice Qwickly te kunnen werken. Nadat Qwickly is geïnstalleerd, moeten klanten van beheerde hosting een ticket op Behind the Blackboard openen om een gefaseerde herstart (rolling restart) van alle app-servers aan te vragen om zo een volledige update uit te voeren. Qwickly wordt standaard geleverd bij SaaS-implementaties van Blackboard Learn en is beschikbaar voor gebruik in de originele ervaring.


Qwickly configureren

De eerste stap bestaat uit het installeren van het Building Block Qwickly en het vervolgens inschakelen van de tool in je Blackboard Learn-omgeving.

Meer informatiebronnen zijn beschikbaar op de website van Qwickly

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Building Blocks > Geïnstalleerde tools.
 2. Zoek Qwickly in de lijst en selecteer Instellingen in het menu. Je wordt gevraagd een Qwickly-ID te maken. De Qwickly-ID is een unieke identificatie voor elke instelling of school. Als je nog geen Qwickly-ID hebt, selecteer je Ik heb nog geen Qwickly-ID om er een te genereren.
 3. Gebruik de Qwickly-ID om de licentie te initialiseren.
 4. Nadat je de Qwickly-licentie hebt geïnitialiseerd, configureer je Qwickly op de volgende pagina. Als je na inschakeling van Qwickly de instellingen wilt configureren, ga je naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer je in het menu Tools de optie Qwickly-instellingen.

  Bekijk de video over het configureren van de instellingen van Qwickly.

 5. Selecteer bij de Qwickly-instellingen de tools die je wilt gebruiken, stel de semestercode in en selecteer Verzenden.

  Je moet de tool configureren voordat je deze kunt gebruiken. Als je een upgrade uitvoert van de tool, moet je na de installatie toch naar de instellingen van Qwickly gaan en de instellingen opslaan, ook als je niets hebt veranderd.

  • Qwickly+Cloud: Als je de cloudconnectors wilt initialiseren, ga je naar het tabblad Ondersteuning en vraag je de cloudconnectors voor elke service aan. De verwerking hiervan duurt meestal 24 uur.
  • Semestercode: een optionele tekenreeks die betrekking heeft op specifieke sets met cursussen. Als u Qwickly bijvoorbeeld alleen wilt toepassen op cursus-ID's die beginnen met 2013SU, typt u die waarde in het block Semester Code. Semestercodes kunnen aan het begin, aan het eind of zelfs midden in de cursus-ID worden gebruikt. Als je Semestercode leeg laat, worden de tools van Qwickly toegepast op alle cursussen.
  • Qwickly Tools: Selecteer hier de tools die u beschikbaar wilt stellen. Beschikbare tools zijn zichtbaar voor faculteitsleden en studenten. Studenten zien alleen Submit Assignment, Email Instructor en Email Group Members.
 6. Als je cloudconnectors zoals Google Drive, Dropbox, Box en OneDrive wilt initialiseren, ga je naar het tabblad Ondersteuning en selecteer je de cloudconnectors die je wilt initialiseren. Het duurt meestal 24 uur om het verzoek te verwerken omdat de hostingproviders goedkeuring moeten geven.


Qwickly toevoegen als module

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar het menu Communities en selecteer Tabbladen en modules > Modules.
 2. Zoek de module Qwickly en selecteer Eigenschappen bewerken in het menu.
 3. Op deze pagina kun je:
  • Stel de module beschikbaar aan de juiste gebruikers. Meestal hoeft u een module alleen op systeemniveau beschikbaar te maken.
  • Schakel de optie Asynchroon laden toestaan uit. Met deze optie mag de module na andere elementen op de pagina worden geladen, ook als dat niet op volgorde is.
 4. Selecteer Verzendenals je klaar bent.
 5. Implementeer de Qwickly-module op de gebruikelijke manier op het tabblad Home.

  Blackboard adviseert om Qwickly linksboven op het tabblad Home te plaatsen.


Qwickly toevoegen als tool

Je kunt Qwickly als tool implementeren op het hoofdtabblad van Blackboard. Je kunt deze optie gebruiken als je Blackboard Learn-omgeving geen communities bevat.

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Tabbladen en modules > Toolpaneel.
 2. Selecteer Tool toevoegen.
 3. Typ een titel voor de tool en selecteer Qwickly in het toolselectiemenu.
 4. Kies de beschikbaarheid van de tool.
 5. Selecteer Verzenden als je klaar bent.

Qwickly toevoegen als cursustool

 1. Ga in configuratiescherm voor systeembeheer naar Tools in het menu Tools en functies.
 2. Zoek Qwickly in de lijst en schakel alle opties voor cursussen in. Pas de wijzigingen toe op nieuwe en bestaande cursussen.
 3. Selecteer Verzenden.

Je kunt controleren of de tool beschikbaar is in een cursus door naar een inhoudsgebied te gaan (zoals Cursusdocumenten) en Inhoud bouwen > Cloudinhoud uploaden te selecteren.


Webservices

Qwickly maakt gebruik van een aantal webservices van Blackboard. Deze moeten worden ingeschakeld om Qwickly goed te laten functioneren. Als je een foutbericht ziet met daarin de tekst .WS, is de kans groot dat de webservices voor dat item niet beschikbaar zijn voor Qwickly. Deze foutberichten zien er meestal zo uit:

 • operation Announcement.WS.createCourseAnnouncements is invalid
 • [WSFW005] Attempt to use a tool-only method (CourseMembership.WS.getCourseRoles) when authenticated as a user

Bepaal aan de hand van het foutbericht dat u ontvangt welke webservice moet worden ingeschakeld.

Webservices inschakelen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Integraties de optie Webservices.
 2. Zoek de Naam van webservice die overeenkomt met de webservicenaam in het foutbericht. In de bovenstaande voorbeelden zijn dat Announcement.WS en CourseMembership.WS.
 3. Open het menu van de gewenste webservice. Selecteer Bewerkingen.
 4. Zoek de bewerking die overeenkomt met de bewerking in het foutbericht en zorg dat de beperkingen zijn ingesteld op Alle geverifieerde toegang toestaan. In de bovenstaande voorbeelden zijn de bewerkingen createCourseAnnouncements en getCourseRoles.