Beheerders kunnen portfolio-instellingen wijzigen via het configuratiescherm voor systeembeheer. Zo kunnen er richtlijnen voor de toegang tot portfolio's worden ingesteld en kan de algemene systeembeschikbaarheid worden bepaald.


Gebruikersportfolio's beheren

  1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Tools de optie Portfolio's.
  2. Selecteer Portfolio's beheren.
  3. Voer een gebruikersnaam in of klik op Bladeren om een gebruikersnaam te zoeken.
  4. Selecteer Verzenden.
  5. De pagina Mijn portfolio's van de gebruiker wordt weergegeven. Beheerders kunnen nu alle portfolio's van die gebruiker beheren.