Tools beheren in een knooppunt

Een tool beheren vanuit een knooppunt op een hiërarchieniveau:

  1. Navigeer naar het knooppunt waarvoor u een tool wilt beheren.
  2. Selecteer het tabblad Tools.
  3. Selecteer de beschikbaarheid.

De pagina Toolbeheer

  1. Voor alle tools in een knooppunt wordt ook het type vermeld.
  2. Stel de tool al dan niet beschikbaar voor geverifieerde gebruikers.
  3. Vergrendel desgewenst de instelling voor het aanpassen van de beschikbaarheid van de tool. Als de instelling is vergrendeld, kunnen cursusleiders de instelling niet wijzigen voor een cursus of organisatie. Als de instelling niet is vergrendeld, kunnen cursusleiders de instelling wijzigen voor een cursus of organisatie.
  4. Wanneer u een beschikbaarheidsinstelling wijzigt, wordt u gevraagd hoe u de wijziging wilt doorvoeren. U kunt kiezen tussen Nieuwe cursussen/organisaties en Nieuwe en bestaande cursussen/organisaties.
  5. Stel de tool beschikbaar voor gasten en waarnemers. Als je het nee-symbool ziet, is deze tool niet beschikbaar voor gasten en waarnemers. Schakel het selectievakje Beschikbaarheid in of uit om de tool al dan niet beschikbaar te stellen aan gasten en waarnemers.
  6. Selecteer Verzenden om de wijzigingen op te slaan.