Tabbladen en modules toevoegen aan een knooppunt

Nadat er een knooppunt is gemaakt op een hiërarchieniveau, kunt u tabbladen en modules toevoegen aan het knooppunt. Tabbladen en modules worden op dezelfde manier toegevoegd. Elk tabblad en elke module wordt toegevoegd via het bijbehorende tabblad in de hiërarchie. Op dat tabblad kunnen beheerders zoeken naar tabbladen en modules die al zijn gedefinieerd in Blackboard Learn.

Een tabblad toevoegen aan een knooppunt in de hiërarchie:

 1. Navigeer naar het knooppunt waaraan je een tabblad wilt toevoegen.
 2. Selecteer het tabblad Tabbladen .
 3. Selecteer Tabblad toevoegen.
 4. Zoek en selecteer het tabblad dat je wilt toevoegen en selecteer Verzenden.

  U kunt tabbladen en modules ook toevoegen aan een knooppunt op het moment dat u het item maakt of wijzigt.


Tabbladen en modules verwijderen uit een knooppunt

 1. Navigeer naar het knooppunt dat je wilt verwijderen.
 2. Selecteer het tabblad Tabbladen.
 3. Zoek het tabblad dat je wilt verwijderen en open het bijbehorende menu.
 4. Klik op Verwijderen.

  Je kunt ook Knooppunt verwijderen selecteren op de pagina voor het maken of wijzigen van het item.