Instellingshiërarchie en domeinen

Zowel de instellingshiërarchie als domeinen zijn flexibele beheermodellen. De modellen bieden de volgende mogelijkheden:

  • Gebruikers, cursussen en organisaties ordenen
  • Beheertaken delegeren
  • Verschillende beheermachtigingen toewijzen aan gebruikers

In het geval van de instellingshiërarchie wordt er een boomstructuur weergegeven waarmee systeembeheerders cursussen, beheerders, organisaties en gebruikers kunnen toevoegen aan knooppunten. Elke gebruiker kan worden toegevoegd als beheerder en specifieke beheerdersrollen krijgen voor een knooppunt.

Domeinen zijn groepen objecten die door middel van regels worden samengesteld. De kenmerken van de objecten bepalen bij welk domein ze horen en door wie ze kunnen worden beheerd. Zie Domeinen voor meer informatie.

Als je werkt met domeinen, kan een gebruiker bijvoorbeeld de cursusbeheerder zijn voor alle niet-beschikbare cursussen. Zodra een cursus beschikbaar wordt gemaakt in het systeem, heeft de gebruiker geen toegang meer tot die cursus. Als u kiest voor de instellingshiërarchie kan een gebruiker de cursusbeheerder zijn van de faculteit Rechten. De gebruiker en de cursussen moeten dan worden toegevoegd aan het knooppunt dat de faculteit Rechten voorstelt.

Het belangrijkste verschil tussen hiërarchieën en domeinen is de manier waarop de machtigingen worden toegewezen. In een hiërarchie worden machtigingen verstrekt op basis van de locatie, terwijl dit bij domeinen gebeurt op basis van criteria. Een hiërarchiebeheerder heeft altijd toegang tot cursussen, ongeacht of deze als beschikbaar of niet-beschikbaar zijn ingesteld. De enige voorwaarde is dat de cursus zich bevindt in de hiërarchie waartoe de beheerder toegang heeft. Domeinbeheerders hebben geen toegang meer tot een cursus als deze als niet-beschikbaar wordt ingesteld, ongeacht de locatie, als ze machtigingen hebben die alleen gelden voor beschikbare cursussen. Domeinen zijn gebaseerd op regels en hiërarchieën op locaties. Domeinen bestaan uit groepen objecten die via regels zijn samengevoegd. De kenmerken van de objecten zelf bepalen bij welk domein ze horen en door wie ze kunnen worden beheerd. Hiërarchieën zijn boomstructuren, wat met zich meebrengt dat de locatie van de objecten bepaalt wie de objecten kan beheren.


Instellingshiërarchie en andere hiërarchieën van Blackboard

De instellingshiërarchie, de hiërarchie van Outcomes-eenheden en de cursuscatalogus zijn allemaal ontworpen voor een specifieke functie en zijn op geen enkele manier aan elkaar gerelateerd.

  • De instellingshiërarchie is bedoeld om beheerders in staat te stellen beheertaken waar nodig te delegeren aan andere gebruikers.
  • De hiërarchie van Outcomes-eenheden is alleen beschikbaar als uw school beschikt over een licentie voor Outcomes-toetsing. Deze hiërarchie is bedoeld voor het gestructureerd weergeven van zowel de academische als administratieve eenheden van een instelling, met als doel gegevens op een bepaald niveau van de instelling te verzamelen.
  • De cursuscatalogus is bedoeld voor het weergeven van cursussen in de catalogus zelf.