Blackboard adviseert in de meeste gevallen gebruik te maken van instellingshiërarchiefuncties in plaats van domeinen. Instellingshiërarchie maakt een vollediger gebruik van andere Learn-functies mogelijk en vereist geen logica op basis van aangepaste regels.

Je maakt domeinbeheerders door een gebruiker te combineren met systeemrollen binnen het domein. Systeemrollen zijn rollen die administratieve bevoegdheden definiëren. Een gebruiker kan verschillende systeemrollen binnen een domein toegewezen krijgen. Als een gebruiker verschillende systeemrollen heeft, worden alle bevoegdheden van elke rol aan hem of haar toegewezen. Als de ene systeemrol een actie toestaat, maar een andere systeemrol dezelfde actie niet toestaat, kan de gebruiker de betreffende actie wel uitvoeren.

systeemrollen die zijn gekoppeld aan gebruikersrecords in het standaarddomein gelden voor alle domeinen. Het standaarddomein is de volledige set gegevens in het systeem. Systeemrollen kunnen aan gebruikers worden gekoppeld op de pagina Gebruiker bewerken of wanneer gebruikers worden aangemaakt. Systeemrollen die op deze manier worden toegevoegd, zijn van toepassing op het standaarddomein.


Beheerders toevoegen aan domeinen

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Domeinen. Er wordt een lijst met domeinen weergegeven. Zie Domeinen maken als er nog geen domeinen bestaan.
  2. Open het menu van een domein en selecteer Beheerders beheren. Op de pagina Beheerders beheren worden alle domeinbeheerders en hun systeemrollen weergegeven. Selecteer een rol de pagina Bevoegdheden beheren voor die specifieke rol te openen. Ga zorgvuldig te werk bij het aanpassen van bevoegdheden, aangezien de wijzigingen in het gehele systeem worden toegepast voor alle gebruikers met de desbetreffende systeemrol in een domein.
  3. Selecteer Beheerder.
  4. Voer de gebruikersnaam voor de nieuwe domeinbeheerder in.
  5. Wijs de systeemrollen toe die binnen het domein van toepassing zullen zijn.
  6. Selecteer Verzenden.