Blackboard adviseert in de meeste gevallen gebruik te maken van instellingshiërarchiefuncties in plaats van domeinen. Instellingshiërarchie maakt een vollediger gebruik van andere Learn-functies mogelijk en vereist geen logica op basis van aangepaste regels.

Door een domein te maken, voeg je een nieuw domein toe aan het systeem. Nadat u het domein hebt gemaakt, kunt u dit vullen met verzamelingen en domeinbeheerders aanwijzen.

Domeinen zijn alleen zichtbaar in het configuratiescherm voor systeembeheer. Bovendien kan alleen de beheerder de lijst met domeinen bekijken. Domeinen zijn niet zichtbaar voor gebruikers van het systeem omdat domeinen een administratieve beheertool zijn. Beheerders die binnen een domein werken, merken evenmin iets van het domein. Ze benaderen eenvoudig functies en voorzieningen in het configuratiescherm voor systeembeheer. Het domein bepaalt welke gegevens de domeinbeheerder kan beheren.

Het is bij het maken van een domein van belang om onderscheid te maken tussen de domeinnaam en de domein-ID. De domein-ID is een unieke waarde waarmee het domein in het systeem wordt geïdentificeerd. De domeinnaam is de naam van het domein zoals de beheerder die ziet.


Een domein maken

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Domeinen.
  2. Selecteer Domein maken.
  3. Voer een domeinnaam en een domein-ID in. De domeinnaam is de naam die in de gebruikersinterface wordt weergegeven. De domein-ID is een permanente, unieke waarde die in de database aan het domein wordt toegekend. Wanneer u de domein-ID hebt ingesteld, kunt u deze niet meer wijzigen.
  4. Voer een beschrijving in voor het domein.
  5. Selecteer Verzenden. Het domein wordt nu weergegeven in de lijst met domeinen op de pagina Domeinen.