Systeembeheerders hebben automatisch toegang tot alle niveaus van de hiërarchie. Afhankelijk van het raamwerk (framework) van de instelling en de bijbehorende hiërarchie, kunnen systeembeheerders via de hiërarchie-interface het beheer van knooppunten op bepaalde niveaus delegeren aan andere gebruikers.


Een beheerder toevoegen voor een knooppunt in de hiërarchie

 1. Navigeer naar het knooppunt waaraan je een beheerder wilt toevoegen.
 2. Selecteer het tabblad Beheerders.
 3. Selecteer Beheerder toevoegen.
 4. Kies Bladeren om op gebruikersnaam te zoeken naar een gebruiker die je wilt toevoegen aan het knooppunt en selecteer vervolgens Verzenden.
 5. Selecteer onder Rollen de beheerdersrollen die u wilt toewijzen aan de gebruiker.
 6. Selecteer Verzenden.

  Gebruikers die als beheerder worden toegevoegd aan een hiërarchieknooppunt worden niet als beheerder toegevoegd aan de onderliggende knooppunten op dat niveau. Beheerders moeten voor elk knooppunt dat ze gaan beheren afzonderlijk worden toegevoegd.


Een beheerder voor een knooppunt wijzigen of verwijderen

 1. Navigeer naar het knooppunt waaraan je een beheerder wilt toevoegen.
 2. Selecteer het tabblad Beheerders.
 3. Zoek de beheerder die je wilt wijzigen of verwijderen en open het bijbehorende menu.
 4. Kies Bewerken of Verwijderen.