Bibliothecarissen zijn gebruikers van Blackboard Learn die verantwoordelijk zijn voor het beheren van inhoud binnen een of meer gebieden in de bibliotheek van Content Collection. Deze gebruikers beschikken over de machtigingen Lezen, Schrijven, Beheren en Verwijderen voor een of meer gebieden van de bibliotheek. In eerste instantie bestaan er geen bibliothecarissen in het systeem. Beheerders moeten machtigingen voor de rol bibliothecaris toewijzen aan gebruikers.

Elke combinatie van machtigingen kan worden toegekend aan een gebruiker met de rol van bibliothecaris. Een bibliothecaris heeft lees- en schrijfmachtigingen nodig om bestanden toe te voegen aan de bibliotheek. Beheermachtiging is nodig om machtigingen voor submappen en bestanden toe te wijzen aan andere gebruikers. De machtiging Verwijderen is nodig om items te verwijderen.

Bibliothecarissen met beheermachtigingen kunnen machtigingen voor andere gebruikers toevoegen binnen een of meer gebieden van de bibliotheek. Met de juiste machtigingen kunnen bibliothecarissen verantwoordelijk worden gesteld voor het aanstellen van andere bibliothecarissen en het beheren van alle inhoud in de bibliotheek.


Een bibliothecaris maken

Meerdere gebruikers kunnen de rol bibliothecaris hebben.

  1. Gebruik het configuratiescherm voor systeembeheer om te controleren of eReserves is ingeschakeld.
  2. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Inhoud beheren.
  3. Selecteer Bibliotheekinhoud in het Content Collection-menu.
  4. Open het menu eReserves of het menu Bibliotheekinhoud en selecteer Machtigingen.
  5. Selecteer Specifieke gebruikers selecteren.
  6. Typ de naam van de gebruiker die bibliothecarismachtigingen moet krijgen. Je kunt de optie Bladeren gebruiken om de gebruiker te zoeken.
  7. Schakel in het vak Machtigingen instellen de gewenste selectievakjes in. Over het algemeen moeten bibliothecarissen beschikken over alle machtigingen voor inhoud in hun gebieden.
  8. Schakel het selectievakje Overschrijven alleen in wanneer de gebruiker eerder machtigingen heeft gehad voor de bibliotheek of een gebied binnen de bibliotheek. Eerdere machtigingen worden dan overschreven door de nieuwe machtigingen.
  9. Selecteer Verzenden.

Bibliothecarissen hebben toegang tot eReserves-mappen via de optie Map zoeken. Als de bibliothecaris is ingeschreven bij de cursus, worden de bijbehorende cursusmappen in eReserves automatisch weergegeven.