Beheerders zijn verantwoordelijk voor het inschakelen en beheren van gebieden binnen de bibliotheek in Content Collection.

De bibliotheek wordt gebruikt voor het posten van e-Reserves, elektronische manuscripten en andere instellingsbronnen. De bibliotheek is volledig geïntegreerd met Blackboard Learn en vormt zo een krachtige en flexibele manier om materiaal te delen en te distribueren.

Er zijn standaard twee hoofdgebieden binnen de bibliotheek:

  • Bibliotheekinhoud
  • eReserves

Beheerders kunnen gebieden toevoegen aan de bibliotheek door mappen op het hoogste niveau aan te maken. De standaardinstelling is dat alleen beheerders de bibliotheek kunnen beheren. Als de bibliotheek moet worden beheerd en onderhouden door andere gebruikers, moeten hiervoor machtigingen worden toegewezen. Machtigingen kunnen worden toegekend aan mappen op het hoogste niveau of alleen aan bepaalde submappen. Elke gebruiker met de machtiging Beheren voor een map op het hoogste niveau, kan machtigingen toekennen voor mappen binnen die map.

Wijs een bibliothecaris aan om de inhoud geordend te houden.


Bibliotheekinhoud

Het gedeelte Bibliotheekinhoud kan worden ingedeeld volgens de specifieke wensen van je instelling en is bedoeld voor inhoud die binnen de volledige onderwijsinstelling wordt gedeeld. Standaard hebben alle gebruikers de machtiging Lezen voor alle items in de map Bibliotheekinhoud.


eReserves

eReserves is een gebied binnen de bibliotheek dat materiaal bevat waartoe toegang moet worden geregeld, zoals documenten met copyright. Dit gebied kan alleen beschikbaar worden gesteld voor cursussen. De weergegeven mappen zijn voor de cursussen waarbij je bent ingeschreven. Selecteer Alle mappen tonen om alle mappen weer te geven, niet alleen de mappen waarvoor je bent ingeschreven.

Het gebied eReserves is niet beschikbaar voor organisaties.

Het gebied eReserves wordt automatisch per cursus geordend en elke cursus in Blackboard Learn heeft een bijbehorende map in eReserves. Aangezien mappen in het gebied eReserves automatisch worden aangemaakt, is het niet mogelijk mappen toe te voegen. Het is evenmin mogelijk bestaande mappen te verplaatsen, te verwijderen of een andere naam te geven.

Meer informatie over het beheer van eReserves