Cursusinhoud ordenen

Beheerders kunnen de map Courses in Content Collection beschikbaar maken voor cursusleiders, ontwerpers van inhoud en studenten.


De map /courses of /organizations gebruiken

De mappen /courses en /organizations kunnen op verschillende manieren worden gebruikt:

  • Als een sandbox voor cursusleiders, onderwijsassistenten en cursusbouwers voor het maken en onderling delen van documentatie waarnaar een koppeling kan worden gemaakt vanuit de cursus om deze te kunnen delen met de cursusleden.
  • Als een ruimte voor studenten waar zij de cursusinhoud direct kunnen benaderen of kunnen samenwerken aan cursusinhoud.
  • Voor het bieden van een werkruimte en toegang tot documenten aan brede gebruikersgroepen, bijvoorbeeld alle cursusleiders die tot een afdeling behoren of alle cursusleiders die zijn geïnteresseerd in een specifiek onderwerp.

De map /cursussen of /organisaties gebruiken als sandbox

De cursusmap kan worden gebruikt als sandbox voor de cursusleiders, onderwijsassistenten en cursusbouwers van elke cursus voor het maken en onderling delen van documentatie. Er hoeven geen extra machtigingen te worden toegekend, aangezien deze rollen al standaard beschikken over volledige machtigingen voor hun cursussen.

Zodra inhoud is gemaakt in de map Courses, kan hiernaar een koppeling worden ingesteld vanuit de cursus zodat deze kan worden gedeeld met de cursusleden.


Studenten selectieve toegang bieden tot cursus- en organisatiemappen

Cursusleiders kunnen studenten toegang bieden tot de map Courses zodat zij kunnen samenwerken aan groepsprojecten of kunnen schrijven naar collectieve documentatie. Hiertoe moet de machtiging worden toegekend aan studenten in de cursus voor de cursusmap op het hoogste niveau (met de cursus-ID in de naam). Submappen kunnen selectief niet beschikbaar worden gemaakt door studentmachtiging te verwijderen voor deze 'persoonlijke' mappen.


Opslag, werkruimte en toegang bieden voor inhoudsverzamelingen

In de praktijk zullen veel instellingen groepen gebruikers hebben die niet lid zijn van dezelfde cursussen of organisaties, maar die wel toegang tot dezelfde inhoud moeten hebben.

De systeembeheerder kan hiertoe een cursus-ID of organisatie-ID maken voor een niet bestaande cursus, bijvoorbeeld 'BotanieNiveau1', en vervolgens alle gebruikers die moeten werken met inhoud voor dat onderwerp inschrijven voor de cursus als cursusleider, cursusbouwer of student.

Hierna volgt een voorbeeld van het opzetten van een dergelijke cursus:

  • Wijs aan inhoudsbeheerders de rol van cursusleider toe zodat zij beschikken over de machtiging Beheren voor alle inhoud. Op die manier kunnen zij een koppeling maken met het materiaal voor hun cursus.
  • Wijs aan inhoudsmakers de rol van cursusbouwer toe en ken hen de machtiging Schrijven toe voor alle inhoud (verwijder de standaardmachtiging Beheren voor cursusbouwers of maak een nieuwe portaalrol met alleen de machtigingen Lezen en Schrijven voor de cursusmap).
  • Wanneer inhoudsgebruikers (cursusleiders) een rechtstreekse koppeling maken met het materiaal vanuit hun cursussen, moeten zij cursusleider zijn van de cursus. Anders moeten zij beschikken over de machtiging Lezen om het materiaal weer te geven, zodat zij al het materiaal kunnen kopiëren naar hun eigen cursusmappen voordat zij een koppeling maken.

Maak de cursus niet beschikbaar om ervoor te zorgen dat deze wel kan worden benaderd via het gebied /courses van Content Collection, maar niet vanuit e-Reserves, de cursuscatalogus of cursusportaalmodules.

Zolang de cursus-ID niet is verwijderd, wordt de cursusmap weergegeven in Content Collection. Via dit model blijft inhoud ook na de tijdlijn van een afzonderlijke cursus beschikbaar.


Mappen maken in het cursusinhoudsgebied

De cursus- en organisatiemappen gebruiken bestaande ID's (cursus-ID's en organisatie-ID's) bij het maken van submappen. Wanneer een cursus bijvoorbeeld de cursus-ID Biologie100 heeft, krijgt de cursusmap in Content Collection automatisch de naam Biologie100. Mappen kunnen handmatig worden toegevoegd aan de cursus- of organisatiemappen op het hoogste niveau, maar binnen de specifieke cursus- of organisatiemap moeten submappen worden toegevoegd via de optie Map toevoegen.


Toegang tot het cursusinhoudsgebied

Beheerders moeten overwegen wie toegang moeten krijgen tot cursusmappen. Standaard krijgen cursusleiders, onderwijsassistenten en cursusbouwers volledige machtigingen toegekend. Dit houdt tevens in dat de map wordt gegenereerd wanneer een van deze gebruikers het tabblad Content Collection voor het eerst opent.

Deze standaardtoewijzing van rollen kun je wijzigen door in het configuratiescherm voor systeembeheer naar Beheer van inhoudsgebieden te gaan en Instellingen voor het maken van standaardmappen en vervolgens Bewerken te selecteren in het menu van de map /courses. Door het selecteren van aanvullende cursusrollen, worden aan deze gebruikers volledige machtigingen toegekend. Wanneer gebruikers, zoals studenten, alleen moeten beschikken over de machtiging Lezen voor een gebied, moet de machtiging worden gewijzigd via Machtiging beheren voor die afzonderlijke cursus nadat de cursusmap is gegenereerd.