Zoeken in Content Collection

Hoe voer ik een zoekopdracht uit?

Je kunt zoeken in de inhoud die voor jou beschikbaar is in Content Collection.

Open bestanden of mappen die niet worden weergegeven in de mapstructuur. De machtiging Lezen kan aan je zijn toegekend voor een bestand of map die niet in je mapstructuur of snelkoppelingsweergave wordt weergegeven. Gebruik om het item te vinden zoekopdrachten zoals de naam van het bestand of de map, of de gebruikersnaam van iemand die het bestand heeft gemaakt.

Informatie vinden: Gebruik de zoekfunctie om informatie te vinden over een bepaald onderwerp, geschreven door een specifieke gebruiker, of met bepaalde metagegevens.

Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. Zoekopdrachten maken geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters en dezelfde resultaten worden weergegeven.

Je kunt snel zoeken via het menu Zoeken in het Content Collection-menu. Je kunt een Standaard zoekopdracht of een Uitgebreide zoekopdracht gebruiken. Je kunt zoekopdrachten opslaan en ze later weer uitvoeren via de pagina Opgeslagen zoekopdrachten. Gebruikers kunnen ook in portfolio's en portfolio-items zoeken.

Content Collection-items die zijn gekoppeld aan portfolio's worden doorzocht tijdens een standaard of uitgebreide zoekopdracht. Met een uitgebreide zoekopdracht of standaard zoekopdracht kun je geen volledige portfolio's en portfolio-items, zoals welkomstpagina's en itempagina's, vinden. Gebruik Zoeken in portfolio's om deze items te zoeken.


'Slimme' zoekopdrachten

Alle zoekopdrachten zijn gebaseerd op je machtigingen voor een bestand of map. Als je de machtiging Lezen niet hebt voor een item, wordt het niet in de zoekresultaten weergegeven, zelfs als het aan de zoekcriteria voldoet. Wanneer meerdere machtigingen zijn ingesteld voor bestanden of mappen, gelden deze machtigingen ook voor het bestand of de map dat/die wordt geopend vanuit de zoekresultaten.


'AND'-zoekopdrachten

Je kunt criteria in meerdere zoekvelden invoeren om een 'AND'-zoekopdracht te maken. Een item moet aan alle ingevoerde criteria voldoen om te worden weergegeven in de zoekresultaten. Elk criterium verfijnd de zoekopdracht.

Je hoeft maar in één veld op de pagina criteria in te voeren om een zoekopdracht uit te voeren.


Zoekcriteria

De volgende informatie is handig wanneer je zoekopdrachten uitvoert in de Content Collection:

 • Je moet ten minste één term invoeren op een zoekpagina.
 • Als je meerdere woorden gebruikt voor een zoekopdracht, worden in de zoekresultaten alleen die bestanden weergegeven die alle opgegeven woorden bevatten.
 • Je kunt ook jokertekens gebruiken als je naar inhoud van bestanden zoekt. Als je bijvoorbeeld 'zoek*' invoert, worden items met zowel 'zoek' als 'zoeken' in de inhoud geretourneerd. In dit geval moet je hele woorden gebruiken.
 • Je kunt delen van woorden gebruiken als je naar bestandsnamen zoekt. Als je bijvoorbeeld 'zoeken' invoert, worden items met 'zoek' in de bestandsnaam geretourneerd. In dit geval kun je geen zoekopdrachten met jokertekens gebruiken.
 • In het vak Bestands- of mapnaam kun je een bestandsextensie invoeren om alle bestanden van een bepaald extensietype weer te geven in de zoekresultaten. Typ bijvoorbeeld '.xls' als je alle Excel-bestanden wilt weergeven.

Zoeken met jokertekens, op nabijheid of bij benadering

Deze informatie is nuttig wanneer je zoekopdrachten uitvoert in de Content Collection met jokertekens, op nabijheid of bij benadering. Gebruik deze zoekopdrachten alleen wanneer je in de inhoud van bestanden zoekt, niet wanneer je in bestandsnamen zoekt.

 • Je kunt een zoekopdracht met een jokerteken uitvoeren door in het midden of aan het einde van de zoektermen een sterretje (*) in te voegen. Gebruik dit om een term te vinden waarvan één teken kan verschillen. Voer bijvoorbeeld 'te*t' in als je naar 'test' of 'telt' zoekt. Of als meerdere tekens kunnen verschillen. Voer bijvoorbeeld 'test*' in als je naar varianten op 'test' zoekt, zoals 'testen', 'tests' enzovoort.
 • Je kunt een jokerteken of sterretje (*) niet als eerste teken in een zoekopdracht gebruiken, aangezien dan alle items in de Content Collection worden weergegeven.
 • Je kunt bij benadering zoeken door de tilde (~) toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld naar een term zoeken die een vergelijkbare spelling heeft als 'symfonie'. Typ: test~
 • Je kunt de tilde (~) ook gebruiken om naar woorden te zoeken die binnen een bepaald aantal woorden van elkaar vandaan staan. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar 'test' en 'geschiedenis' binnen 10 woorden van elkaar in een document. Typ: 'test geschiedenis'~10

Booleaans zoeken

Je kunt deze Booleaanse operatoren gebruiken om in de Content Collection te zoeken: AND, OR, NOT, '-', '+'. Je moet Booleaanse operatoren IN HOOFDLETTERS invoeren. Je kunt haakjes gebruiken om componenten te groeperen en subquery's te maken in zoekopdrachten.

 • operator OR: Met de operator OR koppel je twee termen en worden de documenten weergegeven die een van beide termen bevatten. In plaats van het woord OR kun je het symbool 'll' gebruiken. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar documenten die de tekst 'test geschiedenis' of alleen 'test' bevatten, kun je een van deze query's gebruiken: "test history" ll test, "test history" OR test
 • operator AND: Wanneer je de operator AND gebruikt, worden de documenten weergegeven die beide termen bevatten. In plaats van het woord AND kun je het symbool '&&' gebruiken. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar documenten die de tekst 'test geschiedenis' en 'test' bevatten, gebruik je een van deze query's: "test history" && "history test", "test history" AND "history test"
 • operator NOT: Met de operator NOT sluit je documenten uit die een bepaalde term bevatten. In plaats van het woord NOT kun je het symbool '!!' gebruiken. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar documenten die de tekst 'geschiedenistest' bevatten, maar niet de tekst 'wiskundetest', gebruik je deze query: "history test" ! "calculus test", "history test" NOT "calculus test"
 • operator +: Voor de + operator moet de term na de + voorkomen in de tekst van een document. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar een document dat de tekst 'test' en mogelijk de tekst 'geschiedenis' bevat, gebruik je deze query: +test history
 • operator -: Met de - operator sluit je documenten uit die een bepaalde term bevatten. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar documenten die de tekst 'geschiedenistest' bevatten, maar niet de tekst 'geschiedenisopdracht', gebruik je deze query: history test - assignment
 • Groeperen: Je kunt haakjes gebruiken om componenten te groeperen om subquery's te maken in een zoekopdracht. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar 'geschiedenis' of 'revolutie' en 'test', gebruik je deze query: (history OR revolution) AND test

Standaard zoeken

Je kunt de optie Standaard zoeken gebruiken om snel te zoeken naar inhoud in Content Collection-items met een beperkt aantal zoekcriteria. De bestandsnaam en alle metagegevens van het bestand worden automatisch opgenomen in de zoekopdracht.

Standaard zoeken bevat twee opties:

Opties voor Standaard zoeken
Optie Beschrijving
Zoekcriteria
Bestandsinhoud zoeken Schakel dit selectievakje in om te zoeken in de inhoud van de bestanden.
Zoeken vanaf Kies een map in de Content Collection waarin je wilt zoeken. Selecteer Bladeren om een locatie te selecteren waarin je wilt zoeken. Je kunt ook door de mappen in de Content Collection bladeren. Wanneer je de map hebt gevonden waarin je wilt zoeken, selecteer je het keuzerondje naast de mapnaam.

De meeste gebruikers kunnen niet zoeken in de mappen op het hoogste niveau, zoals /library of /courses. Je systeemrol moet de juiste machtiging hebben om te zoeken in mappen op het hoogste niveau.

Uitgebreide zoekopdrachten

Geavanceerd zoeken bevat dezelfde twee opties als een standaardzoekopdracht en deze opties:

 • Je kunt de zoekopdracht verfijnen met extra opties en metagegevens.
 • Je kunt zoekcriteria opslaan en de zoekopdracht opnieuw uitvoeren op de pagina Opgeslagen zoekopdrachten.
 • Je kunt Bestandsinhoud zoeken gebruiken. Deze zoekoptie werkt hetzelfde als bij een standaard zoekopdracht. Als een bestand de toegevoegde criteria bevat, wordt het bestand in de resultaten opgenomen.
 • Je kunt Bestandsopmerkingen zoeken gebruiken. Wanneer een bestand opmerkingen bevat die overeenkomen met de criteria, wordt dit bestand opgenomen in de zoekresultaten. Als je opmerkingen voor een bestand wilt bekijken, moeten de opmerkingen gedeeld zijn (niet persoonlijk) of moet je de machtiging Beheren hebben voor het bestand.

Aanvullende zoekopties

Je kunt aanvullende zoekopties gebruiken om zoekresultaten te verfijnen aan de hand van specifieke criteria. Elk extra criterium verfijnt de zoekopdracht.

Instellingen kunnen op een gecoördineerde manier gebruikmaken van metagegevens om het zoeken naar inhoud te vereenvoudigen. Bibliothecarissen kunnen bijvoorbeeld consequent metagegevens gebruiken om informatie over het onderwerp of de gebruikersnaam in te voeren. Vervolgens kunnen studenten zoeken op onderwerp, alle documenten van een bepaalde auteur, of andere criteria.

Afstemmingen

Je kunt zoeken naar inhoud op overeenstemmingen van doelen. Maak een keuze uit Willekeurig, Alle geselecteerde doelen of Bladeren door doelen.

Metagegevens

Typ bekende metagegevens in de velden.


Een zoekopdracht opslaan

Op de pagina Opgeslagen zoekopdrachten worden zoekopdrachten opgeslagen, zodat je ze nog een keer kunt gebruiken. Je kunt een zoekopdracht opslaan als je deze invoert op de pagina Uitgebreide zoekopdracht of de pagina Zoeken in portfolio's. Je kunt een zoekopdracht ook opslaan op de pagina Zoekresultaten.

Je kunt een zoekopdracht opslaan die je vaak wilt gebruiken. Je kunt opgeslagen zoekopdrachten met anderen delen.

Opgeslagen zoekopdrachten delen

 1. Selecteer Opgeslagen zoekopdrachten op de pagina Inhoud zoeken.
 2. Selecteer op de pagina Opgeslagen zoekopdrachten de invoer in de kolom URL zoeken van de gewenste zoekopdracht.
 3. Kopieer die invoer.
 4. Open een nieuw browservenster.
 5. Plak de gekopieerde invoer in de adresbalk en druk op Enter. De pagina Zoeken naar inhoud wordt weergegeven.

Een zoekopdracht opnieuw uitvoeren

Selecteer de naam van een opgeslagen zoekopdracht om de zoekresultaten weer te geven. Deze zoekopdracht wordt iedere keer wanneer je hem selecteert opnieuw uitgevoerd. De zoekresultaten worden gewijzigd wanneer een nieuw bestand of nieuwe map is toegevoegd die voldoet aan de criteria, wanneer een bestand of een map is verwijderd of wanneer de machtiging voor het bestand is gewijzigd.

Je kunt een bladwijzer toevoegen voor het bestand of de map op de pagina Zoekresultaten en ze later openen op de pagina Bladwijzers.


Je zoekopdrachten beheren

Je kunt een zoekopdracht bewerken. Ga naar het menu van de zoekopdracht en selecteer Bewerken om de zoekcriteria te wijzigen. De bestaande zoekcriteria worden opgenomen op de pagina waar de zoekopdracht aanvankelijk is uitgevoerd. Wanneer de opgeslagen zoekopdracht een standaard zoekopdracht was, worden de criteria weergegeven op de pagina Uitgebreide zoekopdracht en kunnen via die pagina worden gewijzigd. Wijzig een criterium en selecteer Verzenden.

Je kunt een zoekopdracht verwijderen uit het menu van een zoekopdracht.