Via de pagina Opties voor catalogusvermeldingen kunnen beheerders in het systeem de optie beschikbaar maken vermeldingen te verzenden naar de catalogus met leerobjecten. Als Catalogusvermelding beschikbaar is, kunnen gebruikers met de geselecteerde rollen een Content Collection-item verzenden naar de catalogus. Catalogusbeheerders bepalen of deze vermeldingen worden goedgekeurd of afgekeurd.


Opties voor catalogusvermeldingen instellen

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Catalogus met leerobjecten.
  2. Selecteer Opties voor catalogusvermeldingen. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  3. Selecteer Verzenden.
Veld Beschrijving
Systeembeschikbaarheid Selecteer Ja of Nee om de mogelijkheid om catalogusvermelding te verzenden al dan niet beschikbaar te maken in het systeem. Wanneer u Ja selecteert, selecteert u vervolgens de gebruikersrollen waarvoor deze functionaliteit beschikbaar moet worden gemaakt. Wanneer u Nee selecteert, kunnen geen catalogusvermeldingen worden verzonden door gebruikers in het systeem.
Beschikbaar voor Selecteer Iedereen om alle gebruikers toe te staan vermeldingen te verzenden naar de catalogus. Als je school toegang heeft tot functies van Community Engagement, selecteer je Geselecteerde rollen om gebruikers met bepaalde rollen toestemming te geven vermeldingen toe te voegen aan de catalogus. Selecteer de rollen in de lijst Te selecteren items en verplaats deze rollen met de pijl-rechts naar de lijst Geselecteerde items.
Opties voor openbare catalogusvermeldingen In de toekomst kan de instelling besluiten vermeldingen toe te voegen aan een openbare catalogus. Selecteer Ja wanneer de vermelding moet worden opgenomen in een openbare catalogus. Wanneer je Nee selecteert, wordt de vermelding niet gemarkeerd voor opname in openbare catalogi. Wanneer in de toekomst een openbare catalogus beschikbaar wordt gesteld, moet deze optie worden geselecteerd voor elke vermelding die moet worden opgenomen.