Wanneer gebruikers Content Collection voor het eerst gebruiken, kunnen er in het gebruikersregister automatisch mappen met hun naam worden aangemaakt. Beheerders kiezen de rollen waarvoor deze mappen worden gemaakt op de pagina Virtuele vaste schijf. Beheerders kunnen bijvoorbeeld bepalen dat het systeem mappen voor cursusleiders maakt, maar niet voor studenten. Gebruikers beschikken over alle machtigingen voor hun eigen map. Het betreft de machtigingen Lezen, Schrijven, Verwijderen en Beheren.

Beheerders kunnen het standaardquotum voor deze mappen selecteren op de pagina Instellingen voor het maken van standaardmappen. Raadpleeg Instellingen voor het maken van standaardmappen configureren voor meer informatie.

Als de gebruikers-ID van een gebruiker wordt gewijzigd met de opdrachtregeltool Momentopname,wordt de locatie van de virtuele vaste schijf van de gebruiker ook aangepast. Alle inhoud en machtigingen blijven ongewijzigd, maar snelkoppelingen of webmappen/gedeelde locaties die verwijzen naar de virtuele vaste schijf van de gebruiker moeten worden aangepast.

Meer informatie over de opdrachtregeltool Momentopname

Meer informatie over de configuratie van WebDAV voor webmappen en gedeelde locaties


Instellingen voor de virtuele vaste schijf configureren

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Instellingen voor Inhoudsbeheer.
  2. Selecteer Virtuele vaste schijf. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
Instellingen voor virtuele vaste schijf
Veld Beschrijving
Beschikbaarheid virtuele vaste schijf
Systeembeschikbaarheid Selecteer Ja als u wilt dat het systeem automatisch mappen maakt voor gebruikers in het gebruikersregister.
Beschikbaar voor Mappen in het gebruikersregister worden automatisch aangemaakt voor gebruikers met rollen die in het vak Geselecteerde rollen staan. Selecteer rollen in het vak Rollen voor selectie en gebruik de pijlen om deze rollen over te brengen naar het vak Geselecteerde rollen.

De systeembeschikbaarheid wijzigen

Beheerders moeten zorgvuldig te werk gaan bij het aanpassen van de systeembeschikbaarheid, aangezien dit tot gevolg kan hebben dat gebruikers geen toegang meer hebben tot hun bestanden en mappen in Mijn inhoud. Als deze optie oorspronkelijk is ingesteld op Ja en vervolgens wordt ingesteld op Nee nadat gebruikers items aan hun mappen hebben toegevoegd, wordt deze inhoud niet meer weergegeven. Hoewel de inhoud niet uit het systeem wordt verwijderd, hebben de gebruikers geen toegang meer tot deze inhoud. Als de systeembeschikbaarheid weer wordt ingesteld op Ja, wordt de inhoud opnieuw weergegeven.


Rollen verwijderen

Als je een instellingsrol verwijdert uit het systeem, worden de instellingen voor het maken van mappen voor die groep gebruikers verwijderd. Als de rol weer wordt toegevoegd, zelfs met de oorspronkelijke naam, moeten de instellingen voor het maken van mappen opnieuw worden gedefinieerd.