Gebruikerslijsten worden gebruikt om inhoud te delen. Wanneer gebruikers een inhoudsitem of map delen, kunnen ze de inhoud delen met individuele gebruikers of met groepen gebruikers via gebruikerslijsten. Beheerders kunnen gebruikerslijsten beschikbaar maken voor alle gebruikers, voor geen enkele gebruiker of voor gebruikers met bepaalde rollen.


Gebruikerslijsten beheren

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Instellingen voor Inhoudsbeheer.
  2. Selecteer Gebruikerslijsten beheren.
  3. Je kunt de beschikbaarheid van een bepaalde gebruikerslijst instellen door Bewerken te selecteren in het menu van de lijst. Als de gebruikerslijst beschikbaar is, kan de toegang tot de lijst worden beperkt tot bepaalde rollen. Zo kan de toegang tot gebruikerslijsten met ingeschreven studenten voor een cursus worden beperkt tot alleen cursusleiders.