Beheerders moeten eReserves inschakelen voordat deze optie beschikbaar is voor gebruikers. Zodra eReserves is ingeschakeld, wordt binnen dit gebied een cursusmap gemaakt voor elke cursus.

eReserves inschakelen

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Instellingen voor Inhoudsbeheer.
  2. Selecteer eReserves.
  3. Selecteer Ja.
  4. Selecteer Verzenden.

Beheerders kunnen eReserves op elk moment inschakelen, zelfs wanneer gebruikers al enige tijd actief gebruik hebben gemaakt van Content Collection. Als eReserves wordt ingeschakeld wanneer Content Collection al in gebruik is, worden er automatisch cursusmappen gegenereerd binnen eReserves wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection de eerstvolgende keer opent.


eReserves uitschakelen

Als eReserves wordt uitgeschakeld, worden er niet langer automatisch mappen gemaakt voor nieuwe cursussen. Bestaande inhoud wordt niet verwijderd uit eReserves, maar het gebied zelf wordt niet meer weergegeven onder Bibliotheek in het navigatiemenu aan de linkerkant.

Als eReserves opnieuw wordt uitgeschakeld en later weer wordt ingeschakeld, worden de cursusmappen opnieuw weergegeven wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection opent.


e-Reserves-cursusmappen maken

De beheerder kan de opdrachtregeltool create-course-directory gebruiken om mappen te maken voor cursussen in Content Collection en overeenkomende mappen in eReserves. Deze tool is vooral handig om de eReserves-mappen vooraf te activeren. Op deze manier kunt u bibliothecarissen bijvoorbeeld de gelegenheid geven materialen te uploaden voordat een nieuw semester begint.

De cursus moet al bestaan in Blackboard Learn voordat deze opdrachtregeltool wordt gebruikt.

Opdrachtsyntaxis

create-course-directory cursus-ID

Met de syntaxis create-course-directory history100 op de opdrachtregel wordt een cursusmap voor history100 gemaakt.


Automatisch mappen maken

Als beheerders de eReserves-cursusmap niet genereren via de opdrachtregeltool, worden er binnen eReserves automatisch cursusmappen gegenereerd wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection de eerste keer benadert. Op dat moment kunnen alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een cursus de cursusmap zien in eReserves.

Wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection benadert, worden alle cursussen die deze rollen bevatten gelijktijdig gegenereerd in de map /courses en in de map /eReserves/courses.


De rol van bibliothecaris

In Blackboard Learn is een bibliothecaris een gebruiker die volledige machtigingen heeft voor mappen in eReserves. Gebruikers moeten de rol bibliothecaris hebben om de inhoud van eReserves goed te kunnen beheren.

Cursusleiders, onderwijsassistenten en cursusbouwers hebben ook volledige machtigingen voor eReserves-cursusmappen voor de cursussen waarvoor ze zijn ingeschreven. Alle andere gebruikers, gasten en waarnemers uitgezonderd, hebben alleen de machtiging Lezen voor dit gebied. Cursusleiders kunnen ook items uit eReserves toevoegen aan hun cursus.

Meer informatie over het maken en beheren van bibliothecarissen