Wanneer een gebruiker met een specifieke rol Content Collection voor het eerst gebruikt, wordt in de gebruikersmap automatisch een map gemaakt met de naam van die gebruiker. Beheerders kunnen per rol het standaardquotum voor deze mappen opgeven. Er kunnen verschillende quota aan verschillende rollen worden toegewezen. Gebruikers beschikken over alle machtigingen voor hun eigen map. Het betreft de machtigingen Lezen, Schrijven, Verwijderen en Beheren.

Beheerders kunnen kiezen voor welke rollen automatisch mappen worden gemaakt in de gebruikersmap.


Instellingen configureren voor de standaardmap /users

Volg de onderstaande stappen om de pagina Instellingen voor het maken van standaardmappen /gebruikers te openen.

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Beheer van inhoudsgebieden.
  2. Selecteer Instellingen voor het maken van standaardmappen.
  3. Selecteer Bewerken in het menu van de map /users.
  4. Stel voor elk roltype een standaardquotum in. Mappen van studenten kunnen bijvoorbeeld worden ingesteld op 100 MB, terwijl het quotum van mappen van faculteitsleden 500 MB kan zijn. Als er meerdere rollen aan een gebruiker zijn toegewezen, wordt het quotum voor hun mappen afgeleid van het quotum voor hun primaire rol.
    Het standaardquotum kan niet worden gewijzigd voor bestaande mappen. Als u een quotum wijzigt, wordt het nieuwe quotum alleen toegewezen aan de mappen die zijn gemaakt voor nieuwe gebruikers met betrekking tot die rol. Als u bijvoorbeeld het quotum voor cursusleiders wijzigt, blijft de mapgrootte voor de bestaande cursusleiders ongewijzigd. Mappen voor nieuwe cursusleiders krijgen het nieuwe quotum. Beheerders kunnen individueel het quotum voor bestaande mappen wijzigen. Deze optie kunt u vinden op de pagina Eigenschappen voor de gebruikersmap.
  5. Selecteer Verzenden.

Als een beheerder een rol uit het systeem verwijdert, gaan de quotuminstellingen voor die gebruikersgroep verloren.