Wat is ETL?

ETL is het proces in Blackboard Learn waarmee rapportagegegevens worden geëxtraheerd, omgezet en geladen in het BBLEARN_STATS-schema. Gegevens worden opgehaald uit Activity_Accumulator en verscheidene andere Blackboard Learn-tabellen en worden verwerkt in ODS_XXX-tabellen in het BBLEARN_STATS-schema. Het ETL-proces wordt gedurende de dag regelmatig uitgevoerd, zodat deze tabellen up-to-date blijven. Als je cursus-/systeemrapporten uitvoert, worden de gegevens opgehaald uit deze ODS_XXX-tabellen. Het ETL-proces moet volgens verwachting functioneren om de nieuwste gegevens voor een cursusrapport op te halen.

ETL_AA en ETL_NON_AA

Als er een ETL_REFRESHDATA wordt uitgevoerd, heeft het ETL-proces twee subprocessen.

  • ETL_AA: verwerkt Activity_Accumulator-gegevens
  • ETL_NON_AA: verwerkt andere gegevens dan Activity_Accumulator-gegevens (zoals rubrieken en beoordelingen)

Het ETL_NON_AA-proces wordt gedurende de dag regelmatig uitgevoerd en wordt aangestuurd via het bestand bb-tasks.xml. Het wordt standaard elk uur uitgevoerd. De volgende code is te vinden in bb-tasks.xml. Meer informatie over bb-taken.xml op Behind the Blackboard.

<task-entry key="bb.etl.refresh_noaa" version="60">
  <task classname="blackboard.platform.reporting.service.impl.ETLRefreshDataWithoutActivityTask">
    <property name="delay" value="3600000" />
    <property name="period" value="3600000" />
  </task>
</task-entry>

ETL_AA wordt standaard één keer per dag rond middernacht uitgevoerd als onderdeel van het rapportschema. In Blackboard Learn kun je naar Systeembeheer > Systeemrapportage > Rapportschema beheren gaan en de Begintijd wijzigen.

Dit is niet specifiek voor ETL_AA; hiermee bepaal je ook wanneer geplande rapporten in het systeem worden uitgevoerd.

ETL handmatig uitvoeren

Je kunt ETL_REFRESHDATA handmatig activeren in Blackboard Learn. Ga naar Systeembeheer > Systeemmeldingen > Rapportgegevens bijwerken. Selecteer Gegevens van activiteitenrapport vernieuwen om het ETL_AA-proces uit te voeren of selecteer Gegevens van niet-activiteitenrapport vernieuwen om het ETL_NON_AA-proces te vernieuwen.

ETL-problemen oplossen

Als je merkt dat de gegevens in cursusrapporten niet bijgewerkt zijn, functioneert ETL_REFRESHDATA mogelijk niet naar behoren. Bij zelf gehoste clients merk je mogelijk ook dat de prestaties van ETL/ODS-query's in de database worden beïnvloed.

Dien bij dergelijke problemen een ondersteuningsticket in via Behind the Blackboard. We zullen dan samen het probleem onder de loep nemen.